Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trương Công Quỳnh
Ngày sinh: 1981
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Thừa Thiên - Huế
Quê quán: Thừa Thiên - Huế
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: - Việt Nam, Năm: 2004
Đơn vị công tác: Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên cao cấp
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy: Đại số; Toán cao cấp
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Hoà Phú - Hoà Minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tcquynh@dce.udn.vn; tcquynh@live.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~truong-cong-quynh

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 2004: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại , Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2007: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2007 đến Năm 2010: Trình độ - Tiến sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2007 đến nay: - Giảng viên Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Từ 11-03-2012 đến nay: - Tham gia khóa học "English and Teaching Methodolody" tại Trường Đại học Indianapolis , Indiana, USA.

Các đề tài khoa học
[1] Cấp Bộ: Các đặc trưng của vành chính qui Von Neumann và các trường hợp tổng quát của vành và môđun nội xạ
Chủ nhiệm: Trương Công Quỳnh , Thành viên: Phan Thế Hải ,Phan Hồng Tín , Mã số: B2013-03-11
[2] : Về vành QF và các vành mở rộng của nó
Chủ nhiệm: Lê Văn Thuyết , Thành viên: Trương Công Quỳnh , Mã số: 101.01-2012.11
[3] Cấp cơ sở (Trường): Các trường hợp tổng quát của vành và môđun giả nội xạ
Chủ nhiệm: Trương Công Quỳnh , Mã số: Đ2012-03-25
[4] Cấp Bộ: Các trường hợp tổng quát của vành nội xạ và vành quasi-Frobenius (QF)
Chủ nhiệm: Trương Công Quỳnh , Mã số: B2010-ĐN03-50
[5] : Về vành QF và các vành mở rộng của nó
Chủ nhiệm: Lê Văn Thuyết , Thành viên: Trương Công Quỳnh , Mã số: 101.01.29.09
[6] : Về vành nội xạ bé, vành s-nội xạ đơn và vành quasi-Frobenius
Chủ nhiệm: Trương Công Quỳnh , Mã số: TNCS 09-TN-02
[7] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Về môđun và vành ef-mở rộng
Chủ nhiệm: Trương Công Quỳnh , Mã số: T2008-03-35.
[8] Cấp Nhà nước: Cấu trúc của vành thông qua tính bất biến của các môđun
Chủ nhiệm: Trương Công Quỳnh , Mã số: 101.04-2017.22

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Weakly ⊕-supplemented modules and weakly D2 modules
Weakly ⊕-supplemented modules and weakly D2 modules

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Bulletin of the Korean Mathematical Society Số: Trang: Năm: 2020
[2] Bài báo: Modules Coinvariant Under the Idempotent Endomorphisms of Their Covers
Modules Coinvariant Under the Idempotent Endomorphisms of Their Covers

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Siberian Mathematical Journal Số: Trang: Năm: 2020
[3] Bài báo: VỀ VÀNH LUỸ ĐẲNG - NỬA NGUYÊN TỐ
ON IDEMPOTENT - SEMIPRIME RINGS

Tác giả: Trương Trí Dũng, Trương Công Quỳnh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 26(05).2017 Trang: 1 Năm: 2017
[4] Bài báo: Additive unit structure of endomorphism rings and invariance of modules
Additive unit structure of endomorphism rings and invariance of modules

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Bulletin of Mathematical Sciences Số: 7 Trang: 229-246 Năm: 2017
[5] Bài báo: Nilpotent-invariant rings and modules
Nilpotent-invariant rings and modules

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Communications in Algebra Số: 45 Trang: 2775-2782 Năm: 2017
[6] Bài báo: Dual automorphism-invariant modules over perfect rings
Dual automorphism-invariant modules over perfect rings

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Siberian Mathematical Journal Số: 58 Trang: 743–751 Năm: 2017
[7] Bài báo: MÔĐUN BẤT BIẾN QUA CÁC ĐỒNG CẤU LŨY ĐẲNG
Modules invariant under idempotent homomorphisms

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 22(01).2017 Trang: 9 Năm: 2017
[8] Bài báo: Modules close to SSP- and SIP-modules
Modules close to SSP- and SIP-modules

