Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông
ISSN - ISBN: 978-604-9848-57-5
Năm xuất bản: 2019 Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Nơi xuất bản: Hà Nội Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực:
Thành viên thực hiện:
1 ThS. Trương Trung Phương - Đồng tác giả
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa cập nhật