Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Phạm Đình Kha
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Chọn trình độ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~pham-dinh-kha

Sách - giáo trình
[1] Thế giới tuổi hoa (Giáo trình điện tử về giáo dục giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên Việt Nam) - Năm xuất bản: 2012; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản lao động; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam