Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Khoa học môi trường đại cương
ISSN - ISBN: Chưa cập nhật
Năm xuất bản: 2014 Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Nơi xuất bản: Đà Nẵng Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại: Sách giáo trình
Lĩnh vực:
Thành viên thực hiện:
1 TS. Võ Văn Minh - Chủ biên
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa cập nhật