Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Mai Thị Kiều Liên
Ngày sinh: 1987
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư phạm Vật lý, Tại: Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2009
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: không
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý chất rắn; Khoa học vật liệu
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Số 23 Cách Mạng Tháng Tám, Cẩm Lệ, Tp.ĐN
Điện thoại cơ quan: 3733329
E-mail: mtklien@ued.udn.vn; mtklien@gmail.com; mlien87@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~mai-thi-kieu-lien

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2005 đến Năm 2009: Trình độ - Đại học; Ngành - Vật lý; Chuyên ngành - Sư phạm Vật lý Tại Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2010 đến Năm 2012: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Vật lý; Chuyên ngành - Khoa học vật liệu Tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản, Japan
Từ Năm 2012 đến Năm 2015: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Vật lý; Chuyên ngành - Khoa học vật liệu Tại Viện khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản, Japan

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-10-2009 đến nay: Giảng viên - Khoa Vật lý, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng bài giảng điện tử Vật lý đại cương 1
Chủ nhiệm: Mai Thị Kiều Liên , Thành viên: Lê Thanh Huy , Mã số: T.23.2012

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ ĐIỀU CHỈNH ĐẾ ĐẾN CÁC TÍNH CHẤT CỦA MÀNG MỎNG BARI ĐISILIC BỐC BAY NHIỆT
EFFECT OF SUBSTRATE MODIFICATION ON PROPERTIES OF THERMALLY EVAPORATED BARIUM DISILICIDE THIN-FILMS

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 36(05).2019 Trang: 21 Năm: 2019
[2] Bài báo: CHẾ TẠO MÀNG MỎNG BARI ĐISILIC TRÊN ĐẾ GECMANI BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỐC BAY NHIỆT VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA NÓ
FABRICATING BARIUM DISILICIDE THIN-FILMS ON GERMANIUM SUBSTRATE AND INVESTIGATING SOME OF ITS PROPERTIES

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 35(04).2019 Trang: 7 Năm: 2019
[3] Bài báo: HIỆU SUẤT THIẾT BỊ CỦA TRASISTOR MÀNG MỎNG POLY-Si CHẾ TẠO TRÊN LỚP KÍCH THÍCH KẾT TINH YSZ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUNG HAI BƯỚC SỬ DỤNG LASER XUNG
DEVICE PERFORMANCE OF POLY-Si THIN-FILM TRANSISTORS FABRICATED ON YSZ CRYSTALLIZATION-INDUCTION LAYER VIA A TWO-STEP IRRADIATION METHOD USING PULSED LASER

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 26(05).2017 Trang: 18 Năm: 2017
[4] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA MÀNG MỎNG KIM LOẠI ĐẾN CHẤT LƯỢNG KẾT TINH CỦA MÀNG MỎNG SILIC
Effect of metal thin films on crystallization quality of Si thin films

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 24(03).2017 Trang: 13 Năm: 2017
[5] Bài báo: KẾT TINH NHIỆT ĐỘ THẤP MÀNG MỎNG SILIC VÔ ĐỊNH HÌNH TRÊN ĐIỆN CỰC CỔNG ĐÁY BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP LỚP KÍCH THÍCH KẾT TINH YSZ VÀ KẾT TINH PHA RẮN
Low-temperature crystallization of amorphous silicon thin films on bottom gate electrodes by using YSZ crystallization-induction layer and solid-phase crystallization methods

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 20(03) Trang: 21 Năm: 2016
Quốc tế
[1] Bài báo: Ảnh hưởng của sự điều chỉnh đế Si đến việc cải thiện chất lượng kết tinh, các tính chất quang và điện của màng mỏng BaSi2 được bốc bay nhiệt cho các ứng dụng chế tạo pin mặt trời
Effect of Si substrate modification on improving the crystalline quality, optical and electrical properties of thermally-evaporated BaSi2 thin-films for solar cell applications

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: International Journal of Modern Physics B Số: 34-8 Trang: 2050068-1 - 2050068-14 Năm: 2020
[2] Tham luận: Ảnh hưởng của sự điều chỉnh đế Ge lên các tính chất hồi đáp quang học của màng BaSi2 trong ứng dụng chế tạo pin mặt trời
The influence of Ge substrate modification on photoresponse properties of evaporated BaSi 2 films for thin-film solar cells application

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: The Japan Society of Applied Physics (JSAP), 79th Autumn Meeting, 2018 Số: 19a-436-3 Trang: 116 Năm: 2018
[3] Bài báo: Chế tạo và khảo sát các tính chất của màng mỏng BaSi2 bốc bay nhiệt trên đế điều chỉnh Ge (100)
Fabrication and properties characterization of BaSi2 thin-films thermally- evaporated on Ge (100) modified substrates

