Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Tự Hải
Ngày sinh: 1968
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán: Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Hoá học, Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế - Việt Nam, Năm: 1991
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ (1998)
Lĩnh vực nghiên cứu: Hoá Lý
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: K147/7 Nguyễn Tri phương, Thanh Khê, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: lthai@dce.udn.vn; letuhai@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-tu-hai

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1991: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Hoá học Tại Trường Đại học Sư phạm Huế, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 1994: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 1998: Trình độ - Tiến sĩ; Chuyên ngành - Hoá Lý Tại Viện Hóa kỹ thuật – Viện Kỹ thuật quân sự Hà Nội,

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1994 đến 01-01-2004: - Giảng dạy tại Khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm – Đại  học Huế 
Từ 01-01-2004 đến 01-11-2007: - Khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Từ 01-01-2007 đến 01-01-2010: - Phó Trưởng Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc Trường Đại học Sư phạm – Đại  học Đà Nẵng
Từ 01-01-2010 đến nay: - Trưởng Khoa khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Tỉnh/Thành phố: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tổng hợp keo dán gỗ thân thiện môi trường trên cơ sở tanin tách từ vỏ một số loài cây keo ở Quảng Nam và ứng dụng trong sản xuất ván gỗ nhân tạo MDF
Chủ nhiệm: Lê Tự Hải , Mã số: 2015
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học Điện hóa học (Electrochemistry) phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Tự Hải , Mã số: Đ2013-03-49-BS
[3] Cấp Bộ: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng động vật hai mảnh vỏ để giám sát ô nhiễm kim loại nặng ở các cửa sông
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh , Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà ,Lê Tự Hải ,Võ Văn Minh ,Lê Trọng Sơn , Mã số: B2012-03-05
[4] Cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu tổng hợp keo polyphenol formaldehyde từ nguồn nguyên liệu polyphenol được chiết tách từ vỏ thông và keo lá tràm ở Quảng Nam - Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Tự Hải , Thành viên: Nguyễn Thị Lan Anh ,Nguyễn Trần nguyên , Mã số: B2010-Đ N03-54TĐ
[5] Cấp Bộ: Nghiên cứu chiết tách hợp chất polyphenol từ cây chè, cây đước và ứng dụng làm chất ức chế thân thiện môi trường trong chống ăn mòn kim loại
Chủ nhiệm: Lê Tự Hải , Thành viên: Võ Thị Kiều Oanh ,Nguyễn Thị Lan Anh ,Nguyễn Trần nguyên , Mã số: B2009-ĐN03-42
[6] Cấp Bộ: Nghiên cứu tổng hợp màng PbO2 trên nền graphit bằng phương pháp oxi hóa anôt ion Pb2+ từ dung dịch Pb(NO3)2 và ứng dụng làm điện cực trơ cho quá trình xử lý phenol trong nước.
Chủ nhiệm: Lê Tự Hải , Thành viên: Võ Thị Kiều Oanh ,Nguyễn Thị Lan Anh , Mã số: B2008 ĐN-03-16
[7] Cấp Bộ: Nghiên cứu tổng hợp màng polyme dẫn điện bằng phương pháp oxi hóa anôt một số hợp chất hữu cơ dị vòng.
Chủ nhiệm: Lê Tự Hải , Thành viên: Võ Thị Kiều Oanh ,Nguyễn Thị Lan Anh , Mã số: B2006-ĐN03-12
[8] Cấp Nhà nước: Nghiên cứu quá trình tách một số ion kim loại nặng trong nước bằng vật liệu hấp phụ bentonit Thuận Hải
Chủ nhiệm: Lê Tự Hải , Mã số: N2006-ĐN
[9] Tỉnh/Thành phố: Nghiên cứu bảo quản hiện vật bảo tàng chất liệu sắt, đồng và hợp kim của chúng trong điều kiện nhiệt đới ẩm Thừa Thiên Huế
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lan , Thành viên: Lê Tự Hải , Mã số: T2002
[10] Cấp Bộ: Nghiên cứu quá trình xử lý chất màu hữu cơ của dung dịch nhuộm bằng phương pháp keo tụ điện hoá
Chủ nhiệm: Lê Tự Hải , Mã số: B2000-03
[11] Cấp Nhà nước: Nghiên cứu cơ chế tổng hợp điện hoá các hợp chất hữu cơ
Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Hùng , Thành viên: Lê Tự Hải ,Phạm Quang Định , Mã số: N1995-01

