Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
Ngày sinh: 1957
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Hoà Vang, TP. Đà Nẵng
Quê quán: Hoà Vang, TP. Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Vật lý, Tại: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh - Việt Nam, Năm: 1979
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên chính
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ (2003)
Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học
Chuyên ngành giảng dạy: Kiểm tra đánh giá trong giáo dục; Vật lý đại cương; Vật lý đại cương
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: 99 Thanh Long - Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511 3 730 591
E-mail: thanhnbh@dce.udn.vn; thanhnbh@ued.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~thanhnbh

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1976 đến Năm 1979: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Vật lý; Chuyên ngành - Vật lý Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Từ Năm 1995 đến Năm 1997: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Giáo dục học; Chuyên ngành - Giáo dục học Tại Đại học Vinh, Việt Nam
Từ Năm 2000 đến Năm 2003: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Giáo dục học; Chuyên ngành - Giáo dục học Tại Đại học Vinh, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1979 đến 01-01-1996: -  Giảng viên, Bộ môn Vật lý, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng  
Từ 01-01-1996 đến 01-01-2005: - Giảng viên chính, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
Từ 01-01-2005 đến 01-01-2007: - Giảng viên chính, Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
Từ 01-01-2007 đến 01-01-2009: - Giảng viên chính, Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Từ 01-01-2009 đến nay: - Giảng viên chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Từ 28-02-2017 đến nay: Giảng viên chính - Khoa Vật lý, trường ĐHSP - ĐHĐN

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG Ở CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh , Mã số: DD2013-03-53-BS
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu xây dựng qui trình đánh giá kết quả học tập của học sinh Trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay
Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh , Mã số: Đ2014-03-66
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng hệ thống bài giảng thí nghiệm Vật lý theo chuẫn Scorm tích hợp lên LMS Moodle ( Learning Management System)
Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh , Thành viên: Trịnh Khắc Đức ,Nguyễn Nhật Quang , Mã số: D2012-0328
[4] Cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập môn Vật lý Đại cương 2 nhằm rèn luyện và phát triển năng lực giải quyết vấn đề của SV Đại học Bách khoa ĐN
Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh , Mã số: B2009- ĐN-03-39
[5] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng hệ thống bài giảng thí nghiệm Vật lý bằng phương pháp truyền thông đa phương tiện
Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh , Mã số: ĐN2011-03-11
[6] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng 8 bài thí nghiệm phương pháp dạy học Vật lý
Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh , Mã số: T2008-03-51
[7] Cấp cơ sở (Trường): Phục hồi và nghiên cứu xây dựng 6 bài thí nghiệm phương pháp dạy học Vật lý
Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh , Mã số: T2007-03-21
[8] Cấp Bộ: Xây dựng ngân hàng đề thi môn Vật lý I hệ tín chỉ và phần mềm đánh giá kết quả học tập của sinh viên trên mạng máy tính
Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh , Mã số: B2006-ĐN-03-09
[9] Cấp cơ sở (Trường): Điều tra tình hình đổi mới phương pháp giảng dạy và KTĐG môn vật lý Đại cương ở trường Đại học
Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh , Mã số: T04-16-76
[10] Cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng và sử dụng ngân hàng câu hỏi TNKQ vật lý Đại cương I
Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh , Mã số: B2000-16-28
[11] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu việc phối hợp TNKQ với TNTL nhằm cải tiến hoạt động đánh giá KQHT môn Vật lý ở bậc Đại học
Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh , Mã số: T98-16-05
[12] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá kết quả học tập của học sinh Trung học Cơ sở trong giai đoạn hiện nay
Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh , Mã số: D2014-03-66

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Biện pháp giảng dạy cho ngành sư phạm vật lý trong việc tổ chức dạy học hoạt động trải nghiệm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Biện pháp giảng dạy cho ngành sư phạm vật lý trong việc tổ chức dạy học hoạt động trải nghiệm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: Trang: 155-160 Năm: 2019
[2] Bài báo: THỰC TRẠNG HIỂU BIẾT VÀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG DẠY HỌC TÍCH HỢP CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
THE LEVELS OF UNDERSTANDING AND PREPARATION FOR INTEGRATED TEACHING OF GENERAL EDUCATION TEACHERS IN DANANG CITY

