Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Rèn luyện kỹ năng sư phạm, dành cho giáo viên phổ thông và sinh viên các trường Cao đẳng Sư phạm và Đại học Sư phạm
ISSN - ISBN: Chưa cập nhật
Năm xuất bản: 2010 Nhà xuất bản: Nxb Giáo dục Việt Nam
Nơi xuất bản: Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại:
Lĩnh vực: Giáo dục
Thành viên thực hiện:
1 PGS.TS. Lê Quang Sơn - Đồng chủ biên
2 Hà Nhật Thăng - Đồng chủ biên
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa chọn