Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Thị Tuyết Anh
Ngày sinh: 1977
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán: Thanh Hóa
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Thực phẩm, Tại: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2000
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Kỹ sư
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2013)
Lĩnh vực nghiên cứu: Chiết tách xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ; Phân tích thực phẩm
Chuyên ngành giảng dạy: Hóa Phân tích
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Hòa Khánh, Liên Chiểu, ĐN
Điện thoại cơ quan: 0511.3733327 - Điện thoại nhà: 0511.732366
E-mail: lttanh@dce.udn.vn; tuyetanhhao@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-thi-tuyet-anh

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1995 đến Năm 2000: Trình độ - Đại học; Ngành - Hóa ; Chuyên ngành - Thực phẩm Tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2011 đến Năm 2013: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Hóa ; Chuyên ngành - Hóa Hữu Cơ Tại Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-08-2000 đến 06-04-2006: Kỹ sư phân tích, đánh giá chất lượng bia. - Công tác tại Nhà máy bia Foster’s Đà Nẵng
Từ 06-04-2006 đến nay: Cán bộ hướng dẫn thí nghiệm - Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng 

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng quy trình phân tích và đánh giá hàm lượng chất phụ gia natribenzoat trong một số sản phẩm thực phẩm từ thịt bằng phương pháp HPLC
Chủ nhiệm: Lê Thị Tuyết Anh , Thành viên: Phạm Thị Hà , Mã số: T2016-03-01

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CÁC CHẾ PHẨM CỦA AXIT HYDROXYCITRIC LÀM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG GIẢM CÂN
STUDIES ON THE SUBCHRONIC TOXICITY OF THE COMPOSSITIONS FROM HYDROXYCITRIC ACID FOR USE AS DIETARY SUPPLEMENTS WEIGHT LOSS

Tác giả: Lê Thị Tuyết Anh, Đào Hùng Cường, Phan Thảo Thơ Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học toàn quốc - Hội hóa học Việt Nam Số: Trang: 82-89 Năm: 2017
[2] Bài báo: Nghiên cứu độc tính bán trường diễncác chế phẩm của axit hydroxycitric làm thực phẩm chức năng giảm cân
Studies on the subchronic toxicity of the compossitions from hydroxycitric acid for use as dietary supplements weight loss

Tác giả: Đào Hùng Cường, Lê Thị Tuyết Anh, Phan Thảo Thơ Tạp chí: kỷ yếu hội thảo hóa học toàn quốc: Hóa học với sự phát triển bền vững Số: 159-2017/QĐ-XBXD Trang: 82-89 Năm: 2017
[3] Bài báo: TỐI ƯU QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CHẤT PHỤ GIA AXIT BENZOIC TRONG MỘT SỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ THỊT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
OPTIMIZING ANALYSIS PROCESS AND ASSESSING ADDITIVE CONTENT ACID BENZOIC IN SOME MEAT PRODUCTS BY USING THE HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY

Tác giả: Lê Thị Tuyết Anh, Phạm Thị Hà Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: Số: 21(04) Trang: 1-5 Năm: 2016
[4] Bài báo: XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TẨY MÀU DỊCH CHIẾT ACID HYDROXYCITRIC BẰNG THAN HOẠT TÍNH VÀ TÁI SỬ DỤNG THAN HOẠT TÍNH
Determining a mechanism for bleaching fluid-extract hydroxycitric acid with activated carbon and reusing activated carbon

Tác giả: Lê Thị Tuyết Anh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 19(02) Trang: 1 Năm: 2016
[5] Bài báo: Xác định thành phần hóa học của thân rễ nghệ đen Champasak - Lào và Gia Lai - Việt Nam
Determination of chemical constituents of curcuma zedoaria rhizomes in Champasak - Laos and Gialai - Vietnam

Tác giả: Đào Hùng Cường, Lê Thị Tuyết Anh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: SỐ 1(98) Trang: 107-111 Năm: 2016
[6] Bài báo: NGHIÊN CỨU CHIẾT PHẨM MÀU ANNATTO TỪ HẠT ĐIỀU NHUỘM BẰNG HỖN HỢP DUNG DỊCH AMONIAC VỚI CỒN CÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Thị Tuyết Anh, Đào Hùng Cường Tạp chí: kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lầ thứ VII-2014 Số: Trang: 246-251 Năm: 2015
[7] Bài báo: Nghiên cứu xây dựng quy trình chiết tách axit hydroxycitric từ vỏ quả bứa tròn quy mô 10kg nguyên liệu/mẻ
Study build process hydroxycitric acid extracted from the peel 10kg hammer -scale round material / batch

Tác giả: Lê Thị Tuyết Anh, Đào Hùng Cường, Hoàng Châu Thanh Thảo Tạp chí: KY HTKH Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ III – Năm 2013 Số: Trang: 5-9 Năm: 2013
[8] Bài báo: Tối ưu hóa quy trình chiết tách axit hydroxycitric từ quả bứa tròn Garcinia Combogina L.
Optimization processes hydroxycitric acid extracted from Garcinia fruit round Combogina mother belongs L.

Tác giả: Lê Thị Tuyết Anh, Đào Hùng Cường Tạp chí: Số: Tập 51(6ABC) Trang: 72-77 Năm: 2013
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Giấy khen - - Trường Đại học Sư phạm ; Năm: 2010, Quyết định số: 369/QĐ-KT, Ngày 20-10-2010.
[2] Giấy khen - - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2011, Quyết định số: 6068/QĐKT, Ngày 24-10-2011.
[3] Giấy khen - - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2013, Quyết định số: 4775/QĐKT, Ngày 30-09-2013.
[4] Giấy khen - - Cấp trường ; Năm: 2014, Quyết định số: 73/QĐ-CDĐHSP, Ngày 30-10-2014.
[5] Chứng nhận - HỌC TRÒ GIỎI - HIẾU THẢO - Thành phố ; Năm: 1999, Quyết định số: 379/CNTT-99.
[6] Giấy khen - - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2014, Quyết định số: 192/QĐKT, Ngày 14-01-2014.
[7] Giấy khen - - Cấp trường ; Năm: 2016, Quyết định số: 49/QĐ-CDĐHSP, Ngày 25-10-2016.
[8] Giấy khen - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2016, Quyết định số: 5077/QĐKT, Ngày 17-08-2016.