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29A(03).2018 Trang: 95 Năm: 2018
[3] Bài báo: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VẬN DỤNG KIẾN THỨC DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU, VẬT LÍ 12 CHO HỌC SINH
ORGANIZING EXPERIENTIAL ACTIVITIES TO APPLY THE KNOWLEDGE OF ALTERNATING CURRENTS, PHYSICS 12 FOR STUDENTS

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Nguyễn Quý Tuấn, Nguyễn Thị Xuân Hoài, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Phùng Việt Hải Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 17 Năm: 2018
[4] Bài báo: QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC CHO HS TẠI CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM
MANAGEMENT OF EDUCATION ON DROWNING PREVENTION FOR STUDENTS AT SECONDARY SCHOOLS IN DAI LOC DISTRICT, QUANG NAM PROVINCE

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 27(01).2018 Trang: 100 Năm: 2018
[5] Bài báo: ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN
EVALUATION OF REFRESHER TRAINING PROGRAMS FOR SCHOOL TEACHERS CONDUCTED BY THE UNIVERSITY OF DANANG -UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Mỹ Dung Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 26(05).2017 Trang: 101 Năm: 2017
[6] Bài báo: ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
EVALUATION OF REFRESHER TRAINING PROGRAMS FOR EDUCATION ADMINISTRATORS CONDUCTED BY THE UNIVERSITY OF EDUCATION - UNIVERSITY OF DANANG

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Mỹ Dung Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04).2017 Trang: 85 Năm: 2017
[7] Bài báo: Thực trạng và giải pháp kiểm tra đánh giá theo năng lực định hướng phát triển năng lực... trên địa bàn tp Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Số: 4 Trang: 14-22 Năm: 2017
[8] Bài báo: Thực trạng và giải pháp kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực ở một số trường phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Lê Văn Đức, Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Số: Vol. 62, Iss. 4 Trang: 51-58 Năm: 2017
[9] Bài báo: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
MANAGEMENT OF RENOVATION ACTIVITIES OF TESTING AND EVALUATING IN PHILOLOGY TEACHING TOWARDS FORMING ANG DEVELOPING STUDENTS’ CAPACITIES AT HIGH SCHOOLS

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Văn Ca Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 2(111) Trang: 18-24 Năm: 2017
[10] Bài báo: Khung năng lực cán bộ đảm bảo chất lượng: đối sánh kết quả khảo sát tại các trường Đại học ở Việt Nam với kết quả nghiên cứu từ lý luậ
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trịnh Thế Anh Tạp chí: TC Giáo dục Nghệ thuật Số: 20/2017 Trang: 102-108 Năm: 2017
[11] Bài báo: Xây dựng hệ thống câu hỏi về chủ đề "Cơ học" Vật lý 10 THPT theo hướng phát triển năng lực học sinh
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Số: 1 Trang: Năm: 2017
[12] Bài báo: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VỀ CHỦ ĐỀ “CƠ HỌC” VẬT LÝ 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
Constructing question banks for “mechanics” in grade 10 physics textbook in the orientation toward competence development

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Lê Thị Minh Phương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 99 Năm: 2016
[13] Bài báo: Quản lý đổi mới hình thức tổ chức dạy học môn Ngữ Văn theo định hướng phát triển năng lực người học ở trường THPT
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 10(107).2016 Trang: Năm: 2016
[14] Bài báo: Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn về "Mắt" chương trình trung học phổ thông
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Phùng Việt Hải, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4 Tạp chí: HTKH sinh viên và cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc năm 2016 Số: Trang: 298-313 Năm: 2016
[15] Bài báo: Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn về “Mắt” chương trình trung học phổ thông
BUILDING INTEGRATED TEACHING TOPIC ON "EYES" - PROGRAM HIGH SCHOOL

Tác giả: Phùng Việt Hải, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: ISBN: 978-604-947-640-2 Trang: 298-313. Năm: 2016
[16] Bài báo: QUẢN LÝ ĐỔI MỚI HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Ở TRƯỜNG THPT
MANAGEMENT OF INNOVATION OF ORGANIZATION FORMS OFTEACHING PHILOLOGY TOWARDS DEVELOPING LEARNERS’ CAPACITY AT HIGH SCHOOLS

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 10(107) Trang: 2-9 Năm: 2016
[17] Bài báo: Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn về "Mắt" Chương trinh PT TH
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Cộng sự Tạp chí: kỷ yếu thội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc năm 2016- điểm 1.00 Số: Trang: Năm: 2016
[18] Bài báo: Vận dụng quy trình xây dựng chủ đề tích hợp vào việc xây dựng chủ đề "Sự nở vì nhiệt" dạy học phần Nhiệt học ở trung học cơ sở
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TC Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội Số: 8B(61).2016 Trang: 148-155 Năm: 2016
[19] Bài báo: Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lý theo định hướng phát triển năng lực người học tại các trường THPT
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 8(105).2016 Trang: 11-15 Năm: 2016
[20] Bài báo: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
MANAGEMENT OF INNOVATIVE TEACHING METHODS IN PHYSICS TOWARD DEVELOPING LEARNERS’ CAPACITY AT HIGH SCHOOLS

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 8(105).2016 Trang: 11-16 Năm: 2016
[21] Bài báo: Dạy học dự án – Giải pháp hiệu quả hướng mục tiêu dạy học tích hợp xuyên môn
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Trần Thị Hương Xuân, Cộng sự Tạp chí: KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm" Số: Trang: 704 - 710 Năm: 2015
[22] Bài báo: Xây dựng quy trình tổ chức và đánh giá năng lực tự học của sinh viên sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trần Thị Hương Xuân, Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy Tạp chí: KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm" Số: Trang: 696- 704 Năm: 2015
[23] Bài báo: Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra đánh giá – cơ sở quan trọng của việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trịnh Thế Anh Tạp chí: KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm" Số: Trang: 387 - 397 Năm: 2015
[24] Bài báo: Xây dựng quy trình tổ chức và đánh giá năng lực tự học của sinh viên sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực
Tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 Số: Trang: 696-673 Năm: 2015
[25] Bài báo: Dạy học Dự án – giải pháp hiệu quả hướng mục tiêu dạy học tích hợp xuyên môn
Tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 Số: Trang: 704-713 Năm: 2015
[26] Bài báo: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
Measures to construct and manage the system of multiple choice questions in secondary school

Tác giả: Lê Văn Hoàng, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 11(02) Trang: 94-100 Năm: 2014
[27] Bài báo: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRONG GIỜ DẠY THỰC HÀNH VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Organizing cognitive activities for students in physics practice lessons in high school

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trần Anh Tiến Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 11(02) Trang: 110-115 Năm: 2014
[28] Bài báo: Measuring and assessing physics thinking abiity of high school students
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: The 7th International Conferencer on Educational Reform 2014 Số: ICER 2014 Trang: 108-114 Năm: 2014
[29] Bài báo: Đánh giá thực trạng công tác kiểm tra đánh giá ở trường phổ thông thông qua khảo sát ý kiến của cán bộ quản lý giáo dục
Tác giả: Trịnh Thế Anh, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc Số: 4 Trang: 668-673 Năm: 2014
[30] Bài báo: Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lý qua việc sử dụng phần mềm dạy học
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trần Anh Tiến Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1 Trang: 43-74 Năm: 2014
[31] Bài báo: DÙNG CROCODILE PHYSICS ĐỂ XÂY DỰNG CÁC BÀI THÍ NGHIỆM VẬT LÍ ẢO Ở CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO CHUẨN SCORM TÍCH HỢP TRÊN LMS MOODLE
Using Crocodile Physics to provide upper secondary virtual physics experiment lessons according to the standard scorm integrated with moodle LMS

Tác giả: Phan Liễn, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 10(01) Trang: 78-83 Năm: 2014
[32] Bài báo: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THỰC HIỆN CÁC THAO TÁC TƯ DUY CHO HỌC SINH QUA VIỆC GIẢI BÀI TẬP THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ
Training the thinking skills of students through solving experimental exercises in teaching Physics

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 8(03) Trang: 112-117 Năm: 2013
[33] Bài báo: SỬ DỤNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Using experimental exercises in experimental methods in teaching physics at high school

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 7(02) Trang: 101-105 Năm: 2013
[34] Tham luận: Thực trạng và giải pháp đổi mới phương pháp dạy học Vật lý đại cương ở Đại học Đà Nẵng
Patterns and solutions innovation teaching methods General physics in Danang University

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ 3 Số: Đặc biệt Trang: 551-554 Năm: 2013
[35] Bài báo: SỬ DỤNG COMPONENT ARI QUIZ LITE XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP VÀO WEBSITE ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN MÃ NGUỒN MỞ JOOMLA 1.5
Using component Ari Quiz lite to construct the system of test and assessment of online students integrated into the website through the Mls Joomla 1.5

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 4(03) Trang: 121-128 Năm: 2012
[36] Bài báo: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG WEBSITE HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ CHƯƠNG “DAO ĐỘNG CƠ HỌC” VẬT LÝ 12 THPT
Building and using the website to support the self-study activity and assessment in teaching the chapter : mechanical fluctuation” in grade 12 physics

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 4(03) Trang: 114-120 Năm: 2012
[37] Bài báo: Xây dựng hệ thống câu hỏi THKQ chương Động học chất điểm với sự hỗ trợ của phần mềm Vitesta
Tác giả: Đặng Thị Hương, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 8(57) Trang: 59-64 Năm: 2012
[38] Bài báo: Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên về công tác giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Survey on student's satisfaction of teaching at University of Education - The University of Da Nang

Tác giả: Trịnh Thế Anh, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: Trang: 123-129 Năm: 2012
[39] Bài báo: Ứng dụng nguồn mở Moodle trong E-Learning hỗ trợ kiểm tra đánh giá online nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học
Apply Moodle open source applications in E-Learning to support online examination and evalution in order improve quality of credit-base training in universities

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Tạp chí: Tạp chí Giáo dục. Số: ISSN 21896 0866 7476 Trang: 42-45 Năm: 2011
[40] Bài báo: Các biện pháp rèn luyện kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm khách quan trong dạy học vật lý
Measures to train skills in solving multiple choice questions in the teaching of physics.

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(47) Trang: 112-117 Năm: 2011
[41] Bài báo: Xây dựng hệ thống e-Learning tổ chức kiểm tra đánh giá online nâng cao chất lượng đào tạo đại học đào tạo theo học chế tín chỉ.
Building e-Learning system inspects assess quality online higher education institutions training course credits.

Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Giáo dục. Số: Trang: Năm: 2011
[42] Bài báo: Sử dụng Frontpage và Reload-Editor xây dựng các bài giảng điện tử tích hợp lên hệ thống quản lý học tập Moodle
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Nguyễn Việt Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1 (42) Trang: 208-217 Năm: 2011
[43] Bài báo: Sử dụng phối hợp thí nghiệm và phiếu học tập trong dạy học vật lý
Coodination between experiments and study forms in teaching physics

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(47) Trang: 156-162 Năm: 2011
[44] Bài báo: Thiết kế phòng thực hành phương pháp dạy học đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học trong đào tạo tín chỉ
Designing a methodlogical pratice room in view of meeting inovations in credit-based academy training

Tác giả: Lê Thanh Huy, Trịnh Khắc Đức, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(47) Trang: 50-54 Năm: 2011
[45] Bài báo: Đánh giá chất lượng đào tạo Trường Đại học Sư phạm thông qua thăm dò ý kiến sinh viên tốt nghiệp
Evaluate the quality of training by review graduate’s Danang University of Education for the content of the course

Tác giả: Trịnh Thế Anh, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 1(01) Trang: 126-133 Năm: 2011
[46] Bài báo: Xây dựng quy trình thi trắc nghiệm trực tuyến môn Vật lý đại cương.
Tác giả: Trần Huy Hoàng, Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số: ISN 1858-0810 Trang: 43-45 Năm: 2011
[47] Bài báo: Phương pháp soạn đề cương chi tiết môn học sử dụng trong dạy học ở các trường đại học đào tạo theo tín chỉ với sự hỗ trợ của e-Learning.
Building syllabusmethodologies in detail content for subject with e-Learning support in the form of training credits in the university.

