Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: Đ2012-03-33
Loại đề tài: Cấp cơ sở (ĐHĐN)
Tên: SỬ DỤNG DI TÍCH LỊCH SỬ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRONG DẠY HỌC LSVN (Chương trình chuẩn) Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2012
  • đến: 31-12-2012
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: 0.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2012
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Dương Thị Tuyết - Chủ nhiệm
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)