Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Ngọc
Ngày sinh: 1976
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Quê quán: Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Dân tộc: kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn - Việt Nam, Năm: 1998
Đơn vị công tác: Phòng Hành chính Tổng hợp, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên - Trưởng Phòng TCHC
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2005)
Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý quang – quang phổ
Chuyên ngành giảng dạy: Vật lý đại cương; Vật lý đại cương
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: k32/1 Núi Thành, Hải Châu, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ntmngoc@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-minh-ngoc

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1998: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2005: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1998 đến nay: - Giảng viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang của thuỷ tinh B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-ZnO-Na<sub>2</sub>O pha tạp Eu<sup>3+</sup> bằng lý thuyết Judd-Ofelt
Chủ nhiệm: Trần Thị Hồng , Thành viên: Nguyễn Thị Minh Ngọc , Mã số: Đ2011-03-01

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Vận dụng thuyết kiến tạo hình thành và phát triển năng lực chuyên biệt của học sinh trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật lý 11 - THPT
Vận dụng thuyết kiến tạo hình thành và phát triển năng lực chuyên biệt của học sinh trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” Vật lý 11 - THPT

Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Thị Minh Ngọc Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 000 Trang: 155-160 Năm: 2019
[2] Bài báo: QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP ÁP DỤNG CHO MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
THE PROCESS OF DEVELOPING INTEGRATED TEACHING TOPICS FORNATURAL SCIENCE AT SECONDARY SCHOOL TOWARDS THE NEW GENERAL EDUCATION PROGRAM

Tác giả: Phùng Việt Hải, Lê Thanh Huy, Nguyễn Thị Minh Ngọc Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 30(04).2018 Trang: 95 Năm: 2018
[3] Bài báo: VẬN DỤNG THUYẾT KIẾN TẠO HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHUYÊN BIỆT CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” VẬT LÝ 11 - THPT
THE APPLICATION OF CONSTRUCTIVISM TO THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF STUDENTS’ SPECIALIZED CAPACITY IN TEACHING CHAPTER “ELECTRICMAGNETIC SENSING” PHYSICS GRADE 11

Tác giả: Lê Thanh Huy, Nguyễn Thị Minh Ngọc Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 27(01).2018 Trang: 85 Năm: 2018
[4] Bài báo: Phân tích phổ của thủy tinh B2O3-TeO2-ZnO-Na2O pha tạp Eu3+ bằng lý thuyết Judd-Ofelt
Spectral analysis of Eu3+ doped B2O3-TeO2-ZnO-Na2O glasses by the Judd-Ofelt theory

Tác giả: Trần Thị Hồng, Phan Tiến Dũng, Phan văn Độ, Nguyễn Thị Minh Ngọc Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 6 (47)-2011 Trang: 43 -48 Năm: 2011
Quốc tế