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: S? 5(40).2010 Trang: 275-283 Năm: 2010
[48] Bài báo: Sử dụng phần mềm Crocodile Technology 3D nhằm nâng cao năng lực tự học của SV học môn Vật lý ở các trường Đại học
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 4 (39) Trang: 93-99 Năm: 2010
[49] Tham luận: Xây dựng và sử dụng e-Learning trong dạy học môn Vật lý đại cương trong đào tạo theo học chế tín chỉ.
Tác giả: Trần Huy Hoàng, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Tạp chí: Báo cáo và đăng tại Kỷ yếu Hội nghị Giảng dạy Vật lý toàn Quốc lần thứ 7 tại Hà Nội Số: Trang: Năm: 2010
[50] Tham luận: Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên trường Đại học Sư phạm trong giai đoạn 2010 - 2015 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo
PLANNING FOR THE DEVELOPMENT OF ACADEMIC STAFF AT DANANG UNIVERSITY OF EDUCATION IN THE STAGE OF 2010 – 2015 IN ORDER TO MEET THE REQUIREMENTS FOR MANAGEMENT RENOVATION AND TRAINING QUALITY IMPROVEMENT.

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 35 năm TL trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng Số: Trang: 195-203 Năm: 2010
[51] Tham luận: e-Learning và kiểm tra đánh giá ở các trường đại học đào tạo theo học chế tín chỉ
E-LEARNING AND ASSESSMENT TESTING TRAINING FOLLOW THE CREDIT IN THE UNIVERSITY

Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Báo cáo và đăng tại Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ Toàn quốc - đHSP Hà Nội 2 Số: Trang: Năm: 2010
[52] Bài báo: Tình hình hoạt động khoa học công nghệ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2004-2009
Tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: KY Hội nghị liên kết đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học với các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên Số: Trang: 66-73 Năm: 2009
[53] Bài báo: Hoạt động đào tạo sau đại học của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng giai đoạn 1997-2009
Tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: KY Hội nghị liên kết đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học với các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên Số: Trang: Năm: 2009
[54] Tham luận: Hoạt động đào tạo SĐH của Trường ĐHSP-ĐHĐN giai đoạn 1997-2009
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Hội nghị LiênKết ĐTSĐH&NCKH các tỉnh MT-Tây Nguyên tại ĐHĐN Số: Trang: 62-65 Năm: 2009
[55] Bài báo: Vận dụng e-Learning trong dạy học đại học theo học chế tín chỉ
APPLY E-LEARNING TRAINING FOLLOW CREDIT IN THE UNIVERSITY

Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học “đổi mới phương pháp dạy học đại học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Đại học Sư phạm – Đại học Huế Số: Trang: Năm: 2009
[56] Bài báo: Sử dụng NHCH TNKQ làm PT DH để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo ĐH
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 2(31) Trang: 104-108 Năm: 2009
[57] Tham luận: Dạy học bằng e-Learning và vai trò của giảng viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học đào tạo theo học chế tín chỉ
Teaching with e-Learning and the role of teachers in changing their teaching methods at university training to study the credit