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Lobachevskii Journal of Mathematics Số: 38 Trang: 16-23 Năm: 2017
[9] Bài báo: On rings with associates elements
On rings with associates elements

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Communications in Algebra Số: 45 Trang: 2747-2756 Năm: 2016
[10] Bài báo: Simple-direct-projective modules
Simple-direct-projective modules

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Communications in Algebra Số: 44 Trang: 5163-5178 Năm: 2016
[11] Bài báo: SSP rings and modules
SSP rings and modules

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Asian-European Journal of Mathematics Số: 19(1) Trang: 1650022- (9 pp) Năm: 2015
[12] Tham luận: Quan hệ tương hỗ của các môđun bất biến qua các đẳng cấu
On relative automorphism-invariant modules

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Đại hội toán học toàn quốc, Tp. Nha Trang Số: Trang: Năm: 2013
[13] Bài báo: Về vành hầu nil-nội xạ yếu
On almost weakly nil-injective rings

Tác giả: Hoàng Thị Hà, Trương Công Quỳnh Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Huế Số: 5(74B) Trang: 33-42 Năm: 2012
[14] Bài báo: Về môđun giả c*-nội xạ
On pseudo c*-injective modules.

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(47) Trang: 118-126 Năm: 2011
[15] Tham luận: Môđun giả nửa xạ ảnh
On pseudo semi-projective modules

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Hội nghị Đại số-Hình học-Tôpô, Tp. Thái Nguyên Số: Trang: Năm: 2011
[16] Bài báo: Về môđun soc-phần phụ
On soc-supplemented modules.

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Tạp Chí Khoa học và giáo dục ĐHSP Đà Nẵng. Số: Trang: 35-40 Năm: 2011
[17] Bài báo: Về môđun tựa nội xạ linh
On quasi nil-injective modules.

Tác giả: Trương Công Quỳnh, Lương Thị Minh Thuỷ Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học Huế. Số: Trang: 157-165 Năm: 2011
[18] Bài báo: Về một trường hợp tổng quát của môđun Morphic
Về một trường hợp tổng quát của môđun Morphic

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5(40) Trang: 148-153 Năm: 2010
[19] Tham luận: Các trường hợp tổng quát của vành nội xạ bé, s-nội xạ và vành QF
Generalizations of small injective, simple-injective and QF-rings

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Hội nghị Đại số-Hình học-Tôpô, Tp. Huế Số: Trang: Năm: 2009
[20] Tham luận: Vành và môđun ef-mở rộng
On ef-extending rings and modules

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Đại hội toán học toàn quốc, Tp. Quy Nhơn Số: Trang: Năm: 2008
[21] Tham luận: Về môđun và vành nội xạ bé
On small injective rings and modules

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Hội nghị Đại số-Hình học-Tôpô, Tp. Vinh Số: Trang: Năm: 2007
[22] Bài báo: Về sự phân tích của các môđun ef-mở rộng
Decompositions of ef-extending modules

Tác giả: Lê Văn Thuyết, Trương Công Quỳnh Tạp chí: Hue Uni. J. Research. Số: Trang: 19-27 Năm: 2006
[23] Bài báo: Môđun đối trung thành hoàn toàn và vành liên quan
Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học Huế. Số: Trang: Năm: 2004
[24] Bài báo: Môđun đối trung thành hoàn toàn
Tác giả: Lê Văn Thuyết, Trương Công Quỳnh Tạp chí: Tạp chí khoa học - Đại học Huế. Số: Trang: 5-11 Năm: 2003
Quốc tế
[1] Bài báo: Rings Whose Every Right Ideal is a Finite Direct Sum of Automorphism-Invariant Right Ideals
Rings Whose Every Right Ideal is a Finite Direct Sum of Automorphism-Invariant Right Ideals

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Siberian Mathematical Journal Số: Trang: Năm: 2020
[2] Bài báo: On (weakly) cohopfian automorphism-invariant modules
On (weakly) cohopfian automorphism-invariant modules

