Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Minh Kỳ
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Đại học Huế, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 08 Nguyễn Biểu, TP. Huế
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ngminhky@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-minh-ky