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy Tạp chí: Báo cáo và đăng kỷ yếu hội thảo “Đào tạo theo tín chỉ”, Trường Đại học Quy Nhơn Số: Đặc biệt Trang: Năm: 2009
[58] Bài báo: E-Learning và việc đổi mới phương pháp dạy học ở bậc đại học đào tạo theo học chế tín chỉ
Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(35) Trang: 120-126 Năm: 2009
[59] Bài báo: Sơ kết công tác đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường ĐHSP sau 2 năm thực hiện.
Tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: KY Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế đào tạo theo phương thức tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm Số: Trang: 7-21 Năm: 2009
[60] Bài báo: Sử dụng phần mềm Quest để phân tích CH TNKQ
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số: 2(25) Trang: 119-126 Năm: 2008
[61] Tham luận: Một số biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy khi chuyển sang học chế tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Nâng cao chất lượng dạy học theo học chế tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng Số: Trang: 81-87 Năm: 2007
[62] Tham luận: Cải tiến phương pháp tính điểm các môn học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Đại học
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo giáo viên Vật lý Số: Trang: 41-45 Năm: 2003
[63] Bài báo: So sánh việc áp dụng TNKQ và TNTL để kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lý ở bậc Đại học
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu giáo dục Số: 20 Trang: 29-30 Năm: 2002
[64] Bài báo: Kết quả khảo sát ý kiến của Giảng viên và sinh viên về kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lý ở trường Đại học
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Khoa học, ĐH Vinh Số: 3 Trang: 72-75 Năm: 2001
[65] Bài báo: Khả năng phối hợp TNKQ và TNTL để đánh giá KQHT môn vật lý ở Đại học
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu giáo dục Số: 3 Trang: 23-24 Năm: 2001
[66] Bài báo: Đánh giá định kỳ ở lớp học và thành tích học tập của các lớp sinh viên
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp Số: 355 Trang: 14-16 Năm: 2001
[67] Bài báo: Một số kết quả ban đầu của việc xây dựng Ngân hàng CHTN môn VLĐC dùng cho kiểm tra thi học kỳ
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hà Nội Số: 23+24 Trang: 5-9 Năm: 2000
[68] Bài báo: Tìm hiểu mối quan hệ giữa KTĐG định kỳ với KQHT môn vật lý của SV đại học
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu giáo dục Số: 7 Trang: 23-24 Năm: 2000
[69] Bài báo: Bước đầu nghiên cứu ứng dụng TNKQ vào việc đánh giá KQHT phần cơ học - VLĐC
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHSP Đà Nẵng 98 Số: 2 Trang: 16-20 Năm: 1998
[70] Tham luận: Nghiên cứu xây dựng Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm dùng trong KT và thi học kỳ môn vật lý
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: Hội thảo quốc gia các trường ĐHSP lần thứ 2 Số: Trang: 280 - 282 Năm: 1998
[71] Bài báo: Thử nghiệm phương pháp TNKQ để đánh giá kết quả dạy học chương Hiện tượng CƯĐT
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: TC Nghiên cứu giáo dục Số: 98 (12) Trang: Năm: 1998
[72] Bài báo: Khả năng sử dụng phương pháp TNKQ để đánh giá KQHT
Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: TC Nghiên cứu giáo dục Số: 97 (4) Trang: 18-19 Năm: 1997
Quốc tế
[1] Bài báo: Модели обучения укаладки по прямой линии и етвления в электронном обучении в университете
Modeling of linear and branched teaching use e-learning in university

Tác giả: Hà Văn Hoàng, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Tạp chí: 3-Я Всероссийская научно-техническая конференция "Инновационное развитие образования, науки и технологий Số: Trang: 191-194 Năm: 2012