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Tổng hợp điện hóa và hóa học [ZnTCNQF4(DMF)2]•2DMF- polymer mang 2D
Electrochemical and chemical synthesis of [ZnTCNQF4(DMF)2]•2DMF – a 2D Network Coordination Polymer

Tác giả: Trần Đức Mạnh, Lê Tự Hải, Võ Thắng Nguyên, Mai Văn Bảy, Cộng sự, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: European Journal of Inorganic Chemistry Số: Trang: Năm: 2019
[2] Bài báo: Sinh tổng hợp nano bạc từ dung dịch bạc nitrat sử dụng tác nhân khử dịch chiết nước lá sả
Biosynthesis of silver nanoparticles from silver nitrate solution using aqueous extract of lemongrass leaf

Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: Da Nang Journal of Science and Education Số: Trang: Năm: 2018
[3] Bài báo: SINH TỔNG HỢP NANO BẠC TỪ DUNG DỊCH NITRAT BẠC SỬ DỤNG TÁC NHÂN KHỬ DỊCH CHIẾT NƯỚC LÁ SẢ
BIOSYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES FROM SILVER NITRATE SOLUTION USING AQUEOUS EXTRACT OF LEMONGRASS LEAVES

Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 26(05).2017 Trang: 5 Năm: 2017
[4] Bài báo: Tính chất ức chế ăn mòn thép trong môi trường NaCl và HCl của chấ ức chế amino acid tách từ bã đậu nành
Corrosion inhibition of mild steel in NaCl and HCl solutions by amino acids extracted from soyabean residue

Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology Số: Vol.55, No. 5B Trang: 9 - 17 Năm: 2017
[5] Bài báo: Tối ư hóa quá trình tổng hợp keo tanin-formaldehyde trên cơ sở tanin được chiết tách từ vỏ các loài cây keo ở Quảng Nam
OPTIMIZATION OF THE SYNTHESIS PROCESS OF TANNIN FORMALDEHYDE ADHESIVE FROM TANNIN OF THE BARK OF ACACIA SPECIES PLANTED IN QUANG NAM PROVINCE

Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí: TC Hóa học & Ứng dụng Số: 1(37) Trang: 37-40 Năm: 2017
[6] Bài báo: Đặc trưng phổ và điện hóa của TCNQF4 (2,3,5,6-tetraflo-7,7,8,8-tetracyanoquinondimetan) và tổng hợp CoTCNQF4
Tác giả: Lê Tự Hải, Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên Tạp chí: Số: 54(5e1,2) Trang: 230-234 Năm: 2016
[7] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp một phức phối trí mới của TCNQF4
Synthesis the new coordination product of TCNQF4

Tác giả: Lê Tự Hải, Trần Đức Mạnh Tạp chí: Số: 54(6e1) Trang: 230-234 Năm: 2016
[8] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp một phức phối trí mới của TCNQF4
Synthesis the new coordination product of TCNQF4

Tác giả: Lê Tự Hải, Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên Tạp chí: Số: 54(6e1) Trang: 230-234 Năm: 2016
[9] Bài báo: Đặc trưng điện hóa và tổng hợp CoTCNQF¬4
electrochemical behavior of TCNQF4 an the electrochemical synthesis of CoTCNQF4

Tác giả: Trần Đức Mạnh, Lê Tự Hải, Võ Thắng Nguyên Tạp chí: Vietnam journal of chemistry Số: 54(5e1,2) Trang: 253-257 Năm: 2016
[10] Bài báo: Đặc trưng điện hóa của TCNQF4 và tổng hợp CoTCNQF4
Electrochemistry of TCNQF4 and the synthesis of CoTCNQF4

Tác giả: Lê Tự Hải, Trần Đức Mạnh Tạp chí: Số: 54(5e1,2) Trang: 253-257 Năm: 2016
[11] Bài báo: Nghiên cứu tính chất điện hóa của TCNQF4 (2,3,5,6-Tetrafloro-7,7,8,8-Tetracyanoquinondimethane) và tổng hơp điện hóa CuTCNQF4
Study on the the electrochemical behavior of TCNQF4 (2,3,5,6-Tetrafloro-7,7,8,8-Tetracyanoquinondimethane) and the electrochemical synthesis of CuTCNQF4

Tác giả: Lê Tự Hải, Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên Tạp chí: Vietnam journal of chemistry Số: 53(6e3)2015 Trang: 131-135 Năm: 2015
[12] Tham luận: Sinh tổng hợp nano bạc từ dung dịch AgNO3 sử dụng dịch chiết nước lá húng quế làm tác nhân khử
Biosynthesis of silver nanoparticles from AgNO3 solution using aqueous extract of Ocimum Basilicum L. leaf as the reducing agent

Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology 2009 (IWAMN 2009) Số: Trang: 147-150 Năm: 2015
[13] Bài báo: Nghiên cứu điện hóa của TCNQF4 và tổng hợp điện hóa của CuTCNQF4
Study on the electrochemical behavior of TCNQF4 an the electrochemical synthesis of CuTCNQF4

Tác giả: Trần Đức Mạnh, Lê Tự Hải, Võ Thắng Nguyên Tạp chí: Vietnam journal of chemistry Số: 53(6e3) Trang: 131-135 Năm: 2015
[14] Bài báo: TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH CHIẾT TÁCH TANIN TỪ VỎ CÁC LOÀI CÂY KEO Ở TỈNH QUẢNG NAM , VIỆT NAM
OPTIMIZATION OF THE EXTRACTION PROCESS OF TANNIN FROM THE BARK OF ACACIA SPECIES PLANTED IN QUANGNAM PROVINCE, VIETNAM

Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí: journal of science and technology Số: 53(4C) Trang: 73-80 Năm: 2015
[15] Bài báo: NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH TANIN TỪ VỎ THÔNG CARIBE VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA TANIN
A STUDY ON THE EXTRACTION OF TANNIN FROM CARIBE PINE BARK AND INVESTIGATE METAL CORROSION INHIBITION OF TANNIN

Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí: journal of science and technology Số: 53(1A) Trang: 27-35 Năm: 2015
[16] Bài báo: PHÂN HỦY QUANG XÚC TÁC METYLEN XANH SỬ DỤNG NANO BẠC TỔNG HỢP TỪ DUNG DỊCH AgNO3 BẰNG TÁC NHÂN KHỬ DỊCH CHIẾT NƯỚC LÁ CHÈ XANH
PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF METHYLENE BLUE USING SILVER NANOPARTICLES SYNTHESIZED FROM AgNO3 SOLUTION BY AQUEOUS EXTRACT OF GREEN TEA LEAF AS REDUCING AGENT

Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: Số: No. 2 (T.4) Trang: 56-62 Năm: 2015
[17] Bài báo: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ĐIỆN HÓA HỌC
Some problems in teaching electrochemistry

Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 13(04) - 2014 Trang: 11 Năm: 2014
[18] Bài báo: Nghiên cứu tính chất điện hóa của TCNQF2 và tổng hợp CuTCNQF2
Electrochemistry of TCNQF2 and the synthesis of CuTCNQF2

Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: Số: 6B(52) Trang: 220-224 Năm: 2014
[19] Bài báo: Nghiên cứu oxi hóa điện hóa propanol thành axit propanoic
A study on the electrochemical oxidation of propanol to propanoic acid

Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: Số: 6B(52) Trang: 52-54 Năm: 2014
[20] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học của hợp chất polyphenol nhóm tanin từ vỏ keo lá tràm
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh, Lưu Vũ Diễm Hằng, Lê Tự Hải Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 3(44) Trang: 142-149 Năm: 2011
[21] Bài báo: Nghiên cứu điều chế chitosan từ chitin và khảo sát tính chất ức chế ăn mòn kim loại của nó
A study on the synthesis of chitosan from chitin and investigation into metal corrosion inhibition of chitosan

Tác giả: Trần Thị Hoàn, Lê Tự Hải Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(47) Trang: 35-42 Năm: 2011
[22] Bài báo: Nghiên cứu tách ion Pb2+ trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ tanin chiết từ vỏ keo tai tượng.
Tác giả: Phùng Văn Bé, Lê Tự Hải Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1(42) Trang: 111-116 Năm: 2011
[23] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp keo polyphenol – formaldehyde từ nguồn nguyên liệu polyphenol nhóm tanin tách từ vỏ keo lá tràm.
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh, Lê Tự Hải, Vi Thị Hồng Giang, Nguyễn Trường Tiên Tạp chí: Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ V – 2010. Số: Trang: 266-272 Năm: 2010
[24] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học của hợp chất tanin từ lá chè xanh và khảo sát tính chất ức chế ăn mòn kim loại của nó
Tác giả: Dương Ngọc Cẩm, Lê Tự Hải, Trần Văn Thắm, Phạm Thị Thuỳ Trang Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1(36) Trang: 71-76 Năm: 2010
[25] Bài báo: Nghiên cứu sự ức chế ăn mòn thép CT3 trong dung dịch NaCl và sử dụng làm lớp lót màng sơn của hợp chất polyphenol được chiết tách từ vỏ cây Đước.
Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5(40) Trang: 77-83 Năm: 2010
[26] Bài báo: Nghiên cứu quá trình biến tính bentonit Thuận Hải và ứng dụng để hấp phụ ion Mn2+.
Tác giả: Lê Tự Hải, Phan Chi Uyên Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 3(26) Trang: 112-117 Năm: 2008
[27] Bài báo: Nghiên cứu quá trình oxi hóa phenol trong nước bằng phương pháp điện hóa.
Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đăng Đàn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1(24) Trang: 71-75 Năm: 2008
[28] Bài báo: Nghiên cứu quá trình điện kết tinh PbO2 trên nền graphit bằng phương pháp oxi hóa anot ion Pb2+ trong dung dịch Pb(NO3)2.
Tác giả: Trương Công Đức, Trần Văn Thắm, Lê Tự Hải Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5(28) Trang: 69-75 Năm: 2008
[29] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nguyên tố hợp kim đến khả năng chống ăn mòn của thép thời tiết biến tính Ca trong môi trường khí quyển biển
Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: uyển tập các công trình khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ hai: Ăn mòn và bảo vệ kim loại với hội nhập kinh tế, Đà Nẵng 4/2007. Số: Trang: 320-3324 Năm: 2007
[30] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học tinh dầu Pơmu Quảng Nam
Tác giả: Đặng Công Anh Tuấn, Lê Tự Hải Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(23) Trang: 94-99 Năm: 2007
[31] Bài báo: Nghiên cứu tách ion Cd2+ trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ bentonit Thuận Hải.
Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: Tạp chí Hóa học và ứng dụng. Số: 2(62) Trang: 37-39 Năm: 2007
[32] Bài báo: Động học và nhiệt động học quá trình tách ion Zn2+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ bentonit Thuận Hải
Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: Tạp chí Hóa học và ứng dụng. Số: 5(05) Trang: 35-37 Năm: 2007
[33] Bài báo: Nghiên cứu tách ion Cu2+ trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ bentonit Thuận Hải.
Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5(17) Trang: 45-49 Năm: 2006
[34] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp màng polypyrol trên nền thép CT3 và khả năng chống ăn mòn kim loại của màng polypyrol.
Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: Tạp chí Hóa học – T44 (3), Tr. 284-289, 2006. Số: T44(3) Trang: 284-289 Năm: 2006
[35] Bài báo: Nghiên cứu động học và cơ chế quá trình oxi hóa điện hóa ion Pb2+ trong dung dịch Pb(NO3)2 tạo màng PbO2
Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 3(15)-4(16) Trang: 83-87 Năm: 2006
[36] Bài báo: Về thứ nguyên của hằng số cân bằng K của phản ứng hóa học
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh, Lê Tự Hải Tạp chí: Tuyển tập báo cáo khoa học 30 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2005. Số: Trang: 35-38 Năm: 2005
[37] Bài báo: Nghiên cứu thành phần cấu trúc và khả năng hấp phụ ion Pb2+ trong dung dịch nước của bentonit Thuận Hải.
Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị toàn quốc các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Hóa lý và Hóa lý thuyết. Hà Nội 2005. Số: Trang: 76-82 Năm: 2005
[38] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp màng composit polianilin – polipyrol trên nền thép CT3 và khả năng chống ăn mòn kim loại của nó.
Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 24-28 Năm: 2005
[39] Bài báo: Nghiên cứu xử lý chất màu hữu cơ của dung dịch nhuộm bằng phương pháp keo tụ điện hóa.
Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 25-28 Năm: 2004
[40] Bài báo: Nghiên cứu động học phản ứng oxi hoá điện hoá pyrol tạo màng polypyrol
Tác giả: Lê Tự Hải, Lê Thanh Hải Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Huế Số: s? 22 Trang: 34-38 Năm: 2004
[41] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của pH và nồng độ ion Cl- đến quá trình hòa tan anot Fe
Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 3(12) Trang: 22-25 Năm: 2004
[42] Bài báo: Nghiên cứu tạo màng anilin trên nền thép CT3 bằng phương pháp oxi hoá điện hoá anilin
Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế Số: s? 20 Trang: 39-44 Năm: 2003
[43] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của Ni, Mo, W đến tính chất ăn mòn của thép thời tiết biến tính Ca trong dung dịch Cl-, SO42-
Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: Báo cáo tóm tắt Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ 4 - Hà Nội 20/10/2003 Số: Trang: Năm: 2003
[44] Bài báo: Động học phản ứng khử điện hoá nhóm cacbonyl của một số hợp chất hữu cơ
Tác giả: Nguyễn Đức Hùng, Lê Tự Hải Tạp chí: Tuyển tập báo cáo Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ ba - Hà Nội 01-02/10/1998 Số: Trang: 228-231 Năm: 1998
[45] Bài báo: Ảnh hưởng của cấu trúc đến khả năng khử điện hoá nhóm cacbonyl của một số hợp chất hữu cơ
Tác giả: Nguyễn Đức Hùng, Lê Tự Hải Tạp chí: Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ ba - Hà Nội 01-02/10/1998 Số: Trang: 224-227 Năm: 1998
[46] Bài báo: Động học phản ứng khử điện hoá glucoza
Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Đức Hùng Tạp chí: Nghiên cứu khoa học KTQS Số: s? 23 Trang: 35-38 Năm: 1997
[47] Bài báo: Tổng hợp điện hoá một số hợp chất hữu cơ trong dung dịch điện ly nước và nhũ tương tinh dầu - nước
Tác giả: Nguyễn Đức Hùng, Lê Tự Hải Tạp chí: Tuyển tập Báo cáo toàn văn Hội nghị Đánh giá đề tài cơ bản Hoá lý - Hoá lý thuyết, Hà Nội 11/1997 Số: Trang: 66-75 Năm: 1997
[48] Bài báo: Tổng hợp điện hóa xitronellol trong hệ nhũ tương hữu cơ - nước
Tác giả: Nguyễn Đức Hùng, Lê Tự Hải Tạp chí: Tạp chí Hóa học T34, No4 (1996). Số: T34, No4 Trang: 12--15 Năm: 1996
[49] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu suất của phản ứng tổng hợp điện hoá các hợp chất hữu cơ bằng phương pháp kế hoạch hoá thực nghiệm
Tác giả: Nguyễn Đức Hùng, Lê Tự Hải Tạp chí: Tuyển tập Báo cáo toàn văn Hội nghị tin học ứng dụng trong hoá học - Hà Nội 2-3/5/1996 Số: Trang: 85-89 Năm: 1996
[50] Bài báo: Tối ưu hoá quá trình tổng hợp andehyt salixylic từ axit salixylic bằng phương pháp điện hoá trong điều kiện có màng ngăn
Tác giả: Nguyễn Đức Hùng, Lê Tự Hải Tạp chí: Nghiên cứu KHKT Quân sự Số: s? 8 Trang: 26-28 Năm: 1994
[51] Bài báo: Kế hoạch hoá thực nghiệm quá trình tổng hợp andehyt salixilic từ axit salixilic bằng phương pháp điện hoá
Tác giả: Nguyễn Đức Hùng, Lê Tự Hải Tạp chí: Nghiên cứu KHKT Quân sự Số: s? 7 Trang: 34-36 Năm: 1993
Quốc tế
[1] Bài báo: Tổng hợp hóa học, điện hóa phức polyme hai chiều [ZnTCNQF4(DMF)2]•2DMF
Electrochemical and chemical synthesis of [ZnTCNQF4(DMF)2]•2DMF – a 2D Network Coordination Polymer

