Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trần Mạnh Lục
Ngày sinh: 1956
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Chợ Lương, Tiên Yên, Duy Tiên, Hà Nam
Quê quán: Chợ Lương, Tiên Yên, Duy Tiên, Hà Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội - Việt Nam, Năm: 1978
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Tổ trưởng bộ môn
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Nghiên cứu than bùn, khoáng sét, vật liệu có nguồn gốc từ Polysaccarit; Tổng hợp phức chất; hợp chất thiên nhiên, chiết tách hợp chất có hoạt tính sinh học; Than bùn và axit Humic; Vật liệu polysaccarit: Xenlulozơ, Chitin/chitosan và Tinh bột; Chiết tách các hợp chất có hoạt tính sinh học
Chuyên ngành giảng dạy: Các phương pháp phân tích Hoá Lý; Hoá đại cương; Hoá học các hệ phân tán keo; Lịch sử hoá học; Nhiệt động hoá học
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 68 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tranmanhluc56@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tranmanhluc

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1978: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2001: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2006: Trình độ - Tiến sĩ; Chuyên ngành - Tại Viện Hoá học – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1979 đến 01-01-1983: - Giảng viên Khoa Hoá - Trường Đại học Tổng hợp Huế
Từ 07-01-1983 đến 01-01-2000: - Giảng viên Khoa Hoá, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Từ 01-01-1989 đến 01-01-1990: - Lưu học sinh, Khoa Lưu học sinh Nga, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Từ 05-01-1990 đến 01-01-1991: - Viện Hoá Menledeep, Liên bang Nga 
Từ 01-01-2000 đến nay: - Giảng viên Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP COBAN(II) STEARAT
Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục , Mã số: T2015-03-15
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu biến tính sợi xơ dừa bằng axit acrylic và ứng dụng hấp phụ các ion Cu2+, Zn2+,
Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục , Thành viên: Phan Văn An ,Ngô Minh Đức ,Nguyễn Bốn , Mã số: Đ2012-03-23
[3] Cấp Bộ: Nghiên cứu tổng hợp chất giữu ẩm từ tinh bột sắn biến tính và khả năng ứng dụng trên nền đất cát miền Trung
Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục , Thành viên: Phạm Hữu Hùng , Mã số: B2009 –ĐN03-43
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu khả năng ứng dụng than bùn Đà Nẵng và axit humic chiết tách từ than bùn Đà nẵng làm vật liệu hấp phụ ion kim loại Cu<SUP>2+</SUP>, Pb<SUP>2+</SUP>, Zn<SUP>2+</SUP> trong dung dịch nước
Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục , Thành viên: Lê Thị Hồng Dương , Mã số: Đ2011-03-03
[5] Cấp Bộ: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép của axit acrylic và dẫn xuất lên sợi xenlulozơ
Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục , Thành viên: Nguyễn Bá Trung ,Phạm Văn Hai ,Giang Thị Kim Liên , Mã số: B2004 -16-29
[6] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu than bùn, axit humic chiết tách từ than bùn miền Trung và một số ứng dụng của chúng
Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục , Mã số: T98-16-06

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Nghiên cứu đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên tinh bột sắn dây và tinh bột bình tinh khơi mào bằng (NH4)2S2O8
GRAFTCOPOLYMERIZATION OF ACRYLIC ACID ONTO PUERUARIA THOMSONI BENTH ROOT STARCH AND ARROWROOT (MARANTA ARUNDIANCAE L.) STARCH INITIATED BY (NH4)S2O8

Tác giả: Trần Mạnh Lục Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 03(112) Trang: 115-121 Năm: 2017
[2] Bài báo: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG POLYME SIÊU HẤP PHỤ NƯỚC LÀM CHẤT GIỮ ẨM TRÊN MẪU ĐẤT XÃ HÒA TIÊN, HUYÊN HÒA VANG, TP ĐÀ NẴNG
A STUDY OF APPLYING WATER SUPER ABSORBENT POLYMERS TO MOISTURIZE SAND-SOIL IN HOATIEN COMMUNE, HOAVANG DISTRICT, DANANG CITY

