Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Dụng Văn Lữ
Ngày sinh: 1986
Giới tính: Nam
Nơi sinh: TT Huế
Quê quán: TT Huế
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: GV
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2017)
Lĩnh vực nghiên cứu: Phát triển phương pháp không nhiễu loạn để mô tả hệ lượng tử
Chuyên ngành giảng dạy: Dao động và sóng; Điện động lực học; Vật lý đại cương; Vật lý nguyên tử và hạt nhân
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, ĐN; 0236 3733329
Điện thoại cơ quan: 0935117206
E-mail: dvlu@ued.udn.vn; dvanlu@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~dung-van-lu

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2005 đến Năm 2010: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Vật lý lý thuyết; Chuyên ngành - Tại ĐH QG Belarus, Belarus
Từ Năm 2014 đến Năm 2017: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Vật lý lý thuyết; Chuyên ngành - Tại ĐH QG Belarus, Belarus

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 04-05-2011 đến 31-12-2013: GV - Công tác tại Khoa Vật Lý, Trường ĐH Sư Phạm, ĐHĐN
Từ 01-01-2014 đến nay: NCS - ĐH QG Belarus
Từ 28-02-2017 đến nay: GV - Khoa Vật lý, ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng giáo trình Vật lý đại cương 3 theo chuẩn của Đại học Mỹ nhằm phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Đặng Văn Hậu , Thành viên: Nguyễn Thị Mỹ Đức ,Dụng Văn Lữ , Mã số: T2013-03-09

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: PHÂN BỐ BIÊN ĐỘ XUNG ION HÓA CỦA BUỒNG PHÂN HẠCH
THE DISTRIBUTION OF THE IONIZATION PULSE AMPLITUDES OF THE FISSION CHAMBER

Tác giả: Dụng Văn Lữ, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 37(01).2020 Trang: 7 Năm: 2020
[2] Bài báo: Mô hình điện tích hiệu dụng đối với bài toán tiết diện hiệu dụng của hydrogen tích điện âm
An effective-charge model for the problem of photodetachment of negatively charged hydrogen ions

Tác giả: Dụng Văn Lữ Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN Số: 26(05) Trang: 109-114 Năm: 2017
Quốc tế
[1] Bài báo: Coulomb Green's functions in the problem of photodetachment of the negatively charged hydrogen ion
Coulomb Green's functions in the problem of photodetachment of the negatively charged hydrogen ion

Tác giả: Feranchuk I.D., Dụng Văn Lữ, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Hiếu Tạp chí: Europen physics Journal D Số: 73 Trang: 110 Năm: 2019
[2] Bài báo: Tuning the electronic properties of GaS monolayer by strain engineering and electric field
Tuning the electronic properties of GaS monolayer by strain engineering and electric field

Tác giả: P.D. Khang, Vo T.T. Vi, Doan V. Thuan, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Sỹ Chương, Huỳnh V. Phúc, Bùi Đình Hợi, Lê T.T. Phương, Nguyen Q. Cuong, Dụng Văn Lữ, Nguyễn Ngọc Hiếu Tạp chí: Chemical physics Số: 524 Trang: 101-105 Năm: 2019
[3] Bài báo: Bức xạ tia X tham số trong hình học Smith-Purcell để chẩn đoán chùm tia không phá hủy
Parametric X-ray radiation in the Smith-Purcell geometry for nondestructive beam diagnostics

Tác giả: Feranchuk I.D., Dụng Văn Lữ, Skoromnik O. Tạp chí: NIM B in Physics Số: 444 Trang: 125-134 Năm: 2019
[4] Bài báo: Doan Q.Khoa, Chuong V.Nguyen,Huynh V.Phuc, Victor V.Ilyasov, Tuan V.Vu, Nguyen Q.Cuong, Bui D.Hoi, Dung V.Lu, E.Feddi, M. El-Yadri, M. Farkous, Nguyen N.Hieu
Effect of strains on electronic and optical properties of monolayer SnS: Ab-initio study

Tác giả: Dụng Văn Lữ Tạp chí: Physica B: Condensed Matter Số: 545 Trang: 255–261 Năm: 2018
[5] Tham luận: Phương pháp hàm Green để tính toán tiết diện hiệu dụng các nguyên tử
The method of Green's functions for calculating the photoionization cross section of atoms

Tác giả: Dụng Văn Lữ Tạp chí: Số: 11 Trang: 58-62 Năm: 2016
[6] Bài báo: Tính toán tiết diện quang ion hóa của ion hydro âm trong lý thuyết nhiễu loạn điều chỉnh
Calculation of the photoionization cross section of a negative hydrogen ion in the regular perturbation theory

Tác giả: Dụng Văn Lữ Tạp chí: Số: 2 Trang: 60-66 Năm: 2016
[7] Bài báo: Tái điều chỉnh phân kỳ tử ngoại đối với tương tác hạt với trường lượng tử vô hướng
Regularization of ultraviolet divergence for a particle interacting with a scalar quantum field

Tác giả: Dụng Văn Lữ Tạp chí: Số: 92 Trang: 125019 Năm: 2015
[8] Tham luận: Xấp xỉ phù hợp đồng nhất để mô tả tương tác electron-phonon
A uniformly-suitable approximation for describing the electron-phonon interaction

Tác giả: Dụng Văn Lữ Tạp chí: Số: 11 Trang: 66-68 Năm: 2015
[9] Tham luận: Phương pháp tự hợp để điều chỉnh sự phân kỳ tử ngoại trong mô hình trường lượng tử
Self-consistent way for regularization of ultraviolet divergence in a model of a quantum field

Tác giả: Dụng Văn Lữ Tạp chí: Số: 9 Trang: Năm: 2015
[10] Bài báo: Lựa chọn xấp xỉ bậc không trong mô hình tương tác của hạt với trường lượng tử
Obout the choice of the zero approximation in the model of the interaction of a particle with a quantum field

Tác giả: Dụng Văn Lữ Tạp chí: Số: 2 Trang: 12-19 Năm: 2015