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Communications in Algebra Số: Trang: Năm: 2020
[3] Bài báo: Modules close to the automorphism-invariant and coinvariant
Modules close to the automorphism-invariant and coinvariant

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Journal of algebra and Its Application Số: Trang: Năm: 2019
[4] Bài báo: Essentially ADS modules and rings
Essentially ADS modules and rings

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Contemporary Mathematics Số: 727 Trang: 223-236 Năm: 2019
[5] Bài báo: On dual automorphism-invariant and superfluous ADS-modules
On dual automorphism-invariant and superfluous ADS-modules

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Contemporary Mathematics Số: 727 Trang: 337-347 Năm: 2019
[6] Bài báo: Modules that are invariant with respect to automorphisms and idempotent endomorphisms of their hulls and covers
Modules that are invariant with respect to automorphisms and idempotent endomorphisms of their hulls and covers

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Journal of Mathematical Sciences Số: 159 Trang: 3-45 Năm: 2019
[7] Bài báo: Goldie absolute direct summand rings and modules
Goldie absolute direct summand rings and modules

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Studia Universitatis Babeș-Bolyai Mathematica Số: 63 Trang: 437-445 Năm: 2018
[8] Bài báo: Weakly automorphism invariant modules and essential tightness
Weakly automorphism invariant modules and essential tightness

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Communications in Algebra Số: 45 Trang: 3531-354 Năm: 2017
[9] Bài báo: Modules which are invariant under idempotents of their envelopes
Modules which are invariant under idempotents of their envelopes

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Colloqium Mathematicum Số: 143(2) Trang: 237-250 Năm: 2016
[10] Bài báo: Rings with each right ideal automorphism-invariant
Rings with each right ideal automorphism-invariant

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Journal of Pure and Applied Algebra Số: 220(4) Trang: 1525-1537 Năm: 2015
[11] Bài báo: On ADS modules and rings, to appear (2013)
On ADS modules and rings, to appear (2013)

Tác giả: Trương Công Quỳnh, Tamer Kosan M. Tạp chí: Communications in Algebra Số: Trang: Năm: 2014
[12] Bài báo: Mutually essentially pseudo injective modules, to appear (2013)
Mutually essentially pseudo injective modules, to appear (2013)

Tác giả: Trương Công Quỳnh, Phan Thế Hải, Lê Văn Thuyết Tạp chí: The Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society Số: Trang: Năm: 2014
[13] Bài báo: On the substructures $\nabla$ and $\triangular$, to appear (2013)
On the substructures $\nabla$ and $\triangular$, to appear (2013)

Tác giả: Trương Công Quỳnh, Tamer Kosan M. Tạp chí: Rocky Mountain Journal of Mathematics Số: Trang: Năm: 2014
[14] Bài báo: Supplemented Morphisms, to appear (2013)
Supplemented Morphisms, to appear (2013)

Tác giả: Arda Kor, Trương Công Quỳnh, Tamer Kosan M. Tạp chí: Math. J. Okayama Univ. Số: Trang: Năm: 2014
[15] Bài báo: On a Generalization of Lifting Modules Relative to a Torsion Theory.
On a Generalization of Lifting Modules Relative to a Torsion Theory.

Tác giả: Trương Công Quỳnh, Tamer Kosan M., Talebi Y. Tạp chí: Taiwanese journal of Mathematics. Số: 17(1) Trang: 239-257 Năm: 2013
[16] Bài báo: On pseudo semi-projective modules.
On pseudo semi-projective modules.

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Turkish Journal of Mathematics. Số: Trang: 27-36 Năm: 2013
[17] Bài báo: On quasi pseudo-GP-injective rings and modules, to appear (2012).
On quasi pseudo-GP-injective rings and modules, to appear (2012).

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: The Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society. Số: Trang: Năm: 2013
[18] Bài báo: A note on regular morphisms
A note on regular morphisms

Tác giả: Phan Thế Hải, Trương Công Quỳnh, Tamer Kosan M. Tạp chí: Annales Univ. Sci. Budapest., Sect. Comp Số: Trang: 249-260 Năm: 2013
[19] Bài báo: On (semi)regular Morphisms.
On (semi)regular Morphisms.

Tác giả: Tamer Kosan M., Trương Công Quỳnh, Lê Văn Thuyết Tạp chí: Communications in Algebra Số: 41(8) Trang: 2933-2947 Năm: 2013
[20] Bài báo: Some properties of $e$-supplemented and $e$-lifting modules
Some properties of $e$-supplemented and $e$-lifting modules.

Tác giả: Trương Công Quỳnh, Phan Hồng Tín Tạp chí: Vietnam Journal of Mathematics Số: 41(3) Trang: 303-312 Năm: 2013
[21] Bài báo: Modules satisfying extension conditions under monomorphism of their closed submodules
Modules satisfying extension conditions under monomorphism of their closed submodules

Tác giả: Trương Công Quỳnh, Phan Hồng Tín Tạp chí: Asian-European Journal of Mathematics. Số: 5(3) Trang: 1250041(1)-1250041(12) Năm: 2012
[22] Bài báo: Some generalizations of small injective modules.
Some generalizations of small injective modules.

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: The Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society. Số: 35(3) Trang: 621-626 Năm: 2012
[23] Bài báo: On ef-extending modules and rings with chain conditions.
On ef-extending modules and rings with chain conditions.

Tác giả: Trương Công Quỳnh, Lê Văn Thuyết Tạp chí: Advances in Ring Theory, Trends in Mathematics, Birkhauser Verlag Basel/Switzerland. Số: Trang: 327–334 Năm: 2010
[24] Bài báo: Some properties of ef-extending rings
Some properties of ef-extending rings

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: Mathematical Journal of Okayama University. Số: Trang: 123-131 Năm: 2010
[25] Bài báo: Some characterizations of ef-extending rings .
Some characterizations of ef-extending rings

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: International Electronic Journal of Algebra Số: Trang: 17-26 Năm: 2009
[26] Bài báo: On general injective rings with chain conditions.
On general injective rings with chain conditions.

Tác giả: Lê Văn Thuyết, Trương Công Quỳnh Tạp chí: Algebra Colloquium. Số: 16(2) Trang: 243-252 Năm: 2009
[27] Bài báo: On Small Injective Ring and Modules.
On Small Injective Ring and Modules.

Tác giả: Trương Công Quỳnh, Lê Văn Thuyết Tạp chí: Journal of Algebra and its Application. Số: Vol. 8(3) Trang: 379-387 Năm: 2009
[28] Bài báo: On cofinitely δ-semiperfect modules.
On cofinitely δ-semiperfect modules.

Tác giả: Lê Văn Thuyết, Muhammet Tamer Kosan, Trương Công Quỳnh Tạp chí: Acta Mathematica Vietnamica. Số: Vol. 33, No.2 Trang: 197-207 Năm: 2008
[29] Bài báo: On GP-injective and nonsingular rings.
On GP-injective and nonsingular rings.

Tác giả: Trương Công Quỳnh, Lê Văn Thuyết Tạp chí: East-West J. Math. Số: Trang: 169-173 Năm: 2007
[30] Bài báo: On semiperfect f-injective rings.
On semiperfect f-injective rings.

Tác giả: Trương Công Quỳnh Tạp chí: International Electronic Journal of Algebra. Số: Trang: 18-29 Năm: 2007
[31] Bài báo: On strictly generalized p. quasi-Baer rings.
On strictly generalized p. quasi-Baer rings.

Tác giả: Lê Đức Thoang, Trương Công Quỳnh, Bành Đức Dũng Tạp chí: East-West J. Math. Số: Vol. 9, No.2 Trang: 189-196 Năm: 2007

Sách - giáo trình
[1] Giáo trình: Lý thuyết vành và môđun - Năm xuất bản: 2013; Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Đại học Huế , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Lý thuyết Môđun và Vành - Năm xuất bản: 2019; Nhà xuất bản: NXB Đại học Huế; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2010-2011 - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2011.
[2] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2012-2013 - Cơ sở ; Năm: 2013.
[3] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2013 - Bộ ; Năm: 2013, Quyết định số: ..
[4] - - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2011-2012 - Chọn cấp khen thưởng ; Năm: 2012.