Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG GIAO TIẾP
ISSN - ISBN: 978-604-84-4774-8
Năm xuất bản: 2020 Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Nơi xuất bản: Đà Nẵng Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại: Sách giáo trình
Lĩnh vực:
Thành viên thực hiện:
1 GV.TS. Hồ Thị thuý Hằng - Đồng tác giả
2 TS. Nguyễn Thị Trâm Anh - Chủ biên
3 ThS. Bùi Thị Thanh Diệu - Đồng tác giả
4 GVC.ThS. Tô Thị Quyên - Đồng tác giả
5 ThS. Nguyễn Thị Phương Trang - Đồng tác giả
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa cập nhật