Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thị Linh
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Chọn trình độ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-linh

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Một số vấn đề lý luận về nhu cầu hoạt động tập thể của người già trong xã hội hiện đại
SOME THEORETICAL ISSUES ABOUT COLLECTIVE ACTIVITY NEEDS FOR OLDER PEOPLE IN MODERN SOCIETY

Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Linh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 180 - 188 Năm: 2011
Quốc tế