Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lương Quốc Tuyển
Ngày sinh: 1979
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán: Tràng Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học Vinh - Việt Nam, Năm: 2001
Đơn vị công tác: Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Khoa toán
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2012)
Lĩnh vực nghiên cứu: Các tính chất phủ của trong không gian topo và ảnh hưởng của không gian metric; Giải tích Toán học; Topo Đại cương; Không gian metric suy rộng; Lý thuyết nhóm hình học; Lý thuyết điểm bất động
Chuyên ngành giảng dạy: Toán Giải tích
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tuyendhdn@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~luong-quoc-tuyen

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1997 đến Năm 2001: Trình độ - Đại học; Ngành - Toán; Chuyên ngành - Tại Đại học Vinh, Việt Nam
Từ Năm 2004 đến Năm 2006: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Toán; Chuyên ngành - Toán Giải tích Tại Đại học Vinh, Việt Nam
Từ Năm 2009 đến Năm 2012: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Toán; Chuyên ngành - Toán Giải tích Tại Đại học Vinh, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 05-09-2001 đến 05-06-2004: Giảng dạy - Giảng dạy tại Trường THPT Tân Kỳ - Huyện Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ An
Từ 15-12-2004 đến 30-06-2006: Học viên cao học - Học Thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh
Từ 01-01-2006 đến nay: - Giảng dạy tại Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ 11-03-2009 đến 09-06-2012: NCS - Học Tiến sĩ tại Trường Đại học Vinh (Bảo vệ ngày 09/06/2012)

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Đặc trưng của không gian với phủ đếm được theo điểm Chủ nhiệm: LƯƠNG QUỐC TUYỂN; Thành viên:
Chủ nhiệm: Lương Quốc Tuyển , Mã số: Đ2013-03-57-BS
[2] Cấp Bộ: Đặc trưng của không gian với các tính chất phủ và ảnh của không gian mêtric qua các ánh xạ
Chủ nhiệm: Lương Quốc Tuyển , Mã số: B2010 - ĐN - 49
[3] : Một số tính chất của không gian sn-đối xứng Cauchy và đặc trưng ảnh compact phủ-dãy của không gian mêtric
Chủ nhiệm: Lương Quốc Tuyển , Mã số: T2010 - NCS - 24
[4] Cấp cơ sở (Trường): Ngân hàng câu hỏi tự luận cho các học phần giải tích
Chủ nhiệm: Phan Đức Tuấn , Thành viên: Trần Nhân Tâm Quyền ,Nguyễn Hoàng Thành ,Lương Quốc Tuyển ,Phan Anh Tuấn , Mã số: T2010-03-02
[5] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Không gian với k-lưới và ảnh của không gian mêtric
Chủ nhiệm: Lương Quốc Tuyển , Mã số: T2008 - 03 - 38
[6] : Không gian đối xứng với phủ có tính chất σ-(P) và ảnh của không gian mêtric qua các ánh xạ 1-phủ-dãy
Chủ nhiệm: Lương Quốc Tuyển , Mã số: T2009 - NCS - 24

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ẢNH 1-PHỦ-DÃY CỦA KHÔNG GIAN CÓ g-HÀM sn-MẠNG
1-SEQUENCE-COVERING IMAGES OF SPACES HAVING sn-NETWORK g-FUNCTIONS

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 16-20 Năm: 2018
[2] Bài báo: k-Fréchet-Urysohn properties in rectifiable spaces
k-Fréchet-Urysohn properties in rectifiable spaces

Tác giả: Lương Quốc Tuyển, Trần Lê Thương Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 28(04) Trang: 2018 Năm: 2018
[3] Bài báo: K-FRÉCHET-URYSOHN PROPERTIES IN RECTIFIABLE SPACES
K-FRÉCHET-URYSOHN PROPERTIES IN RECTIFIABLE SPACES

Tác giả: Trần Lê Thương, Ông Văn Tuyên, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 26(05).2017 Trang: 29-33 Năm: 2017
[4] Bài báo: ĐẶC TRƯNG CỦA GIAN KHÔNG GIAN VỚI - MẠNG ĐẾM ĐƯỢC ĐỊA PHƯƠNG BỞI ẢNH CỦA KHÔNG GIAN METRIC KHẢ LI ĐỊA PHƯƠNG
Characteristics of spaces with locally countable cs-networks via images of locally separable metric spaces

