Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Phạm Anh Phương
Ngày sinh: 1974
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Thừa thiên Huế
Quê quán: Thừa thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán - Tin học, Tại: Đại học Sư Phạm Huế - Việt Nam, Năm: 1996
Đơn vị công tác: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật lập trình; Đồ hoạ máy tính, Xử lý ảnh, lý thuyết nhận dạng
Chuyên ngành giảng dạy: Đồ họa máy tính; Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Toán rời rạc; Kỹ thuật lập trình
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu - TP Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113.733.293
E-mail: paphuong@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~paphuong

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1992 đến Năm 1996: Trình độ - Đại học; Ngành - Toán - Tin học; Chuyên ngành - Toán - Tin học Tại Đại học Sư Phạm Huế, Việt Nam
Từ Năm 1999 đến Năm 2001: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Công nghệ Thông tin; Chuyên ngành - Khoa học Máy tính Tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
Từ Năm 2005 đến Năm 2010: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Công nghệ Thông tin; Chuyên ngành - Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán Tại Viện Công nghệ Thông tin Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-09-1996 đến 31-12-2013: Giảng viên - Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
Từ 01-01-2014 đến 28-02-2015: Tổ trưởng Bộ môn Hệ thống Thông tin - Trường Đại học Duy Tân
Từ 01-03-2015 đến 31-12-2015: Giảng viên - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ 01-01-2016 đến nay: Phó Trưởng Khoa - Khoa Tin học, Trường ĐH Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng hệ thống chấm bài tự động hỗ trợ giảng dạy các môn học lập trình
Chủ nhiệm: Phạm Anh Phương , Thành viên: Trần Văn Hưng , Mã số: T2016 - 03016
[2] Cấp Bộ: NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT AN NINH SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG ĐA SINH TRẮC KẾT HỢP VỚI CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG BẰNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN (RFID) TRÊN NỀN HỆ THỐNG NHÚNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Phạm Anh Phương , Mã số: B2012-43-01
[3] Cấp Bộ: Nghiên cứu lý thuyết SVM và mô hình ứng dụng cho bài toán nhận dạng chữ viết tay hạn chế
Chủ nhiệm: Phạm Anh Phương , Mã số: B2007

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Một giải pháp quản lý dữ liệu tham gia phân lớp trong mô hình học bán giám sát
Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: Số: Trang: Năm: 2017
[2] Bài báo: MỘT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẤM BÀI TỰ ĐỘNG HỖ TRỢ DẠY HỌC LẬP TRÌNH
A solution to the construction of an automatic marking system to support programming training

Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 20(03) Trang: 107 Năm: 2016
[3] Bài báo: Một giải pháp nâng cao hiệu suất phân lớp bằng dữ liệu không gán nhãn
Tác giả: Phạm Anh Phương, Quách Hải Thọ Tạp chí: KY hội thảo quốc gia @16, Những vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông Số: Trang: 150-155 Năm: 2015
[4] Bài báo: Nhận dạng chữ viết: Những thành tựu, thách thức và hướng tiếp cận
Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 16(03) Trang: 11-19 Năm: 2015
[5] Bài báo: HUẤN LUYỆN LẬP TRÌNH NHÓM THEO TIẾP CẬN CDIO
Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm" Số: Trang: 895-903 Năm: 2015
[6] Bài báo: Nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên thông qua việc tổ chức dạy học theo nhóm dựa trên thuật toán tô màu
Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm" Số: Trang: 271-281 Năm: 2015
[7] Bài báo: NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CHO GIẢNG VIÊN THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO NHÓM DỰA TRÊN THUẬT TOÁN TÔ MÀU.
ADVANCED CAPACITY FOR TEACHING IN PROCESS TRAINERS TEACHING BY ORGANIZATION BASED ALGORITHM GREEDY COLORING.

Tác giả: Trần Văn Hưng, Phạm Anh Phương Tạp chí: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 Số: ISBN 9786048013103 Trang: 271-281 Năm: 2015
[8] Bài báo: Một cách tiếp cận phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo hướng giao tiếp toàn diện
Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: TC Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Duy Tân Số: 2 Trang: 50-60 Năm: 2014
[9] Bài báo: Một cách tiếp cận phát hiện đối tượng trong dữ liệu video kết hợp đặc trưng Haar like với phương pháp Boosting
Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: KY hội thảo Quốc gia lần thứ 15 Số: Trang: 109-118 Năm: 2013
[10] Bài báo: Tạo ảnh Fractal với hệ hàm lặp
Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: TC Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Duy Tân Số: 4 Trang: 46-51 Năm: 2012
[11] Bài báo: Một tiếp cận phân lớp theo phương pháp máy véc tơ tựa
Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: TC Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Duy Tân Số: 1 Trang: 78-85 Năm: 2011
[12] Bài báo: Kết hợp các bộ phận phân lớp SVM cho việc nhận dạng chữ Việt viết tay rời rạc
Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: TC Tin học và Điều khiển học Số: 1 Trang: 88-97 Năm: 2009
[13] Bài báo: Một số phương pháp trích chọn đặc trưng hiệu quả cho bài toán nhận dạng chữ viết tay rời rạc
Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: TC khoa học Đại học Huế Số: 53 Trang: 73-79 Năm: 2009
[14] Bài báo: Trích chọn đặc trưng wavelet Haar kết hợp với SVM cho việc nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt
Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: TC Công nghệ Thông tin và Truyền thông Số: 20 Trang: 36-42 Năm: 2008
[15] Bài báo: Áp dụng một số chiến lược SVM đa lớp cho bài toán nhận dạng chữ viết tay hạn chế
Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: TC khoa học Đại học Huế Số: 45 Trang: 109-118 Năm: 2008
[16] Bài báo: Nhận dạng chữ viết tay hạn chế với mô hình SVM
Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: TC khoa học Đại học Huế Số: 42 Trang: 157-165 Năm: 2007
[17] Bài báo: Ứng dụng SVM cho bài toán phân lớp nhận dạng
Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: KY HTKH Quốc gia lần thứ ba về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông Số: Trang: 393-400 Năm: 2006
[18] Bài báo: Một số phương pháp tạo ảnh Fractal
Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: TC khoa học Đại học Huế Số: 12 Trang: 31-37 Năm: 2002
[19] Bài báo: Ứng dụng hình học Fractal trong việc nén ảnh
Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: TC khoa học Đại học Huế Số: 10 Trang: 81-90 Năm: 2002
[20] Bài báo: Nâng cao chất lượng một số phương pháp nén ảnh Fractal
Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: Hội nghị khoa học kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Công nghệ Thông tin Số: Trang: 586-595 Năm: 2001
Quốc tế
[1] Bài báo: Huấn luyện lập trình nhóm theo hướng tiếp cận CDIO
Learning Computer Programming in CDIO’S Team Settings

Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: Proceedings of the 10th Annual International CDIO Conference, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Số: Trang: Năm: 2014
[2] Bài báo: Hình học Fractal: Một chủ đề nóng của toán học hiện đại
Fractal Geometry: A hot topic of modern mathematics

Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: International Conference on Science and Technology Số: Trang: 420-425 Năm: 2011
[3] Bài báo: Cải tiến tốc độ nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt bằng cách kết hợp SVM và các đặc trưng thống kê
Speeding Up Isolated Vietnamese Handwritten Recognition by Combining SVM and Statistical Features

Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: IJCSES International Journal of Computer Sciences and Engineering Systems Số: 4 Trang: 243-247 Năm: 2008
[4] Bài báo: Một mô hình hiệu quả cho việc nhận dạng chữ Việt viết tay rời rạc
An Efficient Model for Isolated Vietnamese Handwritten Recognition

Tác giả: Phạm Anh Phương Tạp chí: The Fourth International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing, IEEE Computer Society Số: Trang: 358-361 Năm: 2008

Sách - giáo trình
[1] Giáo trình lập trình cơ sở - Năm xuất bản: 2012; Nhà xuất bản: Thông tin Truyền thôngĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Giáo trình Đồ họa máy tính - Năm xuất bản: 2015; Nhà xuất bản: Bách Khoa Hà NộiHà Nội; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Vì có công trong 10 năm xây dựng và phát triển khoa CNTT - Trường Đại học Khoa học Huế - Cấp trường ; Năm: 1995 - 2005, Quyết định số: 123, Ngày 26-05-2005.
[2] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2015 - 2016, Quyết định số: 5079, Ngày 17-08-2016.
[3] Giấy khen - Đã có thành tích tham gia bồi dưỡng Tin học trẻ toàn quốc năm 2016 - Thành phố ; Năm: 2015 - 2016, Quyết định số: 4411/QĐ-SGDĐT TP Đà Nẵng, Ngày 09-11-2016.
Hướng dẫn Sau đại học
# Họ tên học viên - Tên đề tài Cở sở đào tạo Năm hướng dẫn Năm bảo vệ
Trình độ thạc sĩ (10)
1 Võ Ngọc Đào

Đề tài: Nghiên cứu phân tích thiết kế hệ thống quản lý cán bộ, Công chức, viên chức theo hướng giao tiếp toàn diện

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2015 2016
2 Đỗ Phan Trường

Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật khai phá quy trình và ứng dụng phân tích quy trình yêu cầu bồi thường tại sân bay

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2015 2016
3 Nguyễn Đoàn Anh Vũ

Đề tài: Nghiên cứu Web ngữ nghĩa và ứng dụng trong trợ giúp xử lý văn bản trong nghiệp vụ hành chính

Trường Đại học Duy Tân 2014 2015
4 Đặng Ngọc Sỹ

Đề tài: Nghiên cứu phương pháp phát hiện đối tượng ứng dụng trong điều khiển Robot tự động

Trường Đại học Duy Tân 2014 2015
5 Nguyễn Đình Chiến

Đề tài: Nghiên cứu tích hợp nhận dạng vân tay vào việc quản lý cấp phát, kiểm soát Hộ chiếu điện tử

Trường Đại học Duy Tân 2014 2015
6 Đặng Thanh Hải

Đề tài: Nghiên cứu phương pháp phát hiện, theo vết đối tượng và ứng dụng trong điều khiển đèn tín hiệu giao thông bằng camera quan sát

Trường Đại học Duy Tân 2014 2015
7 Bùi Công Vũ

Đề tài: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY ỨNG DỤNG TRONG PHÂN LỚP DỮ LIỆU

Trường Đại học Duy Tân 2012 2012
8 Lê Thị Ngọc Vân

Đề tài: Nghiên cứu phương pháp tạo ảnh Fractal bằng hệ hàm lặp

Trường Đại học Duy Tân 2012 2012
9 NGuyễn Minh Đức

Đề tài: Nghiên cứu phương pháp máy Véctơ tựa trong nhận dạng chữ viết tay

Trường Đại học Duy Tân 2011 2011
10 Nguyễn Khắc Thắng

Đề tài: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG

Trường Đại học Duy Tân 2011 2011