Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Đào Hùng Cường
Ngày sinh: 1949
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Thạch Bằng, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Quê quán: Thạch Bằng, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Kishinhov, Moldavi - Russian Federation, Năm: 1977
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Giáo sư, Tiến sĩ (1988)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy: Hoá đại cương; Hoá hữu cơ
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: 103 Hoàng Văn Thụ, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: cuongdh1949@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~dao-hung-cuong

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1977: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Kishinhov, Moldavi, Russian Federation
Từ Năm đến Năm 1998: Trình độ - Tiến sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Mendeleev, Moskova,

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1977 đến 01-01-1984: - Giảng viên Trường Đại học Tổng hợp Huế 
Từ 01-01-1988 đến 01-01-1995: - Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Từ 01-01-1995 đến nay: - Giảng viên  Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Được công nhận chức danh Giáo sư năm 2010. Được phong tặng NGND năm 2010.

Các đề tài khoa học
[1] Cấp Nhà nước: Nghiên cứu công nghệ chiết tách và tạo muối của axit hydroxycitric từ cây bứa lá tròn (Garcinia oblonggifolia Cham.)
Chủ nhiệm: Đào Hùng Cường , Thành viên: Phan Thảo Thơ ,Trần Thị Ngọc Bích ,Đỗ Thị Thuý Vân ,Nguyễn T. Thu Phương , Mã số: CNHD.ĐT.034/12-14
[2] Cấp Bộ: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chiết tách, bán tổng hợp và ứng dụng phẩm màu annatto từ hạt điều nhuộm miền Trung, Tây Nguyên trong chế biến thực phẩm
Chủ nhiệm: Đào Hùng Cường , Mã số: B2012-03-06
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu công nghệ chiết tách, xác định thành phần các hợp chất ancaloit trong quả cau Quảng Nam
Chủ nhiệm: Đào Hùng Cường , Thành viên: Phan Thảo Thơ ,Đỗ Thị Thuý Vân , Mã số: Đ2011-03-02
[4] Cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu chiết tách và ứng dụng axit hydroxycitric trong cây bứa
Chủ nhiệm: Đào Hùng Cường , Thành viên: Đặng Quang Vinh ,Huỳnh Sang , Mã số: B2008-ĐN03-34TĐ
[5] Cấp Nhà nước: Nghiên cứu thành phần và phản ứng chuyển hóa hợp chất hóa học của hạt điều nhuộm miền Trung, Tây Nguyên
Chủ nhiệm: Đào Hùng Cường , Thành viên: Đào Hùng Cường ,Phan Thảo Thơ , Mã số: 5 157 06
[6] Cấp Nhà nước: Nghiên cứu thành phần và phản ứng chuyển hóa hợp chất hóa học của hạt điều nhuộm miền Trung, Tây Nguyên
Chủ nhiệm: Đào Hùng Cường , Thành viên: Đào Hùng Cường ,Phan Thảo Thơ , Mã số: 5 157 06
[7] Cấp Bộ: Nghiên cứu pha chế và thử nghiệm chế phẩm hoá học có sử dụng hợp chất thiên nhiên để nâng cao chất lượng gỗ
Chủ nhiệm: Đào Hùng Cường , Thành viên: Nguyễn Trần nguyên ,Đào Lục Minh , Mã số: B2006-ĐN03-14
[8] Cấp Nhà nước: Nghiên cứu phản ứng chuyển hoá Curcumin
Chủ nhiệm: Đào Hùng Cường , Mã số:
[9] Cấp Bộ: Nghiên cứu nâng cao chất lượng cao su tái sinh
Chủ nhiệm: Đào Hùng Cường , Mã số: B2001-III-02
[10] Cấp Nhà nước: Nghiên cứu thành phần và công thức cấu tạo của các hợp chất hoá học trong dầu rái
Chủ nhiệm: Đào Hùng Cường , Mã số: 5.4.21/98
[11] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu tẩy rửa các thiết bị gia nhiệt và làm lạnh
Chủ nhiệm: Đào Hùng Cường , Mã số: 825/ĐHĐN
[12] Cấp cơ sở (Trường): Thi trắc nghiệm Hoá hữu cơ
Chủ nhiệm: Đào Hùng Cường , Mã số: 137/BGH
[13] Cấp Bộ: Nghiên cứu hợp chất có tính sinh học trong cây Yên bạch
Chủ nhiệm: Đào Hùng Cường , Mã số: B91-03-06
[14] : Nghiên cứu thăm dò khả năng ứng dụng dầu rái làm phụ gia chống thấm vữa xi măng và bê tông
Chủ nhiệm: Đào Hùng Cường , Mã số:
[15] Cấp Bộ: Nghiên cứu thăm dò khả năng ứng dụng dầu rái làm phụ gia chống thấm vữa xi măng và bê tông
Chủ nhiệm: Đào Hùng Cường , Thành viên: Nguyễn Bốn , Mã số: B2003-III-22-TĐ
[16] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu nâng cao chất lượng gỗ bằng phương pháp xử lý hóa chất
Chủ nhiệm: Đào Hùng Cường , Mã số: B2006-ĐN-03-14
[17] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu chiết tách và phân lập hợp chất hóa học gây độc tế bào ung thư từ dịch chiết cây Đu đủ đực (Carica papaya L.)
Chủ nhiệm: Đỗ Thị Thuý Vân , Thành viên: Trần Thị Diệu My ,Đào Hùng Cường ,Giang Thị Kim Liên , Mã số: B2018-ĐN03-30

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Thành phần hoá học trong một số dịch chiết của vỏ cây hoa sữa (Alstonia Scholaris) thu hái ở thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
A Chemical Constitutients from the Stem Bark of Alstonia Scholaris in Da Nang city, Viet Nam

Tác giả: Đào Hùng Cường, Nguyễn Thị Như Ngọc Tạp chí: TC Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt Nam Số: 2(46) Trang: 15-19 Năm: 2019
[2] Bài báo: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HOÁ ĐỂ NHẬN DIỆN CƠ CHẾ PHẢN ỨNG HỮU CƠ
AN INVESTIGATION INTO REPRESENTATIVE MODELS FOR INDENTIFYING ORGANIC REACTION MECHANISMS

Tác giả: Đào Hùng Cường, Cộng sự, Bùi Ngọc Phương Châu Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 31(05).2018 Trang: 13 Năm: 2018
[3] Bài báo: Hoạt tính gây độc tế bào ung thư và thành phần hóa học lá cây đu đủ đực (Carica papaya L.) thu hái tại Quảng Nam – Đà Nẵng
Cytotoxic activity and phytochemical study of the male Carica papaya L. leaves from Quang Nam – Da Nang

Tác giả: Đào Hùng Cường, Giang Thị Kim Liên, Đỗ Thị Thuý Vân Tạp chí: TC Dược học Số: 510 Trang: 78-81 Năm: 2018
[4] Bài báo: Nghiên cứu thành phần hoá học trong một số dịch chiết của rễ cây sống đời tại Đà Nẵng, Việt Nam.
Primary Study on Chemical composition of Extracts from Kalanchoe Pinnata (Lamk.) Pers roots in Da Nang, Viet Nam

Tác giả: Đào Hùng Cường, Phạm Thị Bích Liên Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 9(130).2018 Trang: 75-77 Năm: 2018
[5] Bài báo: Biến tính ống nano TiO2 với silan hữu cơ để chống ăn mòn cao trên lớp phủ epoxy
Modification of TiO2 nanotubes with organic silane for high anticorrosion of epoxy coating

Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Số: 5e34 55/2017 Trang: 405-410 Năm: 2017
[6] Bài báo: Một số nghiên cứu về thành phần hóa học của tinh dầu vối và dịch chiết n-hexan của lá và nụ vối thu hái ở tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Primery study on Chemical compounds off the Essential oil and n-Hexan Extract of Cleistocalyx operculatus from Quangnam Vietnam

Tác giả: Đào Hùng Cường, Giang Thị Kim Liên Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 09(118)/2017 Trang: 104-108 Năm: 2017
[7] Bài báo: Nghiên cứu độc tính bán trường diễncác chế phẩm của axit hydroxycitric làm thực phẩm chức năng giảm cân
Studies on the subchronic toxicity of the compossitions from hydroxycitric acid for use as dietary supplements weight loss

Tác giả: Đào Hùng Cường, Lê Thị Tuyết Anh, Phan Thảo Thơ Tạp chí: kỷ yếu hội thảo hóa học toàn quốc: Hóa học với sự phát triển bền vững Số: 159-2017/QĐ-XBXD Trang: 82-89 Năm: 2017
[8] Bài báo: NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CÁC CHẾ PHẨM CỦA AXIT HYDROXYCITRIC LÀM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG GIẢM CÂN
STUDIES ON THE SUBCHRONIC TOXICITY OF THE COMPOSSITIONS FROM HYDROXYCITRIC ACID FOR USE AS DIETARY SUPPLEMENTS WEIGHT LOSS

Tác giả: Lê Thị Tuyết Anh, Đào Hùng Cường, Phan Thảo Thơ Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học toàn quốc - Hội hóa học Việt Nam Số: Trang: 82-89 Năm: 2017
[9] Bài báo: Tổng hợp và tính chất cơ học của (3-aminopropyltrietoxysilane) ghép TiO2 - epoxy nanocomposites
Synthesis and mechanical properties of (3-aminopropyltrietoxysilane) grafted TiO2 - epoxy nanocomposites

Tác giả: Đào Hùng Cường, Lê Minh Đức, Dương thị Hồng Phấn Tạp chí: Số: 4e23 55/2017 Trang: 272-277 Năm: 2017
[10] Bài báo: Những kết quả bước đầu về thành phần hóa học của củ nghệ vàng (Curcuma longa L.) thu hái ở tỉnh Champasack Lào
Primary study of Chemical compounds Curcuma longa L. from Champasack Laos

Tác giả: Đào Hùng Cường, Giang Thị Kim Liên, MENVILAY SESAVANH Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 07(116)/2017 Trang: 126-129 Năm: 2017
[11] Bài báo: Nghiên cứu lớp thụ động ức chế ăn mòn đa kim loại Mo/Zn/Ti trên nền thép
Corrosion inhibition of Steel by Chromium - Free Conversion coating on Inorganic (Mo/Zn/Ti)

Tác giả: Đào Hùng Cường, Dương thị Hồng Phấn, Lê Minh Đức Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 07(116)/2017 Trang: 62-66 Năm: 2017
[12] Bài báo: Nghiên cứu xác định thành phần hóa học có trong củ nghệ vàng Cham-pa-sac, Lào và so sánh với nghệ vàng KonTum, Việt Nam
Research on the chemical composition of Champlain, Lao PDR and comparison with Kon Tum Gold, Vietnam.

Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 19(2) Trang: 29-34 Năm: 2016
[13] Bài báo: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÓ TRONG CỦ NGHỆ VÀNG CHAM - PA - SẮC, LÀO VÀ SO SÁNH VỚI NGHỆ VÀNG KONTUM, VIỆT NAM
Determination of chemical composition in curcuma longa collected in Champasack province, Lao and the comparation to curcuma longa in Kontum, Vietnam

Tác giả: MENVILAY SESAVANH, Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 19(02) Trang: 29 Năm: 2016
[14] Bài báo: Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa và kháng vi sinh vật của chất màu anthocyanin từ củ khoai lang tím
Study on antioxidant and antimicrobial activity of anthocyanin pigments from purple potato tubers

Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Hóa học và ứng dụng Số: 4(34) Trang: 75-80 Năm: 2016
[15] Bài báo: Xác định thành phần hóa học của thân rễ nghệ đen Champasak - Lào và Gia Lai - Việt Nam
Determination of chemical constituents of curcuma zedoaria rhizomes in Champasak - Laos and Gialai - Vietnam

Tác giả: Đào Hùng Cường, Lê Thị Tuyết Anh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: SỐ 1(98) Trang: 107-111 Năm: 2016
[16] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của lá và rễ non cây dứa dại ở Hội An
Tác giả: Bùi Thị Phương Châu, Đào Hùng Cường Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 18 (01) Trang: 5-9 Năm: 2016
[17] Bài báo: TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN CHIẾT TÁCH CHẤT MÀU ANTHOCYANIN TỪ CỦ KHOAI LANG TÍM
OPTIMIZATION FOR EXTRACTION CONDITIONS OF ANTHOCYANIN PIGMENTS FROM PURPLE SWEET POTATO

Tác giả: Đào Hùng Cường, Huỳnh Thị Kim Cúc, Trương Thị MInh Hạnh Tạp chí: Số: 53(6e1,2) Trang: 205-209 Năm: 2015
[18] Bài báo: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MUỐI KÉP NATRI-CANXI CỦA AXIT HYDROXYCITRIC TỪ VỎ QUẢ BỨA TAI CHUA – GARCINIA COWA ROXB.
RESEARCH ON SYNTHESIS OF SODIUM-CALCIUM DOUBLE SALT OF HYDROXYCITRIC ACID EXTRACTED FROM GARCINIA COWA RINDS

Tác giả: Đào Hùng Cường, Trần Văn Thắng, Lê Xuân Văn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Số: 43C Trang: 43-48 Năm: 2015
[19] Bài báo: TỔNG HỢP MUỐI KÉP NATRI-KẼM HYDROXYCITRAT TỪ VỎ QUẢ BỨA TAI CHUA GARCINIA COWA ROXB.
SYNTHESIS OF SODIUM-ZINC DOUBLE SALT HYDROXYCITRATE FROM GARCINIA COWA RINDS

Tác giả: Đào Hùng Cường, Trần Văn Thắng, Lê Xuân Văn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Số: 4D Trang: 247-253 Năm: 2015
[20] Bài báo: NGHIÊN CỨU CHIẾT PHẨM MÀU ANNATTO TỪ HẠT ĐIỀU NHUỘM BẰNG HỖN HỢP DUNG DỊCH AMONIAC VỚI CỒN CÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Thị Tuyết Anh, Đào Hùng Cường Tạp chí: kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lầ thứ VII-2014 Số: Trang: 246-251 Năm: 2015
[21] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TỒN TRỮ CỦ KHOAI LANG TÍM ĐẾN SỰ TỔN THẤT SAU THU HOẠCH
THE EFFECTS OF STORAGE METHODS TO THE LOSSES OF POST-HARVEST PURPLE SWEET POTATO

Tác giả: Đào Hùng Cường, Huỳnh Thị Kim Cúc, Trương Thị MInh Hạnh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 7(92).2015 Trang: 93-97 Năm: 2015
[22] Bài báo: Nâng cao trị số octan của xăng Ron 90 bằng phụ gia ferrocene và butanol
Enhance octane value of gasoline with additives Ron 90 Ferrocene and butano

Tác giả: Đào Hùng Cường, Nguyễn Đình Thống Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V Số: Quyển 1- Tiểu ban Hóa học Trang: 387-392 Năm: 2015
[23] Bài báo: CHIẾT TÁCH CHẤT MÀU ANTHOCYANINS TỪ KHOAI LANG TÍM
EXTRACTION OF ANTHOCYANINS PIGMENT FROM PURPLE SWEET POTATO

Tác giả: Đào Hùng Cường, Huỳnh Thị Kim Cúc Tạp chí: Tạp Chí Khoa học và Công nghệĐại Học ĐN Số: 11(84).2014 Trang: 55-59 Năm: 2015
[24] Bài báo: Nghiên cứu độc tính cấp các sản phẩm giảm cân của axit hydroxycitric
dsafdsa

Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: Trang: Năm: 2015
[25] Bài báo: Nghiên cứu độc tính cấp các sản phẩm giảm cân của axit hydroxycitric
Acute toxicity studies of weight loss products of hydroxycitric acid

Tác giả: Đào Hùng Cường, Phan Thảo Thơ Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: tập 3(88) Trang: 57-63 Năm: 2015
[26] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học của lá cây keo gai (ACACIA GREGGII)
Research on extraction and determination of chemical compounds in ACACIA GREGGII

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương, Đào Hùng Cường Tạp chí: kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lầ thứ VII-2014 Số: Trang: 233-238 Năm: 2014
[27] Bài báo: Nghiên cứu xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của dầu rái Đại Lộc – Quảng Nam
dhjaslkfanhjfa

Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: Trang: Năm: 2014
[28] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách phẩm màu annatto từ hạt điều nhuộm bằng dầu shorterning
Tác giả: Trần Thị Ngọc Bích, Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Hóa học và ứng dụng Số: 03(25)/2014 Trang: 19-22 Năm: 2014
[29] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách phẩm màu annatto từ hạt điều nhuộm bằng dầu shortening
Tác giả: Trần Thị Ngọc Bích, Đào Hùng Cường Tạp chí: Số: 3 Trang: 19-22 Năm: 2014
[30] Bài báo: Nghiên cứu xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của dầu rái ở Đại Lộc- Quảng Nam
Determination of the compounds extracted from DIPTEROCARPUS ALATUS in Dai Loc District, Quang Nam Province

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương, Đào Hùng Cường Tạp chí: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu) Số: 1(74).2014 Trang: 81-84 Năm: 2014
[31] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách phẩm màu annatto từ hạt điều nhuộm bằng dầu shortening
Study extracted from the cashew colored dye Annatto oil shortening

Tác giả: Đào Hùng Cường, Trần Thị Ngọc Bích Tạp chí: TC Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt Nam Số: 3 (25) Trang: 19-22 Năm: 2014
[32] Bài báo: Nghiên cứu xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của dầu rái Đại Lộc – Quảng Nam
Research determined the chemical composition of some of the oil extract Otter Dai Loc - Quang Nam

Tác giả: Đào Hùng Cường, NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG PHƯƠNG Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: tập 1(74) Trang: 12-17 Năm: 2014
[33] Bài báo: Tổng hợp các muối kép của (- ) - axit Hydroxycitric từ Garcinia vỏ trích xuất cho Béo phì kiểm soát
Synthesis of double salts of (-)-Hydroxycitric acid extracted from Garcinia rind for obesity control

Tác giả: Đào Hùng Cường, Lê Xuân Văn Tạp chí: KY HTKH Việt – Pháp Hóa học vật liệu vì môi trường bền vững Số: CMED2013 Trang: 97-104 Năm: 2013
[34] Bài báo: nâng cao trị số octan của xăng không chì bằng phụ gia
Enangcement on Octan number of Gasoline by additives unleaded

Tác giả: Đào Hùng Cường, Nguyễn Đình Thống, Trần Văn Thắng Tạp chí: KY HTKH Việt – Pháp Hóa học vật liệu vì môi trường bền vững Số: CMED2013 Trang: 115-126 Năm: 2013
[35] Bài báo: Nâng cao trị số octan của xăng bằng phụ gia CN120 và etanol
Enhance octane value of gasoline with additives CN120 and etanols

Tác giả: Đào Hùng Cường, Trần Văn Thắng Tạp chí: Số: 51(2AB) Trang: 515-519 Năm: 2013
[36] Bài báo: Nâng cao trị số octan của xăng bằng phụ gia antiknock và etanol
Enhance octane value of gasoline with antiknock additives and ethanol

Tác giả: Đào Hùng Cường, Trần Văn Thắng, Nguyễn Đình Thống Tạp chí: Số: tập 51(2C) Trang: 1003-1007 Năm: 2013
[37] Bài báo: Thành phần hóa học tinh dầu và dịch chiết cây hoắc hương
Chemical composition of essential oils and extracts, patchoul

Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: KY Hội nghị Hoá học Toàn quốc lần thứ 6, Hà Nội Số: tập 1 Trang: 2228-235 Năm: 2013
[38] Bài báo: Nâng cao trị số octan của xăng RON 90 bằng phụ gia CN120 và etanol
Enhance octane value of 90 RON gasoline with additives and ethanol CN120

Tác giả: Đào Hùng Cường, Nguyễn Đình Thống, Trần Văn Thắng Tạp chí: TC Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt Nam Số: 1(17)/2013 Trang: 20-24 Năm: 2013
[39] Bài báo: Nâng cao trị số octan của xăng RON 90 bằng phụ gia MMT và butanol
Enhance octane value of 90 RON gasoline additive MMT and butanol by

Tác giả: Đào Hùng Cường, Trần Văn Thắng, Nguyễn Đình Thống Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật Số: 92 Trang: 131-135 Năm: 2013
[40] Bài báo: Tối ưu hóa quy trình chiết tách axit hydroxycitric từ quả bứa tròn Garcinia Combogina L.
Optimization processes hydroxycitric acid extracted from Garcinia fruit round Combogina mother belongs L.

Tác giả: Lê Thị Tuyết Anh, Đào Hùng Cường Tạp chí: Số: Tập 51(6ABC) Trang: 72-77 Năm: 2013
[41] Bài báo: Nghiên cứu xây dựng quy trình chiết tách axit hydroxycitric từ vỏ quả bứa tròn quy mô 10kg nguyên liệu/mẻ
Study build process hydroxycitric acid extracted from the peel 10kg hammer -scale round material / batch

Tác giả: Lê Thị Tuyết Anh, Đào Hùng Cường, Hoàng Châu Thanh Thảo Tạp chí: KY HTKH Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ III – Năm 2013 Số: Trang: 5-9 Năm: 2013
[42] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách phẩm màu annatto của hạt điều nhuộm bằng một số dung môi khác nhau để ứng dụng nhuộm màu thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Bích, Đào Hùng Cường Tạp chí: Số: Trang: 388-400 Năm: 2012
[43] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách phẩm màu annatto của hạt điều nhuộm bằng một số dung môi để ứng dụng nhuộm màu thực phẩm
Look at the color Annatto extract of cashew nuts by some solvent dyes to dye food applications

Tác giả: Đào Hùng Cường, Trần Thị Ngọc Bích Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 8(57) Trang: 52-58 Năm: 2012
[44] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách, phân lập, xác định cấu trúc chất màu của phẩm màu annatto chiết tách từ hạt điều nhuộm miền Trung-Tây Nguyên bằng dung dịch NaOH
Research extraction , isolation , structure determination of the color pigment Annatto dye extracted from cashew Central Highlands by NaOH

Tác giả: Đào Hùng Cường, Trần Văn Thắng Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 9(58) Trang: 18-23 Năm: 2012
[45] Bài báo: Xác định cấu trúc axit hữu cơ trong dich chiết vỏ quả bứa khô Hòa Liên Đà Nẵng
Structure determination of organic acids in fruit skin extracts dried mother belongs to Da Nang Hoa Lien

Tác giả: Đào Hùng Cường, Đặng Quang Vinh, Nguyễn Thưởng, Nguyễn Thị Hạnh Tạp chí: Số: 5A50 Trang: 263-267 Năm: 2012
[46] Bài báo: Nghiên cứu thành phần hóa học trong dịch chiết hexan của thân cây sống đời tại Đà Nẵng
Studies of the chemical composition of the hexane extract stem life in Danang

Tác giả: Đào Hùng Cường, Lê Xuân Văn Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ V Số: Quyển 1 tiểu ban hóa học Trang: 332-335 Năm: 2012
[47] Bài báo: Xây dựng công thức thuốc tiêm đông khô Carboplatin 50 mg/lọ dùng điều trị ung thư
Construction formula lyophilized injectable carboplatin 50 mg / vial used to treat cancer

Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Số: 5A 50 Trang: 347-350 Năm: 2011
[48] Bài báo: Nghiên cứu thành phần hóa học của lá cây sống đời tại Đà Nẵng
Study the chemical composition of the leaves life in Danang

Tác giả: Đào Hùng Cường, Phạm Thị Bích Liên Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: Trang: 8-14 Năm: 2011
[49] Bài báo: Thành phần hóa học trong hạt cau Quảng Nam
Chemical components of areca nut Quang Nam

Tác giả: Đào Hùng Cường, Phan Thảo Thơ, Đỗ Thị Thuý Vân, Bùi Ngọc Phương Châu Tạp chí: TC Hóa học và ứng dụng Số: 4 Trang: 16-20 Năm: 2011
[50] Bài báo: Nâng cao trị số octan của xăng mogas 92 bằng phụ gia ferrocene và ethanol
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5(40) Trang: 53-59 Năm: 2010
[51] Bài báo: NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH XANTHONES TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L)
THE EXTRACTION AND DETERMINATION OF XANTHONES FROM THE MANGOSTEEN FRUIT ((GARCINIA MANGOSTANA L)

Tác giả: Đỗ Thị Thuý Vân, Đào Hùng Cường Tạp chí: Tạp chí đại học Đà Nẵng Số: 5(40) Trang: 167-173 Năm: 2010
[52] Bài báo: NC chiết tách, xác định thành phần flavonoid trong lá cây Yên Bạch
Tác giả: Đào Hùng Cường, Đào Thị Vân Trang Tạp chí: Tuyển tập báo cáo “Hội nghị sinh viên NCKH ĐHĐN lần thứ 7”. Số: Trang: Năm: 2010
[53] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách và xác định xanthones từ vỏ quả măng cụt
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5(40) Trang: 167-173 Năm: 2010
[54] Bài báo: Thành phần ancaloit trong hạt cau Hòa Vang, Đà Nẵng
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: T48/4B Trang: 471-475 Năm: 2010
[55] Bài báo: NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH XANTHONES TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L)
THE EXTRACTION AND DETERMINATION OF XANTHONES FROM THE MANGOSTEEN FRUIT ((GARCINIA MANGOSTANA L)

Tác giả: Đào Hùng Cường, Đỗ Thị Thuý Vân Tạp chí: Tạp chí Đại học Đà Nẵng Số: 5(40) Trang: 167-173 Năm: 2010
[56] Bài báo: Nghiên cứu và xác định thành phần hóa học của cây lá dứa thơm ở huyện Đại Lộc - Quảng Nam.
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1(36) Trang: Năm: 2010
[57] Bài báo: Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa axit hydroxy citric thành muối canxi hydroxy citart
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: T.48/4B Trang: 150-154 Năm: 2010
[58] Bài báo: Nghiên cứu thành phần chất màu anthocyanin chiết từ quả dâu tằm Quảng Nam.
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Hà Nội, Việt Nam. Số: Trang: 128-133 Năm: 2010
[59] Bài báo: NC chiết tách, xác định thành phần hợp chất hóa học trong hạt và rễ cau
Tác giả: Bùi Ngọc Phương Châu, Đào Hùng Cường Tạp chí: Tuyển tập báo cáo “Hội nghị sinh viên NCKH ĐHĐN lần thứ 7”. Số: Trang: Năm: 2010
[60] Bài báo: Chiết tách axit (-)-hydroxycitric bằng vi sóng
Tác giả: Nguyễn Thưởng, Đào Hùng Cường, Đặng Quang Vinh, Huỳnh Sang Tạp chí: Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: T48/2 Trang: 233-238 Năm: 2010
[61] Bài báo: Nghiên cứu giảm hàm lượng lưu huỳnh của dầu diesel bằng etanol
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 2/2010. Số: Trang: Năm: 2010
[62] Bài báo: Chiết tách axit (-)-hydroxycitric từ vỏ quả bứa bằng vi sóng.
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: 48/2 Trang: 233-238 Năm: 2010
[63] Bài báo: Nâng cao trị số octan của xăng mogas 92 bằng phụ gia MMT và ethanol
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: T48/4C Trang: 341-345 Năm: 2010
[64] Bài báo: Nghiên cứu hàm lượng lưu huỳnh của dầu diesel bằng phụ gia etanol
Tác giả: Nguyễn Đình Chương, Đào Hùng Cường Tạp chí: Tuyển tập báo cáo “Hội nghị sinh viên NCKH ĐHSP-ĐHĐN lần thứ 7”. Số: Trang: Năm: 2009
