Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Phan Quang Như Anh
Ngày sinh: 1983
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán: Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế - Việt Nam, Năm: 2005
Đơn vị công tác: Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2009)
Lĩnh vực nghiên cứu: Toán sơ cấp; Toán ứng dụng
Chuyên ngành giảng dạy: Đại số tuyến tính; Toán cao cấp; Xác suất thống kê
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K82, H15/18 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113733291 - Điện thoại nhà: 05113739847
E-mail: nhuanh83@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~phan-quang-nhu-anh

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 2005: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2009: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-10-2006 đến nay: Giảng Viên - Khoa Toán - Trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Biên soạn bộ câu hỏi tự luận cho các học phần Đại số.
Chủ nhiệm: Phan Quang Như Anh , Mã số: T2011-ĐN03-36
[2] Cấp cơ sở (Trường): Sử dụng cơ sở Groebner để giải hệ phương trình.
Chủ nhiệm: Phan Quang Như Anh , Mã số: T2009-03-54

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP NEWTON NỬA TRƠN TÌM ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA HÀM KHÔNG TRƠN MỘT BIẾN
SEMISMOOTH NEWTON METHOD FINDS FIXED POINTS TO NONSMOOTH FUNCTIONS OF ONE VARIABLE

Tác giả: Phan Quang Như Anh, Phạm Quý Mười, Phan Đức Tuấn, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2018
[2] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP NEWTON NỬA TRƠN GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU CÓ ĐIỀU KIỆN “WATER-FILLING”
SEMISMOOTH NEWTON METHOD FOR WATER - FILLING PROBLEMS WITH SUM POWER CONSTRAINT

Tác giả: Phan Quang Như Anh, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 27(01).2018 Trang: 1 Năm: 2018
[3] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP NEWTON SUY RỘNG CHO PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG LIÊN TỤC MỘT BIẾN
Generalized newton method for non-continuous one-variable equations

Tác giả: Phan Quang Như Anh, Phạm Quý Mười, Cộng sự, Cộng Sự 2, Phan Đức Tuấn Tạp chí: TC Khoa học - Trường ĐHSP - ĐHĐN (ngành: Toán, Ngôn ngữ, Giáo dục học) Số: 24(03) Trang: 19 Năm: 2017
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Giải tích 5 và đại số - Năm xuất bản: 2016; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thôngNXB TTTT Hà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Giải tích thực và Đại số tuyến tính - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: ; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam