Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Giáo trình Giao tiếp sư phạm
ISSN - ISBN: Chưa cập nhật
Năm xuất bản: 2014 Nhà xuất bản: ĐHSPHN
Nơi xuất bản: ĐHSPHN Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại: Sách giáo trình
Lĩnh vực: Giáo dục
Thành viên thực hiện:
1 PGS.TS. Lê Quang Sơn - Đồng tác giả
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa chọn