Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh
Ngày sinh: 1977
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Tam Hòa, Đại Quang, Đại Lộc, Quảng nam
Quê quán: Tam Hòa, Đại Quang, Đại Lộc, Quảng nam
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: - Việt Nam, Năm: 1999
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2003)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 147/7 Nguyễn tri Phương, Thanh Khê, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nglananhspdn@yahoo.fr
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-lan-anh

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1999: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại , Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2003: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2000 đến 01-01-2004: - Giảng viên Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế 
Từ 01-01-2004 đến nay: - Giảng viên Khoa Hoá,  Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu xây dựng và tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp lĩnh vực Khoa học tự nhiên đáp ứng đổi mới giáo dục ở bậc Trung học cơ sở
Chủ nhiệm: , Thành viên: Phùng Việt Hải ,Trương Thị Thanh Mai ,Nguyễn Thị Lan Anh , Mã số: B2017-DDN03-11
[2] Tỉnh/Thành phố: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tổng hợp keo dán gỗ thân thiện môi trường trên cơ sở tanin tách từ vỏ một số loài cây keo ở Quảng Nam và ứng dụng trong sản xuất ván gỗ nhân tạo MDF
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Lan Anh ,Mai Văn Bảy ,Trần Thị Ngọc Bích , Mã số: T2015
[3] Cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu tổng hợp keo polyphenol formaldehyde từ nguồn nguyên liệu polyphenol được chiết tách từ vỏ thông và keo lá tràm ở Quảng Nam - Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Tự Hải , Thành viên: Nguyễn Thị Lan Anh ,Nguyễn Trần nguyên , Mã số: B2010-Đ N03-54TĐ
[4] Cấp Bộ: Nghiên cứu chiết tách hợp chất polyphenol từ cây chè, cây đước và ứng dụng làm chất ức chế thân thiện môi trường trong chống ăn mòn kim loại
Chủ nhiệm: Lê Tự Hải , Thành viên: Võ Thị Kiều Oanh ,Nguyễn Thị Lan Anh ,Nguyễn Trần nguyên , Mã số: B2009-ĐN03-42
[5] Cấp Bộ: Nghiên cứu tổng hợp màng PbO2 trên nền graphit bằng phương pháp oxi hóa anôt ion Pb2+ từ dung dịch Pb(NO3)2 và ứng dụng làm điện cực trơ cho quá trình xử lý phenol trong nước.
Chủ nhiệm: Lê Tự Hải , Thành viên: Võ Thị Kiều Oanh ,Nguyễn Thị Lan Anh , Mã số: B2008 ĐN-03-16
[6] Cấp Bộ: Nghiên cứu tổng hợp màng polyme dẫn điện bằng phương pháp oxi hóa anôt một số hợp chất hữu cơ dị vòng.
Chủ nhiệm: Lê Tự Hải , Thành viên: Võ Thị Kiều Oanh ,Nguyễn Thị Lan Anh , Mã số: B2006-ĐN03-12

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Tính chất ức chế ăn mòn thép trong môi trường NaCl và HCl của chấ ức chế amino acid tách từ bã đậu nành
Corrosion inhibition of mild steel in NaCl and HCl solutions by amino acids extracted from soyabean residue

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí: tạp chí khoa học và công nghệ Đà Nẵng Số: Vol. 55, No. 5B Trang: 9 - 17 Năm: 2017
[2] Bài báo: Tính chất ức chế ăn mòn thép trong môi trường NaCl và HCl của chấ ức chế amino acid tách từ bã đậu nành
Corrosion inhibition of mild steel in NaCl and HCl solutions by amino acids extracted from soyabean residue

Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology Số: Vol.55, No. 5B Trang: 9 - 17 Năm: 2017
[3] Bài báo: Tính chất ức chế ăn mòn thép trong môi trường NaCl và HCl của chấ ức chế amino acid tách từ bã đậu nành
Corrosion inhibition of mild steel in NaCl and HCl solutions by amino acids extracted from soyabean residue

