Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Đỗ Thị Thuý Vân
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Nam Định
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Tổ trưởng tổ bộ môn
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2011)
Lĩnh vực nghiên cứu: Hoá Dược; Hoá hữu cơ
Chuyên ngành giảng dạy: Hoá Dược; Hoá hữu cơ
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K377/20 Hải Phòng, Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: xuanchiendo@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~do-thi-thuy-van

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2008 đến Năm 2011: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Hóa hữu cơ; Chuyên ngành - Hóa Hữu cơ Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2007 đến nay: - Giảng viên  Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp Nhà nước: Nghiên cứu công nghệ chiết tách và tạo muối của axit hydroxycitric từ cây bứa lá tròn (Garcinia oblonggifolia Cham.)
Chủ nhiệm: Đào Hùng Cường , Thành viên: Phan Thảo Thơ ,Trần Thị Ngọc Bích ,Đỗ Thị Thuý Vân ,Nguyễn T. Thu Phương , Mã số: CNHD.ĐT.034/12-14
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu công nghệ chiết tách, xác định thành phần các hợp chất ancaloit trong quả cau Quảng Nam
Chủ nhiệm: Đào Hùng Cường , Thành viên: Phan Thảo Thơ ,Đỗ Thị Thuý Vân , Mã số: Đ2011-03-02
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu chiết tách và xác định xanthones trong vỏ quả măng cụt (Garcinia mangostana)
Chủ nhiệm: Đỗ Thị Thuý Vân , Thành viên: Nguyễn Thị Thu Phương , Mã số: SĐH10-03-03-CH
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu chiết tách và phân lập hợp chất hóa học gây độc tế bào ung thư từ dịch chiết cây Đu đủ đực (Carica papaya L.)
Chủ nhiệm: Đỗ Thị Thuý Vân , Thành viên: Trần Thị Diệu My ,Đào Hùng Cường ,Giang Thị Kim Liên , Mã số: B2018-ĐN03-30

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Hoạt tính gây độc tế bào ung thư và thành phần hóa học lá cây đu đủ đực (Carica papaya L.) thu hái tại Quảng Nam – Đà Nẵng
Cytotoxic activity and phytochemical study of the male Carica papaya L. leaves from Quang Nam – Da Nang

Tác giả: Đào Hùng Cường, Giang Thị Kim Liên, Đỗ Thị Thuý Vân Tạp chí: TC Dược học Số: 510 Trang: 78-81 Năm: 2018
[2] Bài báo: Kết quả sàng lọc thử hoạt tính gây độc tế bào ung thư của một số dịch chiết từ hoa Đu đủ đực (Carica papaya L.) thu hái ở Quảng Nam - Đà Nẵng
Screening test on cytotoxic activity of some extracts from the male papaya flower (Carica papaya L.) from Quang Nam - Da Nang

Tác giả: Giang Thị Kim Liên, Đỗ Thị Thuý Vân Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 11(120).2017 (Quyển 1) Trang: 100-103 Năm: 2017
[3] Bài báo: NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU LÁ TÍA TÔ THU HÁI Ở TỈNH QUẢNG NAM
Research on extraction and determination of chemical composition of essential oil from Perilla leaves in Quang Nam

Tác giả: Đỗ Thị Thuý Vân, Trần Thị Ngọc Bích Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 24(03).2017 Trang: 1 Năm: 2017
[4] Bài báo: Nghiên cứu xây dựng quy trình tinh chế pectin từ cây bứa
Research on the establishment pectin purification processes from garcinia

Tác giả: Trần Thị Diệu My, Nguyễn T. Thu Phương, Đỗ Thị Thuý Vân Tạp chí: Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hội nhập Số: Trang: Năm: 2015
[5] Bài báo: NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG THÂN VÀ RỄ CÂY CÀ GAI LEO (SOLANUM PROCUMBENS LOUR.)
RESEARCH ON EXTRACTION AND DETERMINATION OF CHEMICAL COMPOUNDS FROM TRUNKS AND ROOTS OF SOLANUM PROCUMBENS LOUR