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: Thin Solid Films Số: 663 Trang: 14-20 Năm: 2018
[4] Tham luận: Các tính chất hồi đáp quang học của màng BaSi2 bốc bay trên đế điều chỉnh ứng dụng trong chế tạo pin mặt trời màng mỏng
PHOTORESPONSE PROPERTIES OF EVAPORATED BaSi2 FILMS GROWN ON MODIFIED SUBSTRATES FOR THIN-FILM SOLAR CELLS

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: JSPS 15th Symposium on the Future Direction of Photovoltaics Số: PB-36 Trang: 148 Năm: 2018
[5] Tham luận: Bốc bay nhiệt màng mỏng BaSi2 trên đế Ge (100) – Tác dụng của sự điều chỉnh đế lên chất lượng màng
Thermal evaporation of BaSi2 thin-films on Ge (100) – Effect of substrate modification on film properties

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: Annual report of Venture Business Laboratory, Nagoya University, Japan Số: Trang: 92-97 Năm: 2018
[6] Tham luận: ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ ĐIỀU CHỈNH ĐẾ ĐẾN CÁC TÍNH CHẤT QUANG VÀ ĐIỆN CỦA CÁC MÀNG MỎNG BaSi2 ĐƯỢC BỐC BAY NHIỆT TRONG ỨNG DỤNG CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI
EFFECT OF SUBSTRATE MODIFICATION ON THE OPTICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF THERMALLY-EVAPORATED BARIUM DISILICIDE THIN-FILMS FOR SOLAR CELL APPLICATIONS

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: 10th International Workshop on crystalline Silicon for solar cells (CSSC-10) Số: 4-34 Trang: 56 Năm: 2018
[7] Tham luận: CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT MÀNG MỎNG BaSi2 ĐƯỢC LẮNG ĐỌNG NHIỆT TRÊN ĐẾ ĐIỀU CHỈNH Ge (100)
FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF BaSi2 THIN-FILMS THERMALLY-EVAPORATED ON Ge (100) MODIFIED SUBSTRATES

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: Global Photovoltaic Conference 2018 Số: CSi P-02 Trang: 204-205 Năm: 2018
[8] Tham luận: Các đặc tính của transistor màng mỏng silic đa tinh thể được kết tinh pha rắn bằng cách sử dụng lớp kích thích kết tinh YSZ và phương pháp nung hai bước sử dụng chùm laser xung
Characteristics of SPC Si-TFT fabricated by using YSZ crystallization induction layer and two-step irradiation method of pulsed laser

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: The Japan Society of Applied Physics-JSAP, 63rd Spring Meeting Số: 63 Trang: 11-256 Năm: 2016
[9] Bài báo: Các tính chất vật liệu của màng mỏng Si kết tinh bằng laser xung trên lớp kích thích kết tinh oxit zơconi được ổn định bằng oxit yttri sử dụng phương pháp chiếu xạ hai bước
Material properties of pulsed-laser crystallized Si thin films grown on yttria-stabilized zirconia crystallization-induction layers by two-step irradiation method

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: Japanese Journal applied physic Số: 55 Trang: 1-8 Năm: 2016
[10] Bài báo: Đặc tính cao và tính đồng đều của transistor màng mỏng silic đa tinh thể được kết tinh pha rắn trên lớp YSZ bằng phương pháp nung hai bước dùng laser xung
High Performance and Uniformity of Poly-Si Thin-Film Transistors using Solid-Phase Crystallization on YSZ Layers by Two-step PLA Method

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: The 22nd International Display Workshops Số: 22 Trang: 226-227 Năm: 2015
[11] Bài báo: Các tính chất điện của màng mỏng Si kết tinh trên lớp kích thích kết tinh YSZ bằng phương pháp chiếu xạ hai bước sử dụng chùm laser xung
Electrical Properties of Pulsed-Laser Crystallized Si Thin Films Grown on YSZ Crystallization-Induction Layers by Two-Step Irradiation Method

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: The 12th Thin Film Materials & Devices Meeting-TFMD 12th Số: 12 Trang: 66-69 Năm: 2015
[12] Tham luận: Tính chất điện của màng mỏng silic đa tinh thể kết tinh trên lớp kích thích YSZ bằng phương pháp kết tinh hai bước sử dụng laser xung
Electrical Properties of Pulsed-Laser Crystallized Poly-Si Thin Films Grown on YSZ Crystallization-Induction Layers by Two-Step Irradiation Method

