Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Tâm lý học
ISSN - ISBN: Chưa cập nhật
Năm xuất bản: 2000 Nhà xuất bản: Khoa Tâm lý - Giáo dục
Nơi xuất bản: Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại:
Lĩnh vực:
Thành viên thực hiện:
1 ThS. Lê Thị Phi - Chủ biên
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Đại học