Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Giáo dục hoà nhập cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, hệ đại học ngành Giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
ISSN - ISBN: Chưa cập nhật
Năm xuất bản: 2012 Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng
Nơi xuất bản: Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại:
Lĩnh vực:
Thành viên thực hiện:
1 ThS. Bùi Văn Vân - Chủ biên
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Đại học