Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Tìm hiểu đặc điểm các mối quan hệ liên nhân cách của học sinh một số trường phổ thông trung học tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng
ISSN - ISBN: Chưa cập nhật
Năm xuất bản: 1989 Nhà xuất bản: Đại học sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng
Nơi xuất bản: Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại:
Lĩnh vực: Giáo dục
Thành viên thực hiện:
1 PGS.TS. Lê Quang Sơn - Chủ biên
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa chọn