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: The Japan Society of Applied Physics-JSAP, 76th Autumn Meeting Số: Trang: Năm: 2015
[13] Tham luận: Sự phụ thuộc vào nhiệt độ của tính dẫn điện trong các màng mỏng silic không pha tạp và pha tạp kết tinh bằng phương pháp hai bước sử dụng lade xung trên lớp kích thích kết tinh YSZ
Temperature Dependences of Conductivity in Undoped and Doped Poly-Si Thin Films Grown on YSZ Crystallization-Induction Layers by Two-Step Irradiation Method with Pulsed Laser

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: THE 22nd INTERNATIONAL WORKSHOP ON ACTIVE-MATRIX FLATPANEL DISPLAYS AND DEVICES (2015) Số: 22 Trang: 225-226 Năm: 2015
[14] Tham luận: Thử nghiệm bước đầu về việc chế tạo transistor màng mỏng silic đa tinh thể sử dụng lớp kích thích kết tinh YSZ và phương pháp nung bằng laser xung
First Trial Fabrication of Poly-Si TFTs using Crystallization-Induction Layers of Yttria-Stabilized Zirconia and Pulsed Laser Annealing Crystallization Methods

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: The Japan Society of Applied Physics-JSAP, 62nd Spring Meeting Số: Trang: Năm: 2015
[15] Bài báo: Cải thiện chất lượng kết tinh của màng mỏng silic kết tinh trên lớp kích thích YSZ bằng phương pháp kết tinh hai bước sử dung lade xung
Improving crystalline quality of polycrystalline silicon thin films crystallized on yttria-stabilized zirconia crystallization-induction layers by the two-step irradiation method of pulsed laser annealing

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: Japanese Journal applied physic Số: 54 Trang: 03CA01-1 đến 03CA01-8 Năm: 2015
[16] Tham luận: Mở rộng diện tích kết tinh của màng mỏng silic trên lớp YSZ bằng phương pháp hai bước sử dụng lade xung
Area Expansion of Crystallized Si Films on YSZ Layers by Two-step Method in PLA

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: The 21st International Display Workshops Số: 21 Trang: 259-260 Năm: 2014
[17] Tham luận: Ứng dụng phương pháp chiếu xạ hai bước để kết tinh trên diện tích rộng màng mỏng silic đa tinh thể trên lớp kích thích YSZ
Application of Two-Step Irradiation Method to a Large Area for Pulsed-Laser Crystallized Poly-Si Thin Films on YSZ

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: The 11th Thin Film Materials & Devices Meeting-TFMD 11th Số: Trang: Năm: 2014
[18] Tham luận: Kết tinh màng silic trên màng kim loại bằng phương pháp kết tinh hai bước sử dụng lade xung và lớp kích thích kết tinh YSZ
Pulsed-Laser-Microcrystallization of Si Thin Films on Metal Film with Crystallization-Induction Layers of YSZ by the Two-Step Irradiation Method

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: The Japan Society of Applied Physics-JSAP, 75th Autumn Meeting Số: 75 Trang: 102 Năm: 2014
[19] Bài báo: Cải thiện tính chất kết tinh của màng mỏng silic đa tinh thể kết tinh trên lớp kích thích YSZ bằng phương pháp kết tinh hai bước mới dùng lade xung
Improvement of Crystalline Quality of Poly-Si Thin Films Crystallized on YSZ Layers by New Two-Step Irradiation Method with PLA

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: THE 21ST INTERNATIONAL WORKSHOP ON ACTIVE-MATRIX FLATPANEL DISPLAYS AND DEVICES (2014) Số: 21 Trang: 185-188 Năm: 2014
[20] Tham luận: Cải thiện chất lượng kết tinh của màng mỏng silic kết tinh bằng phương pháp chiếu xạ hai bước sử dụng laser xung
Improving Crystalline Quality of Pulsed-Laser-Microcrystallized Si Thin Films by the Two-Step Irradiation Method

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: The Japan Society of Applied Physics-JSAP, 61st Spring Meeting Số: Trang: Năm: 2014
[21] Bài báo: Nghiên cứu phổ Raman của màn silic kết tinh pha rắn trên đế thuỷ tinh bằng lade xung kết hợp với lớp kích thích kết tinh YSZ.
Raman spectral analysis of Si films solid-phase-crystallized on glass substrates using pulse laser with crystallization-induction layers of yttria-stabilized zirconia (YSZ)

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: Japanese Journal applied physic Số: 53 Trang: 03CB01-1 đến 03CB01-7 Năm: 2014
[22] Tham luận: Cải thiện chất lượng kết tinh của màng mỏng silic kết tinh pha rắn trên lớp kích thích YSZ bằng lade xung
Improving Crystalline Quality of Si Thin Films Solid-Phase Crystallized on Yttria-Stablized Zirconia Layers by Pulse Laser

