Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: GIAO TIÊP SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON
ISSN - ISBN: 978-604-84-4779-3
Năm xuất bản: 2020 Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Nơi xuất bản: Đà Nẵng Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại: Sách giáo trình
Lĩnh vực:
Thành viên thực hiện:
1 GV.TS. Hồ Thị thuý Hằng - Đồng tác giả
2 ThS. Phạm Thị Mơ - Đồng tác giả
3 ThS. Bùi Thị Thanh Diệu - Đồng tác giả
4 PGS.TS. Lê Quang Sơn - Chủ biên
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa cập nhật