Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: TRUYỆN ĐƯỜNG RỪNG - TÁC PHẨM & CHUYÊN KHẢO
ISSN - ISBN: Chưa cập nhật
Năm xuất bản: 2004 Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin
Nơi xuất bản: NXB Văn hóa-Thông tin, H. Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực:
Thành viên thực hiện:
1 Nguyễn Thanh Trường - Đồng chủ biên
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa cập nhật