Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Đức
Ngày sinh: 1984
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Tp Huế
Quê quán: Tp Huế
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư phạm Vật lý, Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2006
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2008)
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Giáo dục; Sensor chuyển đổi tín hiệu; Vật liệu từ
Chuyên ngành giảng dạy: Vật lý đại cương; Cử nhân Vật lý; Sư phạm Vật lý
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K14/5 Đinh Tiên Hoàng, quận Hải Châu, tp Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113733329
E-mail: duc.physics@gmail.com; ntmduc@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-my-duc

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2002 đến Năm 2006: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Vật lý; Chuyên ngành - Sư phạm Vật lý Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2006 đến Năm 2008: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Vật lý; Chuyên ngành - Vật lý vô tuyến và điện tử Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2007 đến nay: Giảng viên - Khoa vật lý, Trường Đại học Sư phạm

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu và hoàn thiện bộ thí nghiệm vi điều khiển 89C51 nhằm phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên khoa Vật lý
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bảo Trâm , Thành viên: Nguyễn Thị Mỹ Đức , Mã số: T2013-03-10
[2] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng giáo trình Vật lý đại cương 3 theo chuẩn của Đại học Mỹ nhằm phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Đặng Văn Hậu , Thành viên: Nguyễn Thị Mỹ Đức ,Dụng Văn Lữ , Mã số: T2013-03-09
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Thiết kế bài giảng tiếng Anh chuyên ngành Vật lý theo hướng tích cực hóa hoạt động của sinh viên
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Mỹ Đức , Mã số: T2011-ĐN-03-13
[4] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng ngân hàng câu hỏi tự luận và trắc nghiệm một số bộ môn thuộc chuyên ngành Vật lý
Chủ nhiệm: Trương Thành , Thành viên: Nguyễn Thị Mỹ Đức , Mã số: T2011-ĐN03-12
[5] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu xây dựng hệ đo tự động tín hiệu nhỏ
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Mỹ Đức , Mã số: T2009-03-59
[6] Cấp cơ sở (Trường): Triển khai các bài thí nghiệm Vật lý trong chương trình trung học phổ thông trong dự án đào tạo giáo viên phổ thông
Chủ nhiệm: Nguyễn Nhật Quang , Thành viên: Nguyễn Thị Mỹ Đức , Mã số: T2009-03-67

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA PEROVSKITE REMnO-3 (RE=La,Nd,Pr)
Researching structure and magnetic properties of perovskite REMnO3 (RE=La,Nd,Pr)

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Đức Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 20(03) Trang: 1 Năm: 2016
[2] Bài báo: Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học ở chương "Nhiệt học" Vật lý 8 theo phương pháp Lamap
Tác giả: Nguyễn Thị Thuý An, Nguyễn Thị Mỹ Đức, Hoàng Thị Anh Thư Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Lần thứ VII Trang: 364-370 Năm: 2014
[3] Bài báo: Nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm cảm biến tín hiệu từ trường nhỏ.
Study, manufactor and testing of the sensor for detection of small magnetic field.

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Đức Tạp chí: Hội nghị Vật lý Chất rắn và khoa học Vật liệu toàn quốc, SPMS Đà Nẵng 2009. Số: U030 Trang: 1064-1068 Năm: 2009
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2012.