Sách - giáo trình
[1] Bài tập Vật lý 10 - Năm xuất bản: 2010; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Bài tập Vật lý 10 Nâng cao - Năm xuất bản: 2010; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Bài tập Vật lý 11 - Năm xuất bản: 2010; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Bài tập Vật lý 11 Nâng cao - Năm xuất bản: 2010; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[5] Bài tập Vật lý 12 - Năm xuất bản: 2010; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[6] Bài tập Vật lý 12 Nâng cao - Năm xuất bản: 2010; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục ; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[7] Kiểm tra Đánh giá trong Giáo dục - Năm xuất bản: 2011; Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[8] Vật lý Đại cương phần II: Nhiệt học - Năm xuất bản: 2011; Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[9] Bài tập Trắc nghiệm Vật lý Đai Cương (Tập 1) - Năm xuất bản: 2011; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[10] Giáo trình vật lý đại cương cơ học - Năm xuất bản: 2015; Nhà xuất bản: nxb Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Kỷ niệm chương - Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” : Đã có công lao đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2005, Quyết định số: 6928/QĐ/BGD&ĐT .
[2] Bằng khen - Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng về thành tích Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2006- 2007 - UBND Thành phố ; Năm: 2007, Quyết định số: 9008 /QĐ-UBND .
[3] Bằng khen - Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng về thành tích Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2009- 2010 - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ; Năm: 2010, Quyết định số: 459/QĐ-KT-CĐN .
[4] Bằng khen - Bằng khen Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - Liên đoàn lao động ; Năm: 2011, Quyết định số: 840/QĐ-TLĐ.
[5] Bằng khen - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2011, Quyết định số: 1109/QĐ-BGDĐT.
Hướng dẫn Sau đại học
# Họ tên học viên - Tên đề tài Cở sở đào tạo Năm hướng dẫn Năm bảo vệ
Trình độ tiến sĩ (1)
1 Lê Thanh Huy

Đề tài: Tổ chức hoạt động dạy học Vật lý đại cương trong các trường đại học theo học chế tín chỉ với sự hỗ trợ của Elearning

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

Đại học Huế 2010 2013
Trình độ thạc sĩ (11)
2 Lê Thị Thu Hảo

Đề tài: Thiết kế sử dụng phiếu học tập trong dạy học phần Nhiệt học Vật lý 10 nâng cao với sự hỗ trợ của máy tính

Đại học Huế 2008 2010
3 Nguyễn Tường Thảo Uyên

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trong dạy học chương Điện tích - Điện trường và Dòng điện không đổi , Vật lý 11 nâng cao Trung học phổ thông

Đại học Huế 2008 2010
4 Lê Phước Hải

Đề tài: Tổ chức dạy học phần điện học Vật lý lớp 11 nâng cao Trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Crocodie Technology 3D

Đại học Huế 2008 2010
5 Nguyễn Việt Cường

Đề tài: Xây dựng và sử dụng Website dạy học hỗ trợ cho tự học chương Các định luật bảo toàn Vật lý 10 dựa trên nguồn mở Moodle

Đại học Vinh 2008 2010
6 Nguyễn Như Phúc

Đề tài: Khai thác, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập định tính theo hướng trực quan hóa trong dạy học chương Động lực học chất điểm Vật lý 10 nâng cao

Đại học Vinh 2007 2009
7 Nguyễn Xuân Vinh

Đề tài: Xây dựng và sử dụng phối hợp hệ thống câu hỏi TNKQ và TNTL để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 12 THPT thể hiện ở chương Dòng điện xoay chiều chương trình cơ bản

Đại học Vinh 2007 2009
8 Hoàng Châu Âu

Đề tài: Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học vật lý phần Sóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng Vật lý 12 nâng cao

Đại học Huế 2007 2009
9 Nguyễn Thị Phương Dung

Đề tài: Tuyển chọn và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học chương Chất khí , Vật lý 10 nâng cao theo hướng rèn luyện và phát huy tích cực, tự lực của học sinh

Đại học Huế 2007 2009
10 Nguyễn Đăng Nhật

Đề tài: Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho sinh viên qua việc sử dụng bài tập phần Điện học trong chương trình vật lý đại cương dùng cho đại học khối kỹ thuật

Đại học Huế 2007 2009
11 Trần Văn Giàu

Đề tài: Xây dựng và sử dụng bài tập chương Điện tích - Điện trường, Vật lý 11 THPT theo hướng cũng cố, hệ thống hóa kiến thức và bồi dưỡng năng lực cho học sinh

Đại học Huế 2006 2009
12 Nguyễn Vũ Minh

Đề tài: Nghiên cứu khắc phục quan niệm sai lầm của học sinh về một số khái niệm trong dạy học phần Quang học vật lý phổ thông qua việc sử dụng thí nghiệm

Đại học Huế 2006 2009