Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Đào Văn Dũng
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2007
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2009)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy: Hoá vô cơ
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hoá Đại hcj Sư phạm
Điện thoại cơ quan:
E-mail: dungvc85@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~dao-van-dung

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 2007: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2009: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2009 đến nay: - Giảng viên  Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng