Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Ngọc Xuân
Ngày sinh: 1973
Giới tính: Nam
Nơi sinh: xã Nhơn Hưng huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang
Quê quán: xã Nhơn Hưng huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan: 076.3740465
E-mail: lengocxuantb@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-ngoc-xuan