Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trần Thị Ngọc Bích
Ngày sinh: 1974
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: 000, Hà Nội
Quê quán: 000, Hà Nội
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: - Việt Nam, Năm: 1997
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2005)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy: Hoá kỹ thuật; Quá trình thiết bị trong công nghệ hoá học; Tin học ứng dụng trong hoá học
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 27 Lý Tự Trọng ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tranngocbichdnvn@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-thi-ngoc-bich

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1997: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại , Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2005: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1997 đến 01-01-2002: - Công tác tại Phòng Kỹ thuật – Công nghệ Công ty Bia Đà Nẵng
Từ 01-01-2002 đến 01-01-2005: - Trung tâm Thí nghiệm Tổng hợp – Đại học Đà Nẵng
Từ 01-01-2005 đến nay: - Giảng viên Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Tỉnh/Thành phố: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tổng hợp keo dán gỗ thân thiện môi trường trên cơ sở tanin tách từ vỏ một số loài cây keo ở Quảng Nam và ứng dụng trong sản xuất ván gỗ nhân tạo MDF
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Lan Anh ,Mai Văn Bảy ,Trần Thị Ngọc Bích , Mã số: T2015
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu hệ cảm biến quang học phát hiện nhanh Hg2+ trong mẫu nước
Chủ nhiệm: Nguyễn Bá Trung , Thành viên: Trần Thị Ngọc Bích , Mã số: Đ2014-03-68
[3] Cấp Nhà nước: Nghiên cứu công nghệ chiết tách và tạo muối của axit hydroxycitric từ cây bứa lá tròn (Garcinia oblonggifolia Cham.)
Chủ nhiệm: Đào Hùng Cường , Thành viên: Phan Thảo Thơ ,Trần Thị Ngọc Bích ,Đỗ Thị Thuý Vân ,Nguyễn T. Thu Phương , Mã số: CNHD.ĐT.034/12-14
[4] Cấp Bộ: Nghiên cứu tách Chitin- Chitosan từ vỏ tôm, nang mực và ứng dụng trong xử lý kim loại nặng trong nước
Chủ nhiệm: Nguyễn Bá Trung , Thành viên: Nguyễn Bốn ,Trần Thị Ngọc Bích , Mã số: B2007-ĐN03-22

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách phẩm màu annatto từ hạt điều nhuộm bằng dầu shortening
Study extracted from the cashew colored dye Annatto oil shortening

Tác giả: Đào Hùng Cường, Trần Thị Ngọc Bích Tạp chí: TC Hoá học và Ứng dụng, Hội Hoá học Việt Nam Số: 3 (25) Trang: 19-22 Năm: 2014
[2] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách phẩm màu annatto của hạt điều nhuộm bằng một số dung môi để ứng dụng nhuộm màu thực phẩm
Look at the color Annatto extract of cashew nuts by some solvent dyes to dye food applications

Tác giả: Đào Hùng Cường, Trần Thị Ngọc Bích Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 8(57) Trang: 52-58 Năm: 2012
Quốc tế