Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Phạm Hồng Thái
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Chọn trình độ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~pham-hong-thai

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Đa dạng thành phần loài rắn ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi chúa Thành phố Đà Nẵng
Đa dạng thành phần loài rắn ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi chúa Thành phố Đà Nẵng

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Phạm Hồng Thái, Cộng Sự 1 Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 01 (86) Trang: 126-128 Năm: 2015
[2] Bài báo: Đa dang thành phần loài và hiện trạng khai thác rùa ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Diversity and harvesting status of turtles in Muong Nhe nature reserve, Dien Bien province

Tác giả: Phan Thị Hoa, Đỗ Ngọc Thuý, Lê Trung Dũng, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Lân Hùng Sơn, Nguyễn Quang Trường Tạp chí: Procedings of the 1st National scientific conference on biological research and teaching in Vietnam, Ha Noi Số: Trang: 63-68 Năm: 2012
Quốc tế