Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Mỹ Dung
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Chọn trình độ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-my-dung

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Thành viên: Lê Mỹ Dung ,Lê Thị Duyên Duyên ,Hồ Thị thuý Hằng ,Lê Thị Lâm ,Bùi Văn Vân , Mã số: 06/GCN-SKHCN

Sách - giáo trình
[1] Địa lí dịch vụ (tập 2): Địa lí thương mại và du lịch - Năm xuất bản: 2012; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Giáo trình Tâm lý học giáo dục - Năm xuất bản: 2020; Nhà xuất bản: Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam