Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Giáo trình Tâm lý học giáo dục
ISSN - ISBN: 978-604-84-4778-6
Năm xuất bản: 2020 Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Nơi xuất bản: Đà Nẵng Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại: Sách giáo trình
Lĩnh vực:
Thành viên thực hiện:
1 PGS.TS. Lê Quang Sơn - Chủ biên
2 TS. Nguyễn Thị Trâm Anh - Đồng tác giả
3 ThS. Bùi Thị Thanh Diệu - Đồng tác giả
4 Lê Mỹ Dung - Đồng tác giả
5 ThS. Nguyễn Thị Phương Trang - Đồng tác giả
6 ThS. Phạm Thị Mơ - Đồng tác giả
7 ThS. Lê Thị Phi - Đồng tác giả
8 GVC.ThS. Tô Thị Quyên - Đồng tác giả
9 GV.TS. Hồ Thị thuý Hằng - Đồng tác giả
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa cập nhật