Tác giả: Lê Tự Hải, Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên, Cộng sự, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: European Journal of Inorganic Chemistry Số: Trang: 1-8 Năm: 2019
[2] Bài báo: Sinh tổng hợp, đặc trưng và hoạt tính xúc tác quang của hạt nano Cu/CuO được điều chế bằng tác nhân khử dịch chiết nước lá sả
Biosynthesis, characterization and photocatalytic activity of copper/copper oxide nanoparticles produced using aqueous extract of lemongrass leaf

Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: Composite Materials Số: 3(1) Trang: 30-35 Năm: 2019
[3] Bài báo: A sudy on the corrosion inhibition of mild steel and primer of painting film of tannin extracted from acacia auriculiformi bark
A sudy on the corrosion inhibition of mild steel and primer of painting film of tannin extracted from acacia auriculiformi bark

Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: Journal of Science and Technology, Vol. 48, Issue 5A, 2010, pp. 17-24. International Corrosion Engineering Conference 2010, 24-27 Oct. 2010 – Ha Noi. Số: Vol 48 Trang: 17-24 Năm: 2010
[4] Bài báo: Study on the synthesis of conductive polymer films on mild steel by the electrooxiddation of some heteroorganic compounds and the protection of metal against corrosion of conductive polymer films
Study on the synthesis of conductive polymer films on mild steel by the electrooxiddation of some heteroorganic compounds and the protection of metal against corrosion of conductive polymer films

Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: Proceeding of the International Corrosion Enginnering Conference – ICEC 2007 – Seoul – Korea. Số: Trang: Năm: 2007
[5] Bài báo: Study on the influence of chloride ion and pH on the anodic dissolution of pure aluminium
Study on the influence of chloride ion and pH on the anodic dissolution of pure aluminium

Tác giả: Lê Tự Hải Tạp chí: ook of Abstracts,10th Asian Chemical Congress and 8th Eurasia Conference on Chemical Sciences - October 21-24, 2003 Ha Noi, Viet Nam, 133, 2003. Số: Trang: 133-133 Năm: 2003

Sách - giáo trình
[1] Bài giảng "Động học các quá trình điện hoá" (dành cho học viên cao học chuyên ngành Hoá lý) - Năm xuất bản: 2004; Nhà xuất bản: Đại học Huế , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Bài giảng "Hoá lượng tử I" (dành cho học viên cao học ngành Hoá) - Năm xuất bản: 2010; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Bài giảng "Tổng hợp các hợp chất hữu cơ bằng phương pháp điện hoá" (dành cho học viên cao học chuyên ngành Hoá lý) - Năm xuất bản: 2004; Nhà xuất bản: Đại học Huế , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Bài giảng Lý thuyết dung dịch (Chuyên đề dành cho học viên Cao học chuyên ngành Hóa lý) - Năm xuất bản: 2008; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[5] Bài giảng Xúc tác hữu cơ (Chuyên dành cho học viên cao học chuyên ngành Hóa hữu cơ) - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[6] Giáo trình "Điện hoá học" - Năm xuất bản: 2003; Nhà xuất bản: Đại học Huế , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[7] Giáo trình "Hoá lượng tử" - Năm xuất bản: 2003; Nhà xuất bản: Đại học Huế , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[8] Giáo trình Hóa đại cương - Năm xuất bản: 2016; Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thôngHà Nội; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[9] General Chemistry - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà NẵngTrường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Việt Nam