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương, Đỗ Thị Thuý Vân Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc Số: ISBN:978-604-0-07475-1 Trang: 128-135 Năm: 2015
[6] Tham luận: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN LẬP XANTHONES TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L)
THE DETERMINATION AND ISOLATION XANTHONES FROM THE MANGOSTEEN FRUIT (GARCINIA MANGOSTANA L)

Tác giả: Trần Thị Diệu My, Đỗ Thị Thuý Vân Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 339-402 Năm: 2012
[7] Bài báo: PHÂN LẬP XANTHONES VÀ NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA a-MANGOSTIN TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L)
THE ISOLATION AND RESEARCH BIOLOGICAL ACTIVIties OF a-MANGOSTIN FROM THE MANGOSTEEN FRUIT (GARCINIA MANGOSTANA L)

Tác giả: Trần Thị Diệu My, Đỗ Thị Thuý Vân Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 403-406 Năm: 2012
[8] Bài báo: Thành phần hóa học trong hạt cau Quảng Nam
Chemical components of areca nut Quang Nam

Tác giả: Đào Hùng Cường, Phan Thảo Thơ, Đỗ Thị Thuý Vân, Bùi Ngọc Phương Châu Tạp chí: TC Hóa học và ứng dụng Số: 4 Trang: 16-20 Năm: 2011
[9] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách và xác định xanthones từ vỏ quả măng cụt
Tác giả: Đỗ Thị Thuý Vân Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5(40) Trang: 167-173 Năm: 2010
[10] Bài báo: NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH XANTHONES TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L)
THE EXTRACTION AND DETERMINATION OF XANTHONES FROM THE MANGOSTEEN FRUIT ((GARCINIA MANGOSTANA L)

Tác giả: Đỗ Thị Thuý Vân, Đào Hùng Cường Tạp chí: Tạp chí đại học Đà Nẵng Số: 5(40) Trang: 167-173 Năm: 2010
[11] Bài báo: NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH XANTHONES TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT (GARCINIA MANGOSTANA L)
THE EXTRACTION AND DETERMINATION OF XANTHONES FROM THE MANGOSTEEN FRUIT ((GARCINIA MANGOSTANA L)

Tác giả: Đào Hùng Cường, Đỗ Thị Thuý Vân Tạp chí: Tạp chí Đại học Đà Nẵng Số: 5(40) Trang: 167-173 Năm: 2010
[12] Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng curcumin trong phối màu thực phẩm
Research applied curcumin in food color scheme

Tác giả: Nguyễn Đình Anh, Đỗ Thị Thuý Vân, Đào Hùng Cường Tạp chí: Tạp chí Hóa học và ứng dụng, Hội hóa học Việt Nam Số: 7(79) Trang: 150-156 Năm: 2008
Quốc tế
[1] Bài báo: Một hợp chất phenolic mới từ hoa đu đủ đực và hoạt tính ức chế tyrosinase của nó.
A New phenolic constituent from Caria papaya flowers and its tyrosinase inhibitory activity

Tác giả: Đào Hùng Cường, Giang Thị Kim Liên, Đỗ Thị Thuý Vân Tạp chí: Natural Product Communications Số: 13(0)2018 Trang: 01-04 Năm: 2019

Sách - giáo trình
[1] Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Năm xuất bản: 2019; Nhà xuất bản: NXB Khoa học và Kỹ thuậtXí nghiệp in Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Năm xuất bản: 2019; Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuậtTp Hồ Chí Minh; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Đã đạt thành tích tốt trong học tập và nghiên cứu khoa học - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2011, Quyết định số: 3843/QĐKT.
[2] Bằng khen - Có nhiều đóng góp cho hội thi Olympic hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ VII, 4/2012 - Trường Đại học Sư phạm ; Năm: 2012, Quyết định số: 05/QĐ-HHH.
[3] Giấy khen - Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2011-2012 - Trường Đại học Sư phạm ; Năm: 2012, Quyết định số: 545/QĐKT.