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Số: Vol. 55, No. 5B Trang: 9 - 17 Năm: 2017
[4] Bài báo: Tính chất ức chế ăn mòn thép trong môi trường NaCl và HCl của chấ ức chế amino acid tách từ bã đậu nành
Corrosion inhibition of mild steel in NaCl and HCl solutions by amino acids extracted from soyabean residue

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Số: Vol. 55, No. 5B Trang: 9 - 17 Năm: 2017
[5] Bài báo: Tối ư hóa quá trình tổng hợp keo tanin-formaldehyde trên cơ sở tanin được chiết tách từ vỏ các loài cây keo ở Quảng Nam
OPTIMIZATION OF THE SYNTHESIS PROCESS OF TANNIN FORMALDEHYDE ADHESIVE FROM TANNIN OF THE BARK OF ACACIA SPECIES PLANTED IN QUANG NAM PROVINCE

Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí: TC Hóa học & Ứng dụng Số: 1(37) Trang: 37-40 Năm: 2017
[6] Bài báo: TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH CHIẾT TÁCH TANIN TỪ VỎ CÁC LOÀI CÂY KEO Ở TỈNH QUẢNG NAM , VIỆT NAM
OPTIMIZATION OF THE EXTRACTION PROCESS OF TANNIN FROM THE BARK OF ACACIA SPECIES PLANTED IN QUANGNAM PROVINCE, VIETNAM

Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí: journal of science and technology Số: 53(4C) Trang: 73-80 Năm: 2015
[7] Bài báo: TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH CHIẾT TÁCH TANIN TỪ VỎ CÁC LOÀI CÂY KEO Ở TỈNH QUẢNG NAM , VIỆT NAM
OPTIMIZATION OF THE EXTRACTION PROCESS OF TANNIN FROM THE BARK OF ACACIA SPECIES PLANTED IN QUANGNAM PROVINCE, VIETNAM

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí: journal of science and technology Số: 53(4C) Trang: 73-80 Năm: 2015
[8] Bài báo: NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH TANIN TỪ VỎ THÔNG CARIBE VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA TANIN
A STUDY ON THE EXTRACTION OF TANNIN FROM CARIBE PINE BARK AND INVESTIGATE METAL CORROSION INHIBITION OF TANNIN

Tác giả: Lê Tự Hải, Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí: journal of science and technology Số: 53(1A) Trang: 27-35 Năm: 2015
[9] Bài báo: NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH TANIN TỪ VỎ THÔNG CARIBE VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA TANIN
A STUDY ON THE EXTRACTION OF TANNIN FROM CARIBE PINE BARK AND INVESTIGATE METAL CORROSION INHIBITION OF TANNIN

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh Tạp chí: journal of science and technology Số: 53(1A) Trang: 27-35 Năm: 2015
[10] Bài báo: Chuông chùa trên địa bàn quận Liên Chiểu
Chuông chùa trên địa bàn quận Liên Chiểu

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Hoàng Thân Tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian Đà Nẵng Số: s? T?t 2013 Trang: 22-28 Năm: 2013
[11] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học của hợp chất polyphenol nhóm tanin từ vỏ keo lá tràm
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh, Lưu Vũ Diễm Hằng, Lê Tự Hải Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 3(44) Trang: 142-149 Năm: 2011
[12] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp keo polyphenol – formaldehyde từ nguồn nguyên liệu polyphenol nhóm tanin tách từ vỏ keo lá tràm.
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh, Lê Tự Hải, Vi Thị Hồng Giang, Nguyễn Trường Tiên Tạp chí: Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ V – 2010. Số: Trang: 266-272 Năm: 2010
[13] Bài báo: Về thứ nguyên của hằng số cân bằng K của phản ứng hóa học
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh, Lê Tự Hải Tạp chí: Tuyển tập báo cáo khoa học 30 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2005. Số: Trang: 35-38 Năm: 2005
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Giáo trình Hóa đại cương - Năm xuất bản: 2016; Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thôngViệt Nam; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Giáo trình Hóa đại cương - Năm xuất bản: 2016; Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thôngHà Nội; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam