Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Hoài
Ngày sinh: 1984
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Duy Xuyên - Quảng Nam
Quê quán: Duy Xuyên - Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Vật lý, Tại: Đại học Sư Phạm - Đại học Huế - Việt Nam, Năm: 2006
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Quang lượng tử; Thông tin lượng tử
Chuyên ngành giảng dạy: Vật lý thống kê; Quang lượng tử
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 30 Hòa Minh 14 - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: xuanhoai.ph@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-xuan-hoai

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2002 đến Năm 2006: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư phạm; Chuyên ngành - Vật lý Tại Đại học Sư Phạm - Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2007 đến Năm 2010: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Vật lý; Chuyên ngành - Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán Tại Đại học Sư Phạm - Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2011 đến Năm 2016: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Vật lý; Chuyên ngành - Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán Tại Đại học Sư Phạm - Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 10-01-2011 đến nay: - Khoa Vật Lý - Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng.

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Phát triển phương pháp toán tử trong bài toán trường lượng tử
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu ,Nguyễn Thị Xuân Hoài ,Bùi Đình Hợi ,Feranchuk I.D. , Mã số: T2017-TĐ-03-01
[2] Cấp cơ sở (Trường): Phương pháp toán tử trong bài toán trường lượng tử
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu ,Nguyễn Thị Xuân Hoài ,Bùi Đình Hợi , Mã số: T2017-TĐ-03-01
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển, dò tìm đan rối và viễn chuyển lượng tử của trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Xuân Hoài , Thành viên: Trương Minh Đức , Mã số: Đ2014-03-62
[4] Cấp cơ sở (Trường): Phát triển phương pháp toán tử trong bài toán trường lượng tử
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu ,Bùi Đình Hợi ,Nguyễn Thị Xuân Hoài , Mã số: 2017-TĐ-03-01
[5] Cấp cơ sở (Trường): Phát triển phương pháp toán tử trong bài toán trường lượng tử
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Xuân Hoài ,Nguyễn Văn Hiếu ,Bùi Đình Hợi , Mã số: 2017-TĐ-03-01

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VẬN DỤNG KIẾN THỨC DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU, VẬT LÍ 12 CHO HỌC SINH
ORGANIZING EXPERIENTIAL ACTIVITIES TO APPLY THE KNOWLEDGE OF ALTERNATING CURRENTS, PHYSICS 12 FOR STUDENTS

Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Nguyễn Quý Tuấn, Nguyễn Thị Xuân Hoài, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Phùng Việt Hải Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 17 Năm: 2018
[2] Bài báo: SƠ ĐỒ TẠO TRẠNG THÁI NÉN BỚT PHOTON HAI MODE
A diagram to generate two-mode photon-subtracted squeezed states

Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hoài, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 20(03) Trang: 13 Năm: 2016
[3] Bài báo: Entanglement Criterion for Bipartite Quantum States: Applications
Entanglement Criterion for Bipartite Quantum States: Applications

Tác giả: Trương Minh Đức, Nguyễn Thị Xuân Hoài Tạp chí: Communications in Physics Số: 20 (3) Trang: 233-240 Năm: 2010
Quốc tế
[1] Bài báo: Các tính chất phi cổ điển và viễn chuyển lượng tử của trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode
Nonclassical properties and teleportation in the two-mode photon-added displaced squeezed states

Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hoài, Trương Minh Đức Tạp chí: International Journal of Modern Physics B Số: 30 Trang: 1650032 Năm: 2016
[2] Bài báo: Tạo trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode
Generation of two-mode photon-added displaced squeezed states

Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hoài, Cộng Sự 1 Tạp chí: Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology Số: 5 Trang: 035012 (6pp) Năm: 2014
[3] Bài báo: Nén tổng, nén hiệu, Antibunching bậc cao và tính chất rối của trạng thái nén dịch chuyển thêm photon hai mode
Sum Squeezing, Difference Squeezing, Higher-Order Antibunching and Entanglement of Two-Mode Photon-Added Displaced Squeezed States

Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hoài, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: International Journal of Theoretical Physics Số: 53 (3) Trang: 899-910 Năm: 2014