[65] Bài báo: Nghiên cứu nâng cao tính chất cơ lý của gỗ bằng phương pháp xử lý hóa chất
Tác giả: Đào Hùng Cường, Nguyễn Trần nguyên Tạp chí: Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 9(93). Số: 9(93) Trang: Năm: 2009
[66] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách bixin từ hạt điều nhuộm bằng dung môi thực phẩm
Tác giả: Phan Thảo Thơ, Đào Hùng Cường Tạp chí: Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 11(95). Số: 11(95) Trang: Năm: 2009
[67] Bài báo: Nghiên cứu xác định thành phần terpenoit trong tinh dầu rái Đại Lộc-Quảng Nam.
Tác giả: Huỳnh Thị Thanh Hương, Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(35) Trang: Năm: 2009
[68] Bài báo: Nâng cao trị số octan của xăng MO90, MO92 bằng phụ gia MMT và etanol
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Tạp chí Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 47 (2A). Số: 47 (2A) Trang: Năm: 2009
[69] Bài báo: Chiết tách axit (-) hydroxy citric từ vỏ quả bứa bằng dung dịch NH3
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 20(104). Số: 20(104) Trang: Năm: 2009
[70] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp muối kim loại từ HCA trong vỏ quả bứa khô.
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Tuyển tập báo cáo “Hội nghị sinh viên NCKH ĐHSP - ĐHĐN lần thứ 7”. Số: Trang: Năm: 2009
[71] Bài báo: Nghiên cứu chuyển hóa tạo muối kali của axit hydroxycitric từ vỏ quả bứa
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(35) Trang: Năm: 2009
[72] Bài báo: Nâng cao trị số octan của xăng mogas 90 bằng phụ gia Ferrocene và etanol
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 4(33) Trang: Năm: 2009
[73] Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng lá, vỏ quả bứa làm gia vị mì ăn liền.
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 16(100). Số: 16(100) Trang: Năm: 2009
[74] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách phẩm màu điều nhuộm bằng dầu meizan
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 4(27) Trang: Năm: 2008
[75] Bài báo: Nghiên cứu xác định thành phần hóa học của dịch chiết từ gỗ vang.
Tác giả: Giang Thị Kim Liên, Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1(24) Trang: Năm: 2008
[76] Bài báo: Nghiên cứu xác định một số hợp chất clo trong nước mặt, trong đất thuộc địa bàn Thành phố Đà Nẵng.
Tác giả: Đào Hùng Cường, Nguyễn Trần nguyên Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(29) Trang: Năm: 2008
[77] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách, xác định axit hydroxycitric trong lá, vỏ quả bứa, ứng dụng tạo muối kali hydroxy citrat
Tác giả: Nguyễn Minh Hiền, Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2008
[78] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách phẩm màu hạt điều nhuộm bằng dung môi kiềm
Tác giả: Phan Thảo Thơ, Đào Hùng Cường Tạp chí: Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 12 (84). Số: 12 (84) Trang: Năm: 2008
[79] Bài báo: Xác định các chất màu có trong curcumin thô chiết từ củ nghệ vàng miền Trung Việt Nam
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5(28) Trang: Năm: 2008
[80] Bài báo: Khảo sát điều kiện chiết một số hợp chất màu từ gỗ vang
Tác giả: Cộng sự, Đào Hùng Cường Tạp chí: Hội nghi Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 6. Số: Trang: Năm: 2008
[81] Tham luận: Một số khó khăn và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học chuyên ngành hóa học ở Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Tuyển tập báo cáo Hội thảo Quốc gia - Đổi mới Nội dung và Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng hóa học ở các trường đại học và cao đẳng - Phân hội giảng dạy - Hội Hóa học Việt Nam. Số: Trang: Năm: 2008
[82] Bài báo: Nghiên cứu nâng cao trị số octan MO90 bằng phụ gia ethanol
Tác giả: Nguyễn Đình Thống, Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 4(27) Trang: Năm: 2008
[83] Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng curcumin trong phối màu thực phẩm
Research applied curcumin in food color scheme

Tác giả: Nguyễn Đình Anh, Đỗ Thị Thuý Vân, Đào Hùng Cường Tạp chí: Tạp chí Hóa học và ứng dụng, Hội hóa học Việt Nam Số: 7(79) Trang: 150-156 Năm: 2008
[84] Bài báo: Ảnh hưởng của điều kiện sấy đến hàm lượng curcumin của củ nghệ vàng
Tác giả: Lê Văn Hoàng, Đào Hùng Cường Tạp chí: Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 7 (67). Số: 7 (67) Trang: Năm: 2007
[85] Bài báo: Nghiên cứu chiết curcumin thô từ củ nghệ vàng bằng phương pháp kiềm hoá
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt Nam, số 9 (69). Số: 9 (69) Trang: Năm: 2007
[86] Bài báo: Axit hydroxycitric từ cây bứa (Gacinia)
Tác giả: Đào Hùng Cường, Đặng Quang Vinh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Phát triển Đà Nẵng, số 127. Số: Trang: Năm: 2007
[87] Bài báo: Tối ưu hóa điều kiện xử lý gỗ bằng muối cromat và ancol
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(23) Trang: Năm: 2007
[88] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách nobixin theo độ chín của hạt điều nhuộm
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt Nam, số 5 (65). Số: 5 (65) Trang: Năm: 2007
[89] Bài báo: Xác định axit hữu cơ từ lá, vỏ quả bứa bằng sắc lỏng cao áp
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 3(20) Trang: Năm: 2007
[90] Tham luận: Tính chất và tác dụng của dung dịch tẩy rửa dạng kiềm
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Hội nghị toàn quốc “Ăn mòn và Bảo vệ kim loại với Hội nhập kinh tế”. Số: Trang: Năm: 2007
[91] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách bixin từ hạt điều nhuộm bằng dung môi hữu cơ
Tác giả: Đào Hùng Cường, Phan Thảo Thơ Tạp chí: Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 12 (72). Số: 12 (72) Trang: Năm: 2007
[92] Tham luận: Nghiên cứu phương pháp tẩy két nước bằng dung dịch với chất hoạt động bề mặt DC - 5.
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Hội nghị toàn quốc “Ăn mòn và Bảo vệ kim loại với Hội nhập kinh tế”. Số: Trang: Năm: 2007
[93] Bài báo: Nghiên cứu xác định thành phần axit hydroxy xitric trong lá, vỏ quả bứa bàng phương pháp sắc ký lỏng cao áp (HPLC).
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hoá học hữu cơ Toàn quốc lần thứ Tư, Hà Nội 10-2007. Số: Trang: Năm: 2007
[94] Bài báo: Nghiên cứu phản ứng amin hoá b-dixeton của curcumin
Tác giả: Lê Hải Lợi, Đào Hùng Cường Tạp chí: Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 2 (50). Số: 2 (50) Trang: Năm: 2006
[95] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất phụ gia đến chất lượng cao su tái sinh
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Tạp chí Hoá học và ứng dụng, Tạp chí của hội Hoá học Việt nam, số 2 (38). Số: 2 (38) Trang: Năm: 2005
[96] Bài báo: Nghiên cứu phản ứng axetyl hoá nhóm hydroxyl của curcumin
Tác giả: Đào Hùng Cường, Nguyễn Văn Đáng Tạp chí: Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt nam, số 6(42). Số: 6(42) Trang: Năm: 2005
[97] Bài báo: Điều kiện tối ưu để chiết tách curcumin từ củ nghệ vàng bằng phương pháp chưng ninh
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2005
[98] Bài báo: Nghiên cứu sử dụng chất phản ứng fenton khử màu thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải công nghệ dệt nhuộm.
Tác giả: Nguyễn Thị Hường, Đào Hùng Cường Tạp chí: Tuyển tập các công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hoá học hữu cơ Toàn quốc lần thứ Ba, Hà Nội 11-2005. Số: Trang: Năm: 2005
[99] Bài báo: Nghiên cứu đánh giá khả năng chống thấm của dầu rái
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 2(6) Trang: Năm: 2004
[100] Bài báo: Nghiên cứu biến tính keo ure-focmandehyt bằng melanin
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2003
[101] Bài báo: Chiết tách Curcumin từ củ nghệ bằng dung môi thực phẩm
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Tạp chí Hoá học và ứng dụng, Tạp chí của hội Hoá học Việt nam, số 11(23). Số: 11(23) Trang: Năm: 2003
[102] Tham luận: Nghiên cứu pha chế hỗn hợp dung môi hữu cơ làm môi trường phân tán trong công nghệ in hoa
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ IV, Hà nội. Số: Trang: Năm: 2003
[103] Bài báo: Nghiên cứu một số phụ gia cho quá trình tái sinh cao su
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Hoá học và ứng dụng, Tạp chí của hội Hoá học Việt nam, số 12. Số: Trang: Năm: 2002
[104] Bài báo: Nghiên cứu nâng cao giá trị dinh dưỡng của bột sắn dây
Tác giả: Lê Văn Hoàng, Đào Hùng Cường Tạp chí: Hoá học và ứng dụng, Tạp chí của hội Hoá học Việt nam, số 6. Số: Trang: Năm: 2002
[105] Bài báo: Nghiên cứu phản ứng oxi hoá Gurjunen.
Tác giả: Nguyễn Phúc Minh Dương, Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2001
[106] Bài báo: Biến tính keo tinh bột bằng dầu rái để dán gỗ
Tác giả: Đỗ Thị Quỳnh Châu, Đào Hùng Cường Tạp chí: Hoá học và Công nghiệp hoá chất, Tạp chí của hội Hoá học Việt nam, số 1 (66). Số: 1 (66) Trang: Năm: 2001
[107] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách Curcumin từ củ nghệ ở Quảng Nam - Đà Nẵng
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? d?c bi?t Trang: Năm: 2000
[108] Bài báo: Nghiên cứu phương pháp tách caryophyllene từ dầu rái.
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Hoá học và Công nghiệp hoá chất, Tạp chí của hội Hoá học Việt nam, số 1 (58) Số: 1 (58) Trang: Năm: 1999
[109] Bài báo: Nghiên cứu phương pháp tách Gurjunen từ dầu rái.
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 1999
[110] Bài báo: Nghiên cứu thành phần hoá học của Dầu rái.
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 1998
[111] Bài báo: Nghiên cứu biến tính nhựa polyphenolfocmandehyt bằng dipterocarpol của dầu rái
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 1998
[112] Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về dầu rái
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Tuyển tập báo cáo Hội nghị Hoá học Toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội. Số: Trang: Năm: 1998
[113] Bài báo: Phẩm màu hữu cơ dùng trong thực phẩm.
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 1997
[114] Tham luận: Xử lý thiết bị gia nhiệt và thiết bị làm lạnh bằng dung dịch axit.
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Hội thảo "Môi trường nhiệt đới Việt nam với vấn đề ăn mòn và bảo vệ kim loại", Thành phố Hồ Chí Minh. Số: Trang: Năm: 1997
[115] Bài báo: Phương pháp tẩy cặn nồi hơi bằng dung dịch HCl.
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 1996
[116] Bài báo: Tính chất và tác dụng của một số dung dịch tẩy rửa tổng hợp mới dạng kiềm
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 1996
[117] Bài báo: Tẩy rửa các chi tiết máy bằng dung môi hữu cơ
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 1995
[118] Bài báo: Phương pháp và dung dịch tẩy két mới.
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Thông tin khoa học, Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: Trang: Năm: 1994
[119] Bài báo: Một số vấn đề ô nhiễm môi trường và những tác hại
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Bảo vệ môi trường, Liên hiệp Hội Khoa học tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng. Số: Trang: Năm: 1994
[120] Bài báo: Thành phần và hoạt tính của các hợp chất hoá học trong cây Yên Bạch
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Khoa học và Công nghệ, Tạp chí của 3 trường Đại học Bách khoa. Số: Trang: Năm: 1994
[121] Bài báo: Nghiên cứu phục hồi ăcqui kiềm.
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Thông tin khoa học, Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: Trang: Năm: 1993
[122] Bài báo: Tổng hợp dẫn xuất benzo[C]phenanthridin (phần 2)
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Thông tin khoa học, Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: Trang: Năm: 1990
[123] Bài báo: Tổng hợp dẫn xuất benzo[C]phenanthridin (phần 1)
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: Thông tin khoa học, Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: Trang: Năm: 1989
Quốc tế
[1] Bài báo: Một hợp chất phenolic mới từ hoa đu đủ đực và hoạt tính ức chế tyrosinase của nó.
A New phenolic constituent from Caria papaya flowers and its tyrosinase inhibitory activity

