Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Nhật Quang
Ngày sinh: 1982
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Nam Phước, Xuy Xuyên, Quảng Nam
Quê quán: Nam Phước, Xuy Xuyên, Quảng Nam
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2005
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2007)
Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ Nano; Vật lý chất rắn
Chuyên ngành giảng dạy: Vật lý đại cương; Vật lý đại cương; Vật lý lý thuyết – Vật lý toán
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Tổ 54 Hoà Minh, Liên Chiểu, Tp.ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: quangnguyennhat1516@yahoo.com.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-nhat-quang

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 2005: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2007: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2007 đến nay: - Giảng viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng hệ thống bài giảng thí nghiệm Vật lý theo chuẫn Scorm tích hợp lên LMS Moodle ( Learning Management System)
Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh , Thành viên: Trịnh Khắc Đức ,Nguyễn Nhật Quang , Mã số: D2012-0328
[2] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng giáo trình Vật lý Đại cương 1theo chuẩn Đại học Mỹ nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy sinh viên Đại Học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu , Thành viên: Lê Hồng Sơn ,Nguyễn Nhật Quang , Mã số: T2012-03-18
[3] Cấp cơ sở (Trường): Triển khai các bài thí nghiệm Vật lý trong chương trình trung học phổ thông trong dự án đào tạo giáo viên phổ thông
Chủ nhiệm: Nguyễn Nhật Quang , Thành viên: Nguyễn Thị Mỹ Đức , Mã số: T2009-03-67

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC BÀI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM PHẦN CƠ HỌC CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ TRUNG HỌC THỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐẶC THÙ/ CHUYÊN BIỆT VẬT LÝ CỦA HỌC SINH
Designing procedure for teaching experimental lessons in mechanical physics at high school based on the orientation of developing specific/ specialized capacities for students

Tác giả: Phan Liễn, Nguyễn Nhật Quang Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 81 Năm: 2016
[2] Bài báo: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC BỘ MÔN VẬT LÍ CHO VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
DEVELOPING THE USING PHYSICAL TEACHING EQUIPMENT SKILL FOR OFFICERS, WHO ARE WORKING IN TEACHING EQUIPMENT IN SECONDARY SCHOOLS

Tác giả: Nguyễn Nhật Quang Tạp chí: TC khoa học Trường đại học sư phạm Hà Nội Số: 61, 2016 Trang: 187-195 Năm: 2016
[3] Bài báo: Phát triển kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học bộ môn vật lí cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở trường trung học cơ sở.
DEVELOPING THE USING PHYSICAL TEACHING EQUIPMENT SKILL FOR OFFICERS, WHO ARE WORKING IN TEACHING EQUIPMENT IN SECONDARY SCHOOLS.

Tác giả: Phùng Việt Hải, Nguyễn Nhật Quang, Lê Thị Minh Phương Tạp chí: TC khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội Số: Vol. 61, No. 8B Trang: 187-195. Năm: 2016
[4] Bài báo: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI GIẢNG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG B THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN
BUILDING THE SYSTEM OF LECTURES FOR EXPERIMENTAL PORTION IN GENERAL PHYSICS B TOWARDS IMPROVING THE COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENT

Tác giả: Nguyễn Nhật Quang Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: Trang: Năm: 2015
Quốc tế