Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Đàm Nghĩa Hiếu
Ngày sinh: 1989
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Thạc sĩ
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: damhieu890@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~dam-nghia-hieu89

Các đề tài khoa học
[1] Cấp Bộ: Xây dựng khung trí thức và mô hình lí thuyết trong hoạt động tiếp nhận tác phẩm văn chương ở cấp trung học cơ sở
Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Trường , Thành viên: Bùi Bích Hạnh ,Đàm Nghĩa Hiếu ,Nguyễn Quang Huy , Mã số: B.2016.DNA.11

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: MỘT GIẢ ĐỊNH VỀ SỰ KẾT NỐI CÁC BIỂU TRƯNG TÂM LÝ CỦA NGƯỜI BRU - VÂN KIỀU TRONG TRUYỆN CỔ
The theory on the connecction between Bru-Van Kieu psychological sumbols in tales

Tác giả: Đàm Nghĩa Hiếu Tạp chí: KY Hội thảo quốc tế Tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất Số: Trang: 450-459 Năm: 2017
[2] Bài báo: Ý NGHĨA CỦA BIỂU TƯỢNG HIẾN SINH VÀ PHỤC SINH TRONG TRUYỆN CỔ BRU - VÂN KIỀU
THE MEANING OF SACRIFICIAL SYMBOL AND RESURRECTION SYMBOL IN BRU - VAN KIEU ANCIENT STORY

Tác giả: Đàm Nghĩa Hiếu Tạp chí: TC KHoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, ĐH huế Số: 9 Trang: Năm: 2017
[3] Bài báo: BIỂU TƯỢNG LỬA TRONG TRUYỆN CỔ BRU – VÂN KIỀU
SYMBOL “FIRE” IN ANCIENT STORIES OF MINORITY BRU – VAN KIEU

Tác giả: Đàm Nghĩa Hiếu Tạp chí: TC KHoa học Đại học Huế Số: 6A - 2017 Trang: 5 - 12 Năm: 2017
[4] Bài báo: Kỹ thuật thân thể của người Bru - Vân Kiều trong truyện cổ
Bru-Van Kieu body techniques in ancient tales

Tác giả: Đàm Nghĩa Hiếu Tạp chí: KY Hội thảo Quốc gia Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa Số: Trang: 100 - 113 Năm: 2016
[5] Bài báo: NẾP KHÔNG GIAN TRONG TRUYỆN CỔ BRU - VÂN KIỀU
Space features in Bru - Van Kieu ethnic group’s folktales

Tác giả: Đàm Nghĩa Hiếu Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17A(04) Trang: 19 Năm: 2015
[6] Bài báo: Vô thức phận người trong thơ đô thị miền Nam 1954 - 1975
Tác giả: Đàm Nghĩa Hiếu Tạp chí: KY Hội thảo Phân tâm học với văn học Số: Trang: 156 - 168 Năm: 2014
Quốc tế