Tác giả: Nguyễn Thị Sinh, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 24(03) Trang: 47 Năm: 2017
[5] Bài báo: Characteristics of spaces with locally countable cs-networks by images of locally separable metric spaces
Characteristics of spaces with locally countable cs-networks by images of locally separable metric spaces

Tác giả: Lương Quốc Tuyển, Nguyễn Thị Sinh Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 24(03) Trang: 47-50 Năm: 2017
[6] Bài báo: SỰ TỒN TẠI CỦA PHỨC ĐƠN HÌNH CÓ CÁC NHÓM ĐỒNG ĐIỀU ĐẲNG CẤU VỚI CÁC NHÓM ABEL HỮU HẠN SINH CHO TRƯỚC
Existence of simplicial complexs containing homology groups isomorphic to given finitely generated abelian groups

Tác giả: Lương Quốc Tuyển, Lê Thị Thu Nguyệt Nguyệt Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 19 Năm: 2017
[7] Bài báo: TÍNH TRẮC ĐỊA CỦA CÁC ĐỒ THỊ
Geodesy of graphs

Tác giả: Lương Quốc Tuyển Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 17 Năm: 2016
[8] Bài báo: Các hàm phân kỳ liên quan đến tính hyperbolic
Divergent functions related to hyperbolic feature

Tác giả: Lương Quốc Tuyển Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 20(03) Trang: 61 Năm: 2016
[9] Bài báo: Tính hyperbolic của không gian Hn
Tính hyperbolic của không gian Hn

Tác giả: Lương Quốc Tuyển, Lê Thị Thu Nguyệt Nguyệt Tạp chí: TC Khoa học & Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Số: 19(02) Trang: 54-58 Năm: 2016
[10] Tham luận: Spaces with σ-locally finite Lindelöf sn-networks
Spaces with σ-locally finite Lindelöf sn-networks

Tác giả: Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Hội nghị toàn quốc Đại số - Hình học - Tôpô Số: 2014 Trang: 42-43 Năm: 2014
[11] Tham luận: Remarks on sequence-covering maps
Remarks on sequence-covering maps

Tác giả: Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Đại hội Toán học Toàn quốc lần thứ 8 tại Nha Trang Số: Trang: 116--117 Năm: 2013
[12] Bài báo: Đặc trưng của không gian đối xứng Cauchy với cs-mạng σ-hữu hạn địa phương và cs-mạng σ-hữu hạn theo điểm
Characterizations of Cauchy symmetric spaces with σ-locally finite cs-networks and σ-point-finite cs-networks.

Tác giả: Trần Văn Ân, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Journal of Science -Vinh University Số: 40 (2A) Trang: 5--14 Năm: 2011
[13] Bài báo: Phủ cs*-chính quy và không gian khả mêtric .
cs*-regular covers and metrizable spaces .

Tác giả: Lương Quốc Tuyển, Ông Văn Tuyên Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 43 (2) Trang: 108 -112 Năm: 2011
[14] Bài báo: Một số đặc trưng của cosmic-không gian
Some characterizations of cosmic-spaces.

Tác giả: Lương Quốc Tuyển Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 47 (2) Trang: 170 - 174 Năm: 2011
[15] Bài báo: Tập g*s*-đóng trong không gian tôpô
g*s*-closed sets in topological spaces

Tác giả: Ông Văn Tuyên, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 47 (2) Trang: 175 - 179 Năm: 2011
[16] Bài báo: Tích của các ánh xạ có tính chất phủ và sự bảo tồn các không gian qua các ánh xạ có tính chất phủ
Tích của các ánh xạ có tính chất phủ và sự bảo tồn các không gian qua các ánh xạ có tính chất phủ

Tác giả: Trần Văn Ân, Đoàn Thị Lý, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Journal of Science -Vinh University Số: 39 (3A) Trang: 15-24 Năm: 2010
[17] Tham luận: On a problem of Shou Lin.
On a problem of Shou Lin.