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: The 20th International Display Workshops Số: 20 Trang: 655-656 Năm: 2013
[23] Tham luận: Sự phụ thuộc vào thời gian chiếu xạ của chất lượng kết tinh của màng mỏng silic kết tinh pha rắn trên lớp kích thích kết tinh YSZ bằng laser xung
Irradiation Time Dependence of Crystallinity of Solid-Phase Crystallized Silicon Thin Films on Crystallization-Induction Layers of Yttria-Stabilized Zirconia by Using Pulse Laser

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: The 10th Thin Film Materials & Devices Meeting, TFMD 10th Số: Trang: Năm: 2013
[24] Tham luận: So sánh chất lượng kết tinh của màng mỏng silic kết tinh pha rắn trên lớp YSZ và trên đế thuỷ tinh bằng phương pháp chiếu xạ laser xung
Comparison of Crystalline Quality of SPC Si Films Grown on YSZ Layers with That on Glass Substrates in Pulse Laser Annealing

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: The Japan Society of Applied Physics-JSAP, 74th Autumn Meeting Số: Trang: Năm: 2013
[25] Bài báo: Tác dụng của lớp kích thích lên sự kết tinh pha rắn của silic vô định hình bằng phương pháp chiếu xạ lade xung
Effect of a Stimulation Layer on Solid-Phase Crystallization of an Amorphous Si Film by Pulse Laser Irradiation

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: THE 20th INTERNATIONAL WORKSHOP ON ACTIVE-MATRIX FLATPANEL DISPLAYS AND DEVICES (2013) Số: 20 Trang: 175-176 Năm: 2013
[26] Tham luận: Kết tinh pha rắn của màng silic vô định hình trên lớp kích thích kết tinh bằng chiếu xạ laser xung
Solid Phase Crystallization of an Amorphous Si Film on a Crystallization-Induction Layer by Pulse Laser Irradiation

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: The Japan Society of Applied Physics-JSAP, 60th Spring Meeting Số: Trang: Năm: 2013
[27] Tham luận: Tính chất của màng silic đa tinh thể nhiệt độ thấp trên lớp điện cực đáy sử dụng lớp kích thích kết tinh YSZ và phương pháp kết tinh pha rắn
Properties of the Low-Temperature Polycrystalline Silicon Film on Bottom Gate Electrode by Using Yttria-Stabilized Zirconia Stimulation Layer and Solid Phase Crystallization Methods

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: The 9th Thin Film Materials & Devices Meeting, TFMD 9th Số: 9 Trang: Năm: 2012
[28] Tham luận: Cải thiện sự kết tinh pha rắn của màng mỏng silic trên cổng cách điện YSZ với một điện cực đế.
Improvement of Solid Phase Crystallization of an Si Film on a YSZ Gate Insulator with a Bottom Gate Electrode

Tác giả: Mai Thị Kiều Liên Tạp chí: The Japan Society of Applied Physics (JSAP), 73rd Autumn Meeting Số: 73 Trang: Năm: 2012

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Báo cáo poster xuất sắc tại Hội thảo trưng bày quốc tế lần thứ 20 (The 20th International Display Workshop, IDW'13 - Outstanding Poster Paper Award). - Quốc tế ; Năm: 2013.
[2] Giấy khen - Bài báo sinh viên suất sắc của tổ chức thúc đẩy khoa học và kĩ thuật điện (The Electrical Science and Engineering Promotion Student Paper Award-2013). - Quốc tế ; Năm: 2013.
[3] Giấy khen - Tổ chức thúc đẩy nghiên cứu Marubun nhằm hổ trợ cho các hoạt động nghiên cứu (Marubun Research Promotion Foundation Grant-2014). - Quốc tế ; Năm: 2014.
[4] Giấy khen - Báo cáo poster xuất sắc - Quốc tế ; Năm: 2018, Ngày 16-03-2018.
[5] Bằng khen - Bài báo được công bố trên tạp chí thuộc danh mục ISI - UBND Thành phố ; Năm: 2017, Quyết định số: 6273/QĐ-UBND, Ngày 23-11-2017.
[6] Giấy khen - Giải thưởng khuyến khích nghiên cứu năm 2017 - Quốc tế ; Năm: 2017, Ngày 30-03-2018.
[7] Giấy khen - Giải thưởng tại cuộc thi ảnh và minh hoạ - Hội nghị Vật lý ứng dụng Nhật Bản mùa thu 2018 - Quốc tế ; Năm: 2018, Ngày 21-09-2018.