Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thành Thủy
Ngày sinh: 1978
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2010)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Thống kê Tin học, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
Điện thoại cơ quan:
E-mail: thuynt@due.edu.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thanh-thuy

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ỨNG DỤNG MÃ QR VÀ CHỮ KÝ SỐ TRONG PHÒNG CHỐNG GIẢ MẠO VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ Ở DẠNG BẢN IN
Application of QR code and digital signatures to the process of preventing the forgery of paper-based diplomas and certificates

Tác giả: Nguyễn Thành Thủy Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 13(04) - 2014 Trang: 28 Năm: 2014
Quốc tế