Tác giả: Đào Hùng Cường, Giang Thị Kim Liên, Đỗ Thị Thuý Vân Tạp chí: Natural Product Communications Số: 13(0)2018 Trang: 01-04 Năm: 2019
[2] Bài báo: Biến tính các ống nano TiO2 bằng 3-aminopropyl triethoxysilane với lớp phủ nanocompozit
Modification of TiO2 nanotubes with 3-aminopropyl triethoxysilane and its performances in nanocomposite coatings

Tác giả: Đào Hùng Cường, Dương thị Hồng Phấn, Lê Minh Đức Tạp chí: New Journal of Chemystry Số: 10.1039/c8nj00642c Trang: 1-7 Năm: 2018
[3] Bài báo: Biến tính bề mặt ống nano TiO2 bằng cách ghép với các tác nhân ghép APTS
Surface modification of TiO2 nanotubes by grafting with APTS coupling agents

Tác giả: Đào Hùng Cường, Dương thị Hồng Phấn, Lê Minh Đức Tạp chí: Material Research Exprees Số: 4 Trang: 105043-105051 Năm: 2017
[4] Bài báo: Researching on extracting and estimating the composition and transfer reation the hydroxytric acid in leaves, rinds, fruits of Garcinia oblongifolia Champ. Ex Benth.
Tác giả: Đặng Quang Vinh, Đào Hùng Cường Tạp chí: VAST-Proceeding “International Scientific conference on Chemistry for Development and Intergration”, Hanoi, Vietnam. Số: Trang: Năm: 2008
[5] Bài báo: Phát triển và khai thác có hiệu quả nguồn lợi hợp chất thiên nhiên-một thế mạnh của kinh tế miền Trung.
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: International Conference on " Socio-economic Strategies for Central Viet Nam at Dawn of the Twenty-first-Century", Da nang, Viet Nam. Số: Trang: Năm: 2000
[6] Bài báo: Developing and Exploiting Effectively the Natural Compound Resourcers in Central Viet Nam
Tác giả: Đào Hùng Cường Tạp chí: CAFEO 2000 " 18th Conference of Asean Federation of Engeneering Organizations", Ha Noi. Số: Trang: Năm: 2000
[7] Bài báo: Синтез 3,3-диэтоксикарбонил-2-(3,4-диметоксифенил)-6,7-диметокси- -тетралона.
Tác giả: Cộng sự, Đào Hùng Cường Tạp chí: Журнал органической химии ( ЖОрХ ). Số: Trang: Năm: 1987
[8] Bài báo: Синтез a - Бромвератрилмалоновый.
Tác giả: Đào Hùng Cường, Cộng sự Tạp chí: Журнал органической химии ( ЖОрХ ). Số: Trang: Năm: 1987
[9] Bài báo: Разработан метот региоселективного эфир a -бромирвания вензилма лонвых эфира с p-избыточным бензолым ядром действием БТСАЛ и БСИ при -780С.
Tác giả: Cộng sự, Đào Hùng Cường Tạp chí: Журнал органической химии ( ЖОрХ ). Số: Trang: Năm: 1986
[10] Bài báo: Синтез вензофенантридин по схеме Родионова - Суворова.
Tác giả: Cộng sự, Đào Hùng Cường Tạp chí: Журнал органической химии ( ЖОрХ ). Số: Trang: Năm: 1986

Sách - giáo trình
[1] Cơ sở Hoá học Hữu cơ - Năm xuất bản: 2007; Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Đại cương hóa hữu cơ - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: KHKT, Hà Nội , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Hoá học các hợp chất màu hữu cơ - Năm xuất bản: 1995; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Hoá học các hợp chất màu mùi thực phẩm - Năm xuất bản: 1997; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[5] Hoá học đại cương - Năm xuất bản: 2007; Nhà xuất bản: KHKT, Hà Nội , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[6] Hóa hữu cơ hydrocacbon - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: KHKT, Hà Nội , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[7] Lý thuyết Hoá hữu cơ - Năm xuất bản: 1996; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[8] Tổng hợp hữu cơ - Năm xuất bản: 1998; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[9] Hợp chất màu hữu cơ - Năm xuất bản: 2017; Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thôngHà Nội; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[10] Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Năm xuất bản: 2019; Nhà xuất bản: NXB Khoa học và Kỹ thuậtXí nghiệp in Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[11] Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Năm xuất bản: 2019; Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuậtTp Hồ Chí Minh; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] - - Danh hiệu Nhà giáo ưu tú - Chủ tịch nước ; Năm: 2002, Quyết định số: Quyết định số 745/2002/QĐ/CTN.
[2] Kỷ niệm chương - Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2005, Quyết định số: Quyết định số 6928 /QĐ/BGD&ĐT.
[3] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cấp Bộ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2007, Quyết định số: Quyết định 2308/QĐ-BGDĐT.
[4] Bằng khen - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ ; Năm: 2008, Quyết định số: Quyết định số 1056/QĐ-TTg.
[5] Bằng khen - Bằng khen của Hội Hóa học Việt Nam - Khác ; Năm: 2005, Quyết định số: Số 195/KT-HHHVN.
[6] Bằng khen - Bằng khen của UBND Thành phố Đà Nẵng - Thành phố ; Năm: 2003, Quyết định số: Số khen thưởng 312/KT.
[7] Bằng khen - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2005, Quyết định số: Quyết định số 6704/QĐ-BGD&ĐT.
[8] Bằng khen - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2007, Quyết định số: Quyết định số 07/QĐ-BGD&ĐT.
[9] Bằng khen - Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Khác ; Năm: 2008, Quyết định số: Quyết định số 304/QĐ- LHH KT.