Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Bốn
Ngày sinh: 1956
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Đồng Di, Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế
Quê quán: Đồng Di, Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư (1991)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: K54/2F ông ích Khiêm, hải Châu, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nbon@dce.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-bon

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1990: Trình độ - ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1990 đến nay: - Tốt nghiệp đại học ở Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1990). Trưởng Phòng Thí nghiệm Hoá, Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu biến tính sợi xơ dừa bằng axit acrylic và ứng dụng hấp phụ các ion Cu2+, Zn2+,
Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục , Thành viên: Phan Văn An ,Ngô Minh Đức ,Nguyễn Bốn , Mã số: Đ2012-03-23
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu biến tính sợi xơ dừa bằng axit acrylic và ứng dụng hấp phụ các ion Cu<sup>2+</sup>, Zn<sup>2+</sup>
Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục , Thành viên: Phan Văn An ,Nguyễn Bốn ,Ngô Minh Đức ,Lê Thị Kim Ly , Mã số: Đ2012-03-23
[3] Cấp Bộ: Nghiên cứu tách Chitin- Chitosan từ vỏ tôm, nang mực và ứng dụng trong xử lý kim loại nặng trong nước
Chủ nhiệm: Nguyễn Bá Trung , Thành viên: Nguyễn Bốn ,Trần Thị Ngọc Bích , Mã số: B2007-ĐN03-22
[4] : Nhiệm vụ ươm tạo công nghệ Nghiên cứu triển khai thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời
Chủ nhiệm: Hoàng Dương Hùng , Thành viên: Nguyễn Bốn ,Hans Van Beak ,Võ Chí Chính ,Lê Thị Châu Duyên ,Trần Ngọc Lân ,Nguyễn Ngọc Minh ,Bùi Huy Phương ,Phan Quý Trà ,Phan Quang Xưng , Mã số:
[5] Cấp Bộ: Nghiên cứu thăm dò khả năng ứng dụng dầu rái làm phụ gia chống thấm vữa xi măng và bê tông
Chủ nhiệm: Đào Hùng Cường , Thành viên: Nguyễn Bốn , Mã số: B2003-III-22-TĐ

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Phần mềm tính toán bộ thu năng lượng nhiệt mặt trời
Software for calculating the solar collectors

Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Phan Quang Xưng, Nguyễn Bốn Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật Số: 34+35 Trang: Năm: 2002
[2] Bài báo: Tính toán bộ thu năng lượng mặt trời kiểu ống có mặt phản xạ dạng parabol đặt cố định
Calculating the pipe-typed module set of solar energy absorbtion with fixed cylindrical parabola

Tác giả: Phan Quang Xưng, Nguyễn Bốn, Hoàng Dương Hùng Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt Số: Trang: Năm: 2001
[3] Bài báo: Hàm phân bố nhiệt độ chất lỏng trong panel mặt trời
A distribution function of fluid temperature in solar panel

Tác giả: Hoàng Dương Hùng, Nguyễn Bốn Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật Số: 25+26 Trang: Năm: 2000
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Giáo trình Mạng nhiệt - Năm xuất bản: 2011; Nhà xuất bản: Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam