Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Tâm lý học đại cương (Giáo trình điện tử)
ISSN - ISBN: Chưa cập nhật
Năm xuất bản: 2009 Nhà xuất bản: TT ĐTTX ĐHĐN
Nơi xuất bản: Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại: Sách giáo trình
Lĩnh vực: Giáo dục
Thành viên thực hiện:
1 PGS.TS. Lê Quang Sơn - Chủ biên
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa chọn