Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trịnh Công Duy
Ngày sinh: 1970
Giới tính: Nam
Nơi sinh: -
Quê quán: -
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Cơ quan Đại học Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: -
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (1900)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 123
E-mail: congduy@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~trinh-cong-duy

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỖ TRỢ VIỆC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC
An information technology solution to support the development of the flipped classroom model

Tác giả: Trịnh Công Duy Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 20(03) Trang: 91 Năm: 2016
[2] Tham luận: Sinh ca kiểm thử cho các hệ thống phản ứng sử dụng công cụ kiểm chứng mô hình NuSMV
Generating test cases for reactive systems using the NuSMV model checking tool

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Trịnh Công Duy, Võ Đức Lân Tạp chí: KY HTKH HỆ THỐNG THÔNG TIN
The 1st Conference on Information Systems (tháng 04/2014) Số: Trang: 73 Năm: 2014
Quốc tế
[1] Bài báo: Automatic generation of test cases in regression testing for Lustre/SCADE programs
Automatic generation of test cases in regression testing for Lustre/SCADE programs

Tác giả: Trịnh Công Duy, Ioannis Parissis, Nguyễn Thanh Bình Tạp chí: Journal of Software Engineering and Applications Số: Trang: 27-35 Năm: 2013