Tác giả: Trần Văn Ân, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Kỷ niệm Nửa thế kỷ Trường Đại học Vinh Anh hùng Số: 2009 Trang: 19 Năm: 2009
[18] Tham luận: Characterizations of Cauchy symmetric space with a cover having property σ-(P)
Characterizations of Cauchy symmetric space with a cover having property σ-(P)

Tác giả: Trần Văn Ân, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Hội nghị toàn quốc Đại số - Hình học - Topo Số: Trang: 17 Năm: 2009
[19] Bài báo: ss-ảnh 1-phủ-dãy của không gian mêtric khả li địa phương
1-sequence-covering ss-images of locally separable metric spaces

Tác giả: Lương Quốc Tuyển, Nguyễn Duy Nam, Nguyễn Thị Toàn Tạp chí: Journal of Science -Vinh University Số: 38 (1A) Trang: 68-80 Năm: 2009
[20] Tham luận: Tính chất của ánh xạ 1-phủ-dãy
Further properties of 1-sequence-covering maps

Tác giả: Trần Văn Ân, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Đại hội Toán học Toàn quốc lần thứ 7 tại Quy Nhơn Số: 49 Trang: 477 - 484 Năm: 2008
[21] Bài báo: Probability measure functors preserving some topological properties.
Probability measure functors preserving some topological properties.

Tác giả: Tạ Khắc Cư, Lương Quốc Tuyển, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Thị Ngọc Tạp chí: Journal of Science -Vinh University Số: 37 (4A) Trang: Năm: 2008
[22] Tham luận: Some topological invariants
Some topological invariants

Tác giả: Tạ Khắc Cư, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Đại hội Toán học Toàn quốc lần thứ 7 tại Quy Nhơn. Số: Trang: Năm: 2008
[23] Tham luận: Spaces with star-countable weak bases
Không gian với cơ sở yếu sao-đếm được

Tác giả: Trần Văn Ân, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Hội nghị toàn quốc Đại số - Hình học - Topo Số: Trang: Năm: 2007
[24] Bài báo: Không gian với k-lưới σ-bảo tồn bao đóng di truyền yếu
Spaces with σ-weakly heredilitarily closure-preserving k-networks

Tác giả: Lương Quốc Tuyển, Nguyễn Thị Huyền Nga, Nguyễn Thị Toàn Tạp chí: Journal of Science -Vinh University Số: 35 (4A) Trang: 112-122 Năm: 2006
Quốc tế
[1] Bài báo: On the n-fold symmetric product of a space with a σ-(P)-property cn-network (ck-network)
On the n-fold symmetric product of a space with a σ-(P)-property cn-network (ck-network)

Tác giả: Ông Văn Tuyên, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae Số: 61(2) Trang: 257-263 Năm: 2020
[2] Bài báo: On the n-fold symmetric product of a space with a σ-(P)-property cn-network (ck-network)
On the n-fold symmetric product of a space with a σ-(P)-property cn-network (ck-network)

Tác giả: Lương Quốc Tuyển, Ông Văn Tuyên Tạp chí: Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae Số: ?? Trang: ??-?? Năm: 2019
[3] Bài báo: Không gian với g-hàm sn-mạng
Spaces with sn-network g-functions

Tác giả: Trần Văn Ân, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Topology Proceedings Số: 54 Trang: 177 - 191 Năm: 2019
[4] Bài báo: Some properties of rectifiable spaces
Some properties of rectifiable spaces

Tác giả: Ông Văn Tuyên, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Fasciculi Mathematici Số: 60 Trang: 181-190 Năm: 2018
[5] Bài báo: Cauchy sn-symmetric spaces with a cs-network (cs*-network) having property σ-(P)
Cauchy sn-symmetric spaces with a cs-network (cs*-network) having property σ-(P)

Tác giả: Trần Văn Ân, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Topology Proceedings Số: 51 Trang: 61-75 Năm: 2017
[6] Bài báo: Câu trả lời khẳng định bài toán của Y. Tanaka's và Y. Ge's
On an affirmative answer to Y. Tanaka's and Y. Ge's problem

Tác giả: Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae Số: 58 Trang: 125-129 Năm: 2017
[7] Bài báo: Một câu trả lời khẳng định cho bài toán của Y. Tanaka's and Y. Ge's problem
On an affirmative answer to Y. Tanaka's and Y. Ge's problem

Tác giả: Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae Số: 58 Trang: 125 - 129 Năm: 2017
[8] Bài báo: Cauchy symmetric spaces with point-countable cs-networks
Cauchy symmetric spaces with point-countable cs-networks

Tác giả: Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Fasciculi Mathematici Số: 57 Trang: 163 - 170 Năm: 2016
[9] Bài báo: Một câu trả lời riêng cho bài toán của Y. Tanaka and Y. Ge
A partial answer to a question of Y. Tanaka and Y. Ge

Tác giả: Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Fasciculi Mathematici Số: 57 Trang: 157 - 162 Năm: 2016
[10] Bài báo: Một câu trả lời riêng cho bài toán của Y. Ikeda, C. Liu và Y. Tanaka
A partial answer to a question of Y. Ikeda, C. Liu and Y. Tanaka

Tác giả: Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Novi Sad Journal of Mathematics Số: 47 Trang: 61 - 66 Năm: 2016
[11] Bài báo: Stone-type theorem on b-metric spaces and applications
Stone-type theorem on b-metric spaces and applications

Tác giả: Trần Văn Ân, Lương Quốc Tuyển, Nguyễn Văn Dũng Tạp chí: Topology and its Applications Số: 185-186 Trang: 50 -- 64 Năm: 2015
[12] Bài báo: Mapping theorems on spaces with sn-network g-functions
Mapping theorems on spaces with sn-network g-functions

Tác giả: Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Fasciculi Mathematici Số: 55 Trang: 199-208 Năm: 2015
[13] Bài báo: Notes on pseudo-sequence-covering maps
Notes on pseudo-sequence-covering maps

Tác giả: Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Novi Sad Journal of Mathematics Số: 45 Trang: 11-16 Năm: 2015
[14] Bài báo: Some characterizations of spaces with locally countable networks
Some characterizations of spaces with locally countable networks

Tác giả: Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Số: 66 Trang: 84 - 90 Năm: 2014
[15] Bài báo: Remarks on sequence-covering closed maps
Remarks on sequence-covering closed maps

Tác giả: Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Fasciculi Mathematici Số: Trang: Năm: 2014
[16] Bài báo: Some characterizations of spaces with locally countable networks.
Some characterizations of spaces with locally countable networks.

Tác giả: Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Matematički Vesnik. Số: 66 (1) Trang: 84 - 90 Năm: 2014
[17] Bài báo: L-Ponomarev's system and images of locally separable metric spaces
L-Ponomarev's system and images of locally separable metric spaces

Tác giả: Trần Văn Ân, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Publications de l'Institut Mathématique (Beograd) Số: 93 (107) Trang: 133 - 144 Năm: 2013
[18] Bài báo: Spaces with σ-locally finite Lindelöf sn-networks
Spaces with σ-locally finite Lindelöf sn-networks

Tác giả: Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Publications de l'Institut Mathématique (Beograd) Số: 93 (107) Trang: 145 - 152 Năm: 2013
[19] Bài báo: Spaces with σ-locally countable Lindelöf sn-networks
Spaces with σ-locally countable Lindelöf sn-networks

Tác giả: Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Novi Sad Journal of Mathematics Số: 43 (2) Trang: 201 - 209 Năm: 2013
[20] Bài báo: A new characterization of spaces with locally countable sn-networks
A new characterization of spaces with locally countable sn-networks

Tác giả: Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Matematički Vesnik. Số: 65 (1) Trang: Năm: 2013
[21] Bài báo: On π-images of separable metric spaces and a problem of Shou Lin.
On π-images of separable metric spaces and a problem of Shou Lin.

Tác giả: Trần Văn Ân, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Matematički Vesnik. Số: 64 (4) Trang: 297 - 302 Năm: 2012
[22] Bài báo: On an affirmative answer to S. Lin’s problem.
On an affirmative answer to S. Lin’s problem.

Tác giả: Trần Văn Ân, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Topology and its Applications. Số: 158 Trang: 1567 – 1570 Năm: 2011
[23] Bài báo: Further properties of 1-sequence-covering maps
Further properties of 1-sequence-covering maps

Tác giả: Trần Văn Ân, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae Số: 49 Trang: 477 - 484 Năm: 2008

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2009, Quyết định số: 3236/QĐKT.
[2] Giấy khen - Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN - Trường Đại học Sư phạm ; Năm: 2010, Quyết định số: 369/QĐKT.
[3] Giấy khen - Giấy khen của BCH Công đoàn Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN - Chọn cấp khen thưởng ; Năm: 2009, Quyết định số: 39/QĐKT.
[4] - - Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN - Chọn cấp khen thưởng ; Năm: 2012, Quyết định số: 545/QĐ-KT.