Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Duy Phương
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Chọn trình độ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-duy-phuong

Các đề tài khoa học
[1] Cấp Bộ: Nghiên cứu Khâm Thiên giám triều Nguyễn (1802-1883)
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Duy Phương , Mã số: B2017-ĐN03-19
[2] Liên kết: Nghiên cứu Khâm Thiên giám triều Nguyễn (1802-1883)
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Duy Phương , Lê Thị Mai , Mã số: B2017-ĐN03-19

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Tham luận: Đầu tư trực tiếp của Taiwan vào Việt Nam: thành tựu và đặc điểm
Tác giả: Nguyễn Duy Phương, Lưu Trang Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: Trang: 318 - 326 Năm: 2011
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Sách chuyên khảo Phật giáo Việt Nam thời Minh Mạng - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông Hà Nội; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam