Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: Đ2015-03-71
Loại đề tài: Cấp cơ sở (ĐHĐN)
Tên: HOẠT ĐỘNG THAM VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Thời gian thực hiện:
  • 01-10-2015
  • đến: 30-09-2016
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2016
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Thị Trâm Anh - Chủ nhiệm
2. Bùi Thị Thanh Diệu - Member
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)