Tác giả: Trần Mạnh Lục Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 01(110) Trang: 126-130 Năm: 2016
[3] Bài báo: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG POLYME SIÊU HẤP PHỤ NƯỚC LÀM CHẤT GIỮ ẨM TRÊN MẪU ĐẤT CÁT VÙNG VEN BIỂN LIÊN CHIỂU – THUẬN PHƯỚC, ĐÀ NẴNG
STUDY ON APPLYING WATER SUPER ABSORPBENT POLYMERS INTO THE MOISTURIZING MATERIAL WITH THE SAND-SOIL FOUND NEAR THE LIEN CHIEU-THUAN PHUOC BEACH, DANANG CITY

Tác giả: Trần Mạnh Lục Tạp chí: Số: 54(6e1) Trang: 131-136 Năm: 2016
[4] Bài báo: Phân lập stigmasterol từ dịch chiết thân lá của Abrus precatorius Linn.
ISOLATION OF STIGMASTEROL FROM METHANOLIC EXTRACT OF STEM AND FOLIAGEOF ABRUS PRECATORIUS LINN

Tác giả: Trần Mạnh Lục Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 12(109) Trang: 39 – 42 Năm: 2016
[5] Bài báo: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP COBAN(II) STEARAT
STUDIES ON SYNTHESIS COBALT(II) STEARATE COMPOUND

Tác giả: Trần Mạnh Lục Tạp chí: Tạp Chí Khoa học và Công nghệĐại Học ĐN Số: 1(98).2016 Trang: 84-88 Năm: 2016
[6] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp Tris(Etylendiamin) Coban(III)Clorua [Co(en)3]Cl3.1/2NaCl.3H2O
Tác giả: Trần Mạnh Lục Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: Tập 2 Trang: 296 - 301 Năm: 2014
[7] Bài báo: Nghiên cứu khả năng hấp thụ các ion Cu(II), Zn(II), Pb(II) của than bùn hoạt hóa bằng dung dịch HCl
STUDY ON ADSORPTION POSIBILITY IONS Cu(II), Zn(II), Pb(II) OF THE ACTIVATED PEAT BY HCl SOLUTION

Tác giả: Trần Mạnh Lục, Lê Thị Hồng Dương Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Số: 5(04) Trang: 28-34 Năm: 2012
[8] Bài báo: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên xơ dừa khơi mào bằng (NH4)2S2O8
A STUDY OF GRAFT COPOLYMERIZATION OF ACRYLIC ACID ONTO COCO FIBRE INITIATED BY (NH4)2S2O8

Tác giả: Trần Mạnh Lục, Lê Thị Kim Ly Tạp chí: Tạp chí khoa học & Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng Số: 4(03) Trang: 35 - 43 Năm: 2012
[9] Bài báo: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên Chitin khơi mào bằng Fe2+/H2O2.
A STUDY OF GRAFT COPOLYMERIZATION OF ACRYLIC ACID ONTO CHTIN INITIATED BY Fe2+/H2O2.

Tác giả: Trần Mạnh Lục Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6[47] Trang: 62-70 Năm: 2011
[10] Bài báo: Nghiên cứu khả năng hấp phụ các ion Cu(II), Zn(II), Pb(II) của axit humic tách từ than bùn Liên Chiểu – Đà Nẵng
A STUDY ON ADSORPTION POSIBILITY IONS Cu(II), Zn(II), Pb(II) OF ACID HUMIC SEPERATED FROM THE PEAT AT LIEN CHIEU –DA NANG

Tác giả: Trần Mạnh Lục Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 7[48] Trang: 101-108 Năm: 2011
[11] Tham luận: Nghiên cứu điều chế chitin từ phế thải vỏ tôm của các nhà máy chế biến và xuất khẩu Đà Nẵng
A study on the synthesis of chitin from lowly shimp shells of processing plants to export of Danang

Tác giả: Trần Mạnh Lục, Trương Thị Hằng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 298-301 Năm: 2010
[12] Bài báo: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên tinh bột sắn sử dụng tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8
Graft copolymerization of acrylamide (AM) onto starch initiated by (NH4)2S2O8.

Tác giả: Nguyễn Thị Phong, Trần Mạnh Lục Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? (5)40, quy?n 1 Trang: 133-140 Năm: 2010
[13] Bài báo: Đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi tre và và sử dụng copolyme ghép để hấp phụ Cu(II)
GRAFT COPOLYMERIZATION OF ACRYLAMIT ONTO BAMBOO FIBER AND USING FOR ADSORPTION OF Cu(II).

Tác giả: Trần Mạnh Lục Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 46-52 Năm: 2006
[14] Bài báo: Acrylic acid grafted bamboo fiber using for adsorption of Pb(II)
Acrylic acid grafted bamboo fiber using for adsorption of Pb(II)

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Khôi, Trần Mạnh Lục Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: T?p 44, s? 1 Trang: 27-32 Năm: 2006
[15] Bài báo: Graft polymerization of acrylamide onto jute fiber using Fe2+/H2O2 redox pair
Graft polymerization of acrylamide onto jute fiber using Fe2+/H2O2 redox pair

Tác giả: Nguyễn Văn Khôi, Trần Mạnh Lục, Nguyễn Thanh Tùng Tạp chí: Advances in Natural Sciences. Số: Vol 7 No-1 Trang: 17- 22 Năm: 2006
[16] Bài báo: Graft polymerization of acrylic acid onto bamboo fiber initiated by ceric ammonium nitrate
Graft polymerization of acrylic acid onto bamboo fiber initiated by ceric ammonium nitrate

Tác giả: Nguyễn Văn Khôi, Trần Mạnh Lục, Nguyễn Thanh Tùng Tạp chí: Tạp chí Hoá học. Số: 43(5) Trang: 638-642 Năm: 2005
[17] Tham luận: Nghiên cứu khả năng tách Cu2+ và Pb2+ bằng xenluloza biến tính
A Study effective adsorption capacity of ions Pb2+ and Cu2+ by celluloza was treated

Tác giả: Trần Mạnh Lục, Nguyễn Thị Đào Tạp chí: Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học 30 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Sư phạm 1975-2005. Số: Trang: 109-113 Năm: 2005
[18] Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu đối với sét bentonit Di Linh (Lâm Đồng)
A study on the clay bentonit DiLinh (LamDong)

Tác giả: Tạ Đình Vinh, Trần Ngọc Mai, Trần Mạnh Lục Tạp chí: Tạp chí khoa học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Số: Trang: Năm: 1991
[19] Bài báo: Bước đầu nghiên cứu phản ứng trao đổi cation của than bùn giàu axit Humic
A study on adsorption ions of the peat acid humic

Tác giả: Trần Mạnh Lục Tạp chí: Tập san Khoa học Kĩ thuật Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: Trang: 62 -65 Năm: 1989
[20] Bài báo: Ảnh hưởng của sự hoạt hóa than bùn bằng axit clohiđric đến một số đặc tính của nó
Changes in the the characteristics of activating peat by HCl solution

Tác giả: Lê Phước Hoà, Trần Mạnh Lục Tạp chí: KHOA HỌC & KĨ THUẬT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG. Số: Trang: 14-16 Năm: 1986
[21] Bài báo: Một số kết quả xác định thành phần hóa học các mẫu than bùn bàu Tràm, bàu Sấu thuộc xã Hoà Khánh- huyện Hòa Vang- tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng
Research the characteristics of peats at the HoaVang of QuangNam- Danang.

Tác giả: Trần Mạnh Lục Tạp chí: Tập san khoa học. Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: Trang: 24-25 Năm: 1985
[22] Bài báo: Kết quả bước đầu trong việc nghiên cứu than bùn ở miền Trung
Researched the optimal of study the peat of Danang

Tác giả: Trần Mạnh Lục, Đặng Thái Bình, Lê Phước Hoà Tạp chí: Thông tin khoa học kĩ thuật Quảng Nam – Đà Nẵng. Số: Trang: 27-34 Năm: 1983
Quốc tế