Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Ông Văn Tuyên
Ngày sinh: 1988
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư Phạm Toán - Tin, Tại: Đại học Sư phạm Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2010
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ: Giáo viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2017)
Lĩnh vực nghiên cứu: Giải tích; Tô pô đại cương
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường THPT Hòa Vang, 101 Ông Ích Đường, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tuyenvan612dn@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~ong-van-tuyen

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2006 đến Năm 2010: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư phạm; Chuyên ngành - Sư Phạm Toán - Tin Tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2015 đến Năm 2017: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Toán; Chuyên ngành - Giải tích Tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Việt Nam

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: MỘT SỐ TÍNH CHẤT METRIC SUY RỘNG TRÊN SIÊU KHÔNG GIAN GỒM CÁC TẬP CON HỮU HẠN CỦA MỘT KHÔNG GIAN TOPO
SOME GENERALIZED METRIC PROPERTIES ON THE HYPERSPACE OF FINITE SUBSETS OF A TOPOLOGICAL SPACE

Tác giả: Ông Văn Tuyên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 37(01).2020 Trang: 12 Năm: 2020
[2] Bài báo: G*S-IRRESOLUTE MAPS IN TOPOLOGICAL SPACES
G*S-IRRESOLUTE MAPS IN TOPOLOGICAL SPACES

Tác giả: Ông Văn Tuyên Tạp chí: Hue University Journal of Science Số: T. 127, S. 1A (2018) Trang: Năm: 2018
[3] Bài báo: K-FRÉCHET-URYSOHN PROPERTIES IN RECTIFIABLE SPACES
K-FRÉCHET-URYSOHN PROPERTIES IN RECTIFIABLE SPACES

Tác giả: Trần Lê Thương, Ông Văn Tuyên, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 26(05).2017 Trang: 29-33 Năm: 2017
[4] Bài báo: TẬP CON TIỀN COMPACT TRONG NHÓM PARATÔPÔ
Precompact subsets in paratopological groups

Tác giả: Ông Văn Tuyên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 24(03) Trang: 44 Năm: 2017
[5] Bài báo: TÍNH CHẤT ĐẾM ĐƯỢC THỨ NHẤT CỦA KHÔNG GIAN CON CẦU TRƯỜNG ĐƯỢC
The first countable property of rectifiable subspaces

Tác giả: Ông Văn Tuyên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 16 Năm: 2017
[6] Bài báo: MỘT SỐ TÍNH CHẤT MỚI CỦA KHÔNG GIAN CẦU TRƯỜNG ĐƯỢC
Some new properties of rectifiable spaces

Tác giả: Ông Văn Tuyên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 22(01).2017 Trang: 31 Năm: 2017
[7] Bài báo: Tập g*s*-đóng trong không gian tôpô
g*s*-closed sets in topological spaces

Tác giả: Ông Văn Tuyên, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 47 (2) Trang: 175 - 179 Năm: 2011
[8] Bài báo: Phủ cs*-chính quy và không gian khả mêtric .
cs*-regular covers and metrizable spaces .

Tác giả: Lương Quốc Tuyển, Ông Văn Tuyên Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 43 (2) Trang: 108 -112 Năm: 2011
Quốc tế
[1] Bài báo: On the n-fold symmetric product of a space with a σ-(P)-property cn-network (ck-network)
On the n-fold symmetric product of a space with a σ-(P)-property cn-network (ck-network)

Tác giả: Ông Văn Tuyên, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae Số: 61(2) Trang: 257-263 Năm: 2020
[2] Bài báo: Some properties of rectifiable spaces
Some properties of rectifiable spaces

Tác giả: Ông Văn Tuyên, Lương Quốc Tuyển Tạp chí: Fasciculi Mathematici Số: 60 Trang: 181-190 Năm: 2018