Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Dan Van Dao
Ngày sinh: 1970
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Texas Tech University
Điện thoại cơ quan:
E-mail: dan.dao@ttu.edu
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~dan-van-dao

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN QUỐC TẾ KHI THEO HỌC TẠI ĐẠI HỌC HOA KỲ: BÀI NGHIÊN CỨU TẠI ĐẠI HỌC TEXAS TECH, HOA KỲ
International students’ difficulties in pursuing higher education in the usa: a case study at Texas Tech University

Tác giả: Dan Van Dao Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 12(03) - 2014 Trang: 77 Năm: 2014
Quốc tế