Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Tôn Thất Tú
Ngày sinh: 1986
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán: Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học quốc gia Belarus - Belarus, Năm: 2008
Đơn vị công tác: Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Không
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2019)
Lĩnh vực nghiên cứu: Thống kê; Xác suất
Chuyên ngành giảng dạy: Thống kê; Xác suất
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán - ĐH Sư phạm Đà Nẵng, 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tthattu@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~ton-that-tu

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 2009: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus,
Từ Năm 2004 đến Năm 2008: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Toán ứng dụng; Chuyên ngành - Tại Đại học quốc gia Belarus, Belarus
Từ Năm 2015 đến Năm 2019: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Toán ứng dụng; Chuyên ngành - Xác suất và thống kê toán Tại Đại học quốc gia Belarus, Belarus

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2009 đến nay: - Giảng viên Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Sự hội tụ của tổng có trọng lượng các đại lượng ngẫu nhiên phụ thuộc
Chủ nhiệm: Tôn Thất Tú , Mã số: T2012-03-17
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu hội tụ đầy đủ đối với mảng các biến ngẫu nhiên
Chủ nhiệm: Lê Văn Dũng , Thành viên: Tôn Thất Tú , Mã số: Đ2012-03-18
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu luật mạnh số lớn đối với dãy biến ngẫu nhiên nhiều chỉ số
Chủ nhiệm: Lê Văn Dũng , Thành viên: Tôn Thất Tú , Mã số: Đ2011-03-06
[4] Cấp cơ sở (Trường): Ứng dụng lý thuyết Xác suất vào giải quyết một số bài toán trong giải tích.
Chủ nhiệm: Tôn Thất Tú , Mã số: T2010-03-03

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Về tốc độ hội tụ trong một số định lí giới hạn trung tâm theo trung bình
ON THE RATE OF CONVERGENCE IN SOME MEAN MARTINGALE CENTRAL LIMIT THEOREMS

Tác giả: Lê Văn Dũng, Tôn Thất Tú Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 36(05).2019 Trang: 15 Năm: 2019
[2] Bài báo: MỘT MỞ RỘNG CỦA LUẬT MẠNH SỐ LỚN LOẠI MARCINKIEWICZ - ZYDMUND
AN EXTENSION OF MARCINKIEWICZ - ZYDMUND TYPE STRONG LAW OF LARGE NUMBERS

Tác giả: Tôn Thất Tú, Nguyễn Thị Hải Yến (Toán) Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 11-15 Năm: 2018
[3] Bài báo: Về định lý giới hạn trung tâm theo trung bình đối với dãy hiệu martingale
Tác giả: Lê Văn Dũng, Tôn Thất Tú, Lê Thị Thúy Quỳnh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 9(82).2014 Trang: 91-97 Năm: 2014
[4] Bài báo: Một số tính chất về du động ngẫu nhiên của dãy đại lượng ngẫu nhiên Bernoulli
Some properties on random walk of sequence of Bernoulli distributed random variables.

Tác giả: Tôn Thất Tú Tạp chí: Tạp chí KHCN Đà Nẵng Số: 5(66) Trang: 167-171 Năm: 2013
[5] Bài báo: Định lí hội tụ theo trung bình đối với mảng các biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach
The average convergence theorem for array of random variables in Banach space

Tác giả: Tôn Thất Tú, Lê Văn Dũng Tạp chí: Tạp chí KH&GD ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng Số: Trang: 8--14 Năm: 2012
[6] Bài báo: Định lí hội tụ theo trung bình đối với mảng nhiều chiều các đại lượng ngẫu nhiên
Mean convergence theorems for multidimensional arrays of random varyables

Tác giả: Tôn Thất Tú, Lê Văn Dũng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 21-26 Năm: 2011
[7] Bài báo: Một vài bất đẳng thức cho dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc âm
Some inequalities for sequence of negatively dependent random variables

Tác giả: Tôn Thất Tú Tạp chí: Tạp chí KH&CN Đà Nẵng. Số: S? 45 - Quy?n 1 Trang: 147-152 Năm: 2011
[8] Bài báo: Một vài tính chất đặc biệt của phân phối chuẩn 1 chiều
Some special properties of one-dimensional normal random variable.

Tác giả: Tôn Thất Tú Tạp chí: Tạp chí KH&CN Đà Nẵng Số: Trang: 115-120 Năm: 2011
Quốc tế