Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Văn Thanh Sơn
Ngày sinh: 1968
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Phường Phú Mỹ, Tp Huế, Thừa Thiên- Huế
Quê quán: Phường Phú Mỹ, Tp Huế, Thừa Thiên- Huế
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Tổng hợp Huế - Việt Nam, Năm: 1989
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (1995)
Lĩnh vực nghiên cứu: Vật liệu quang học
Chuyên ngành giảng dạy: Cơ học lượng tử; Vật lý đại cương; Vật lý đại cương; Vật lý quang
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 323/12 Nguyễn Tri Phương, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: lvtson@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-van-thanh-son

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1989: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Tổng hợp Huế, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 1995: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2002 đến nay: - Giảng viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp Bộ: Nghiên cứu các tính chất phát quang cưỡng bức của thạch anh. Hoàn thiện khả năng ứng dụng phương pháp “hạt thạch anh” để tính tuổi các cổ vật có liên quan đến thạch anh
Chủ nhiệm: Lê Văn Thanh Sơn , Thành viên: Nguyễn Văn Cường ,Trần Thị Hồng , Mã số: B2006-ĐN03-08
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu cấu trúc tinh thể của màng tinh thể AlN được nuôi bằng phương pháp mọc ghép pha hơi hyđrua trên đế sapphire được kết cấu rãnh
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Quí Tuấn ,Lê Văn Thanh Sơn , Mã số: Đ2015-03-79

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA HỢP PHẦN LÊN TÍNH CHẤT QUANG CỦA ION Eu3+ TRONG THỦY TINH
EFFECTS OF COMPOSITION ON OPTICAL PROPERTY OF Eu3+ ION IN GLASSES

Tác giả: Trần Thị Hồng, Lê Văn Thanh Sơn, Trần Thị Hương Xuân Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 13 Năm: 2019
[2] Bài báo: NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU PHÁT QUANG Zn2SiO4 PHA TẠP ION Mn2+
STUDY ON STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF Zn2SiO4 DOPED WITH Mn2+

Tác giả: Lê Văn Thanh Sơn, Đinh Thanh Khẩn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 9 Năm: 2019
[3] Tham luận: Sự truyền năng lượng giữa ion Ce3+ và ion Mn2+ trong một số mạng chủ khác nhau
Energy Transfer among Ce3+ and Mn2+ in Host Compounds.

Tác giả: Lê Văn Thanh Sơn Tạp chí: Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 7 Số: Trang: Năm: 2011
[4] Bài báo: THE ROLE OF ALKALI IONS IN THE THERMOLUMINESCENT PEAK AT 200K OF NATURAL QUARTZ OF VIETNAM
THE ROLE OF ALKALI IONS IN THE THERMOLUMINESCENT PEAK AT 200K OF NATURAL QUARTZ OF VIETNAM

Tác giả: Lê Văn Thanh Sơn Tạp chí: Journal of Science-VNU Hanoi Số: Trang: Năm: 2008
[5] Tham luận: Một số kết quả nghiên cứu mới về nhiệt phát quang của thạch anh Việt Nam
Tác giả: Lê Văn Thanh Sơn Tạp chí: Hội nghị Applied Spectroscopy and Luminescent Detectors tại Đà lạt Số: Trang: Năm: 2007
[6] Bài báo: Phototransferred thermoluminescence of natural quartz Vietnam at low temperatures
Phototransferred thermoluminescence of natural quartz Vietnam at low temperatures

Tác giả: Lê Văn Thanh Sơn Tạp chí: Journal of Science-VNU Hanoi Số: Trang: 212-215 Năm: 2006
[7] Tham luận: Ảnh hưởng của ion kim loại kiềm đến quá trình quang cưỡng bức của thạch anh Việt Nam
THE ROLE OF ALKALI IONS IN THE STIMULATED LUMINESCENCE IN VIETNAM QUARTZ

Tác giả: Lê Văn Thanh Sơn Tạp chí: Hội nghị QH-QP toàn quốc lần IV Số: Trang: Năm: 2006
Quốc tế
[1] Tham luận: PHOTOTRANSFER THERMOLUMINESCENCE AND ELECTRODIFFUSION STUDIES ON NATURAL VIETNAM QUARTZ
PHOTOTRANSFER THERMOLUMINESCENCE AND ELECTRODIFFUSION STUDIES ON NATURAL VIETNAM QUARTZ

Tác giả: Trần Ngọc, Vũ Xuân Quang, Nguyễn Đắc Điền, Ngô Quang Thanh, Lê Văn Thanh Sơn, Phan Tiến Dũng, Cộng sự Tạp chí: Hội nghị AOGS 2007, Thailand Số: Trang: Năm: 2007