Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Phan Quang Như Anh
Ngày sinh: 1983
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán: Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế - Việt Nam, Năm: 2005
Đơn vị công tác: Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2009)
Lĩnh vực nghiên cứu: Toán sơ cấp; Toán ứng dụng
Chuyên ngành giảng dạy: Đại số tuyến tính; Toán cao cấp; Xác suất thống kê
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K82, H15/18 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113733291 - Điện thoại nhà: 05113739847
E-mail: nhuanh83@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~phan-quang-nhu-anh

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 2005: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2009: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-10-2006 đến nay: Giảng Viên - Khoa Toán - Trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Phương trình không trơn và phương pháp tìm nghiệm số cho phương trình không trơn
Chủ nhiệm: Phan Quang Như Anh , Mã số: T2018-TN-02
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Biên soạn bộ câu hỏi tự luận cho các học phần Đại số.
Chủ nhiệm: Phan Quang Như Anh , Mã số: T2011-ĐN03-36
[3] Cấp cơ sở (Trường): Sử dụng cơ sở Groebner để giải hệ phương trình.
Chủ nhiệm: Phan Quang Như Anh , Mã số: T2009-03-54

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP NEWTON NỬA TRƠN GIẢI BÀI TOÁN TỐI ƯU CÓ ĐIỀU KIỆN “WATER-FILLING”
SEMISMOOTH NEWTON METHOD FOR WATER - FILLING PROBLEMSWITH SUM POWER CONSTRAINT

Tác giả: Phan Quang Như Anh, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 27(01).2018 Trang: 1 Năm: 2018
[2] Bài báo: Phương pháp Newton nửa trơn tìm điểm bất động của hàm không trơn một biến.
APPLYING SEMISMOOTH NEWTON METHOD TO FIND FIXED POINTS OF NONSMOOTH FUNCTIONS OF ONE VARIABLE.

Tác giả: Phan Quang Như Anh, Phạm Quý Mười, Cộng sự, Phan Đức Tuấn Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 6(127) Trang: 37-40 Năm: 2018
[3] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP NEWTON NỬA TRƠN TÌM ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA HÀM KHÔNG TRƠN MỘT BIẾN
SEMISMOOTH NEWTON METHOD FINDS FIXED POINTS TO NONSMOOTH FUNCTIONS OF ONE VARIABLE

Tác giả: Phan Quang Như Anh, Phan Đức Tuấn, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2018
[4] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP NEWTON SUY RỘNG CHO PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG LIÊN TỤC MỘT BIẾN
Generalized newton method for non-continuous one-variable equations

Tác giả: Phan Quang Như Anh, Phạm Quý Mười, Cộng sự, Cộng Sự 2, Phan Đức Tuấn Tạp chí: TC Khoa học - Trường ĐHSP - ĐHĐN (ngành: Toán, Ngôn ngữ, Giáo dục học) Số: 24(03) Trang: 19 Năm: 2017
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Giải tích 5 và đại số - Năm xuất bản: 2016; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thôngNXB TTTT Hà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Giải tích thực và Đại số tuyến tính - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: ; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam