Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Công Triêm
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Chọn trình độ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-cong-triem

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ
Management of teacher training activity at Hue University - University of Education: status quo and solutions

Tác giả: Lê Công Triêm, Trương Đăng Trí Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 126 Năm: 2017
[2] Bài báo: Kết hợp e-Learning và dạy học truyền thống vào đổi mới phương pháp dạy học ở phổ thông
Combining e-learning and traditional instruction on innovative teaching methods in schools

Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Đình Hoa Cương, Lê Công Triêm Tạp chí: Tạp chí thiết bị giáo dục – cơ quan hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam Số: s? 46 Trang: Năm: 2009
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học - Năm xuất bản: 2010; Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộLưu hành nội bộ; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam