Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Giang Thị Phương Ly
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Chọn trình độ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~giang-thi-phuong-ly

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác lưỡng chức Axit - Bazơ K,Mg,Zn,La/g-Al2O3-SO42- Mao Quản trung bình làm xúc tác cho phản ứng Este chéo hóa Triglyxerit bằng Ancol
FABRICATION OF ACID-BASE BASED BIFUCTIONAL MESOPOROUS CATALYST K,Mg,Zn,La/g-Al2O3-SO42- FOR THE TRANSESTERIFICATION OF TRIGLYCERIDE WITH ALCOHOL

Tác giả: Ngô Minh Đức, Giang Thị Phương Ly, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: Tạp chí Hóa học Số: 51 (6) Trang: 744 - 750 